grzyby.pl

Helvella atra (Koenig) Boud.

siodłówka czarna
Leptopodia atra (Koenig) Boud.
Helvella Helvella Helvella HelvellaHelvellapiestrzyca zwyczajna (Helvella acetabulum)piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa)
Leptopodia atra
29.07.2000, Jivka - Trutnov, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek

owocnik

Owocnik wysokości do 100 mm. Główka średnicy do 40 mm nieregularna, pozaginana, często z wystającymi jak u piestrzenica infułowata (Gyromitra infula) płatami; powierzchnia zewnętrzna ciemnobrązowa do czarnej, wewnętrzna jaśniejsza. Trzon szary do brązowoczarnego; 30 – 100 x 5 – 10 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie, gładki lub słabo bruzdowany; powierzchnia u góry drobno oprószona; pusty. Miąższ woskowej konsystencji; zapach przyjemny.

Sporocarp up to 100 mm high. Head up to 40 mm in diameter, irregular, often with projecting, like in piestrzenica infułowata (Gyromitra infula), lobes; exterior surface dark brown to black, interior surface lighter coloured. Stipe grey to brown-black; 30 – 100 x 5 – 10 mm, slightly enlarged towards the base, smooth or weakly grammate; surface at the apex finely pruinose; hollow. Flesh of waxy consistency; odour pleasant.

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z jedną dużą kroplą, 16 – 19 x 10 – 12 µm.

Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with one large drop, 16 – 19 x 10 – 12 µm.

występowanie

Pospolita. Od lata do jesieni, w grupach, w lasach i poza nimi, na glebach piaszczystych.

Common. Summer-fall, gregarious in and outside forests, on sandy soils.

wartość

Niejadalna.

Inedible.

uwagi

Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)
Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)
Podobnie zabarwiona jest piestrzyca zatokowata (Helvella lacunosa) (pierwsza fot. obok), ta jest znacznie masywniejsza i ma silnie wzdłużnie bruzdowany trzon. Pokrewny gatunek siodłówka giętka (Helvella elastica) (druga fot. obok) jest jasnobrązowo zabarwiona.

Similar in colour piestrzyca zatokowata (Helvella lacunosa) (photo 1) is much more massy and has distinctly longitudinally grammate stipe. Related species siodłówka giętka (Helvella elastica) (photo 2) is light brown coloured.