grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Discinaceae » Gyromitra »

Gyromitra infula (Schaeff.) Quel.

piestrzenica infułowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gyromitra Gyromitra Gyromitra GyromitraGyromitrapiestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas)piestrzanka kulistozarodnikowa (Gyromitra sphaerospora)
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
pokrój; 28.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym

owocnik

Główka ciemna, od czerwonobrązowej do kasztanowobrązowej z dwoma (rzadziej trzema lub czteroma) unoszącymi się ku górze, mniej lub bardziej zaostrzonymi fałdami; 20-120 x 30-100 mm; środek pusty.

Trzon brudnobiały, różowawy do mięsnoczerwonawego; 30-100 x 5-30 mm, zwykle nieco spłaszczony, u góry rozszerzony, u podstawy zwężony; powierzchnia czasem pofałdowana lub z jamkowatymi zagłębieniami, u starszych owocników komorowaty lub pusty.

Miąższ woskowaty, bardzo kruchy. Smak i zapach przyjemne.Główka ciemna, od czerwonobrązowej do kasztanowobrązowej z dwoma (rzadziej trzema lub czteroma) unoszącymi się ku górze, mniej lub bardziej zaostrzonymi fałdami; 20-120 x 30-100 mm; środek pusty.

space

Miąższ woskowaty, bardzo kruchy. Smak i zapach przyjemne.

Head dark, red-brown to chestnut-brown with two (sporadically three or four) raised upwards more or less pointed folds; 20-120 x 30-100 mm; hollow inside.

Stipe sordid white, pinkish to reddish-flesh coloured; 30-100 x 5-30 mm, usually slightly compressed, at the apex enlarged, at the base tapered; surface sometimes undulating or with cavernas, in older sporocarps chambered or hollow.

Flesh waxy, very fragile. Taste and odour pleasant.

Head dark, red-brown to chestnut-brown with two (sporadically three or four) raised upwards more or less pointed folds; 20-120 x 30-100 mm; hollow inside.

space

Flesh waxy, very fragile. Taste and odour pleasant.

zarodniki

Zarodniki bezbarwne, podłużnie eliptyczne, gładkie, 18-24 x 7.5-9 µm.Zarodniki bezbarwne, podłużnie eliptyczne, gładkie, 18-24 x 7.5-9 µm.
Spores hyaline, longitudinally elliptic, smooth, 18-24 x 7.5-9 µm.
Spores hyaline, longitudinally elliptic, smooth, 18-24 x 7.5-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[140]
Dość rzadko, jesienią w borach iglastych. Na pniakach i leżącym w ziemi drewnie. Częściej w górach. Rzadko może pojawiać się wiosną.Dość rzadko, jesienią w borach iglastych. Na pniakach i leżącym w ziemi drewnie. Częściej w górach. Rzadko może pojawiać się wiosną.
Not common. Fall in coniferous forests, on rotten wood.
Not common. Fall in coniferous forests, on rotten wood.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

Choć zwykle podawany jako jadalny i smaczny, to z uwagi na bliskie pokrewieństwo z silnie trującą piestrzenicą kasztanowatą i wątpliwości autorów atlasów[134] lepiej traktować jak niejadalny.Choć zwykle podawany jako jadalny i smaczny, to z uwagi na bliskie pokrewieństwo z silnie trującą piestrzenicą kasztanowatą i wątpliwości autorów atlasów[134] lepiej traktować jak niejadalny.
Considered to be edible but because of close relationship with deadly poisonous piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) better not to try.
Considered to be edible but because of close relationship with deadly poisonous piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) better not to try.
Makroskopowo niemal identyczna (zwykle jest ciemniejsza, fioletowobrązowa i mniejsza) piestrzenica pośrednia (Gyromitra ambigua) pewnie odróżnia się większymi zarodnikami (22-30 × 7.5-12 µm) ze znacznymi roszerzeniami ściany komórkowej na końcach (rzędu 1.5-3 µm).Makroskopowo niemal identyczna (zwykle jest ciemniejsza, fioletowobrązowa i mniejsza) piestrzenica pośrednia (Gyromitra ambigua) pewnie odróżnia się większymi zarodnikami (22-30 × 7.5-12 µm) ze znacznymi roszerzeniami ściany komórkowej na końcach (rzędu 1.5-3 µm).
W Polsce spotyka się kilka gatunków należących do tego rodzaju. Wszystkie tworzą owocniki z mniej lub bardziej pofałdowaną główka i trzonem. Wyrastają na ziemi i są przeważnie niebezpiecznie trujące.

Piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) jest śmiertelnie trująca; wyrasta przeważnie na wiosnę, na glebie, w suchych i piaszczystych lasach sosnowych.

Inna podobna piestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas) również wyrasta wiosną i jest jaśniejsza.W Polsce spotyka się kilka gatunków należących do tego rodzaju. Wszystkie tworzą owocniki z mniej lub bardziej pofałdowaną główka i trzonem. Wyrastają na ziemi i są przeważnie niebezpiecznie trujące.

space

Inna podobna piestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas) również wyrasta wiosną i jest jaśniejsza.

In Poland can be found several species belonging to this genus. All of them form sporocarps with more or less undulating head and stalk. They are terrestrial and on the whole very poisonous.piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) is deadly poisonous, it appears mainly in spring, on the soil, in dry and sandy pine forests. Similar piestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas) also grows in spring and has lighter colour.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060928.13.06 - Gyromitra infula (piestrzenica infułowata); Puszcza Białowieska
060928-13
/Puszcza Białowieska/ #2
znalezisko 20060921.4a.06 - Gyromitra infula (piestrzenica infułowata); Puszcza Białowieska
060921-4a
/Puszcza Białowieska/ #1
znalezisko 19980928.8.98 - Gyromitra infula (piestrzenica infułowata); Puszcza Białowieska
980928-8
leg. Marek Snowarski
/Puszcza Białowieska/ #4
znalezisko 20041007.10.04 - Gyromitra infula (piestrzenica infułowata); Czechy, Szumava, PR Czarny Las
041007-10
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/ #5
znalezisko 20031003.1.03 - Gyromitra infula (piestrzenica infułowata); Tatry, Słowacja, JEC 21
031003-1
/Tatry, Słowacja, JEC 21/ #5