grzyby.pl
Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Discinaceae » Gyromitra »
niejadalnyjadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Chmiel (2006) [140]
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Gyromitra infula (Schaeff.) Quel.

piestrzenica infułowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gyromitra Gyromitra Gyromitra GyromitraGyromitrapiestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas)piestrzenica kulistozarodnikowa (Gyromitra sphaerospora)
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
pokrój; 28.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym

owocnik

Główka ciemna, od czerwonobrązowej do kasztanowobrązowej z dwoma (rzadziej trzema lub czteroma) unoszącymi się ku górze, mniej lub bardziej zaostrzonymi fałdami; 20 – 120 x 30 – 100 mm; środek pusty.

space

Miąższ woskowaty, bardzo kruchy. Smak i zapach przyjemne.

Head dark, red-brown to chestnut-brown with two (sporadically three or four) raised upwards more or less pointed folds; 20 – 120 x 30 – 100 mm; hollow inside.

space

Flesh waxy, very fragile. Taste and odour pleasant.

zarodniki

Zarodniki bezbarwne, podłużnie eliptyczne, gładkie, 18 – 24 x 7.5 – 9 µm.

Spores hyaline, longitudinally elliptic, smooth, 18 – 24 x 7.5 – 9 µm.

występowanie

Dość rzadko, jesienią w borach iglastych. Na pniakach i leżącym w ziemi drewnie. Częściej w górach. Rzadko może pojawiać się wiosną.

Not common. Fall in coniferous forests, on rotten wood.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Choć zwykle podawany jako jadalny i smaczny, to z uwagi na bliskie pokrewieństwo z silnie trującą piestrzenicą kasztanowatą i wątpliwości autorów atlasów lepiej go nie ruszać.

Considered to be edible but because of close relationship with deadly poisonous piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) better not to try.

uwagi

Makroskopowo niemal identyczna (zwykle jest ciemniejsza, fioletowobrązowa i mniejsza) piestrzenica pośrednia (Gyromitra ambigua) pewnie odróżnia się większymi zarodnikami (22 – 30 × 7.5 – 12 µm) ze znacznymi roszerzeniami ściany komórkowej na końcach (rzędu 1.5 – 3 µm).

W Polsce spotyka się kilka gatunków należących do tego rodzaju. Wszystkie tworzą owocniki z mniej lub bardziej pofałdowaną główka i trzonem. Wyrastają na ziemi i są przeważnie niebezpiecznie trujące.piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) jest śmiertelnie trująca, wyrasta przeważnie na wiosnę, na glebie, w suchych i piaszczystych lasach sosnowych.

space

space