grzyby.pl

Gyromitra infula (Schaeff.) Quel.

piestrzenica infułowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
pokrój
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym
Gyromitra infula (piestrzenica infułowata)
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym

owocnik

Główka ciemna, od czerwonobrązowej do kasztanowobrązowej z dwoma (rzadziej trzema lub czteroma) unoszącymi się ku górze, mniej lub bardziej zaostrzonymi fałdami; 20-120 x 30-100 mm; środek pusty.

space

Miąższ woskowaty, bardzo kruchy. Smak i zapach przyjemne.

Head dark, red-brown to chestnut-brown with two (sporadically three or four) raised upwards more or less pointed folds; 20-120 x 30-100 mm; hollow inside.

space

Flesh waxy, very fragile. Taste and odour pleasant.

zarodniki

Zarodniki bezbarwne, podłużnie eliptyczne, gładkie, 18-24 x 7.5-9 µm.
Spores hyaline, longitudinally elliptic, smooth, 18-24 x 7.5-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Dość rzadko, jesienią w borach iglastych. Na pniakach i leżącym w ziemi drewnie. Częściej w górach. Rzadko może pojawiać się wiosną.
Not common. Fall in coniferous forests, on rotten wood.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

Choć zwykle podawany jako jadalny i smaczny, to z uwagi na bliskie pokrewieństwo z silnie trującą piestrzenicą kasztanowatą i wątpliwości autorów atlasów[134] lepiej traktować jak niejadalny.
Considered to be edible but because of close relationship with deadly poisonous piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) better not to try.
Makroskopowo niemal identyczna (zwykle jest ciemniejsza, fioletowobrązowa i mniejsza) piestrzenica pośrednia (Gyromitra ambigua) pewnie odróżnia się większymi zarodnikami (22-30 × 7.5-12 µm) ze znacznymi roszerzeniami ściany komórkowej na końcach (rzędu 1.5-3 µm).
W Polsce spotyka się kilka gatunków należących do tego rodzaju. Wszystkie tworzą owocniki z mniej lub bardziej pofałdowaną główka i trzonem. Wyrastają na ziemi i są przeważnie niebezpiecznie trujące.

space

Inna podobna piestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas) również wyrasta wiosną i jest jaśniejsza.

space

wybrane okazy · selected collections

#2
06 09 28 - 13
/Puszcza Białowieska/
#1
06 09 21 - 4a
/Puszcza Białowieska/
#4
98 09 28 - 8
leg. Marek Snowarski
/Puszcza Białowieska/
#5
04 10 07 - 10
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/
#5
03 10 03 - 1
/Tatry, Słowacja, JEC 21/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Gyromitra infula na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

317221 177616 AB-85 340473 BC-22 339994 CA-61 100313 CA-99 193045 CB-33 338208 CE-36 328397 DA-82 363791 DE-63 295271 EB-58 226043 EB-69 117827 EC-37 326750 EE-84 81816 FG-21 147936 176361 177945 FG-32 364557 322974 176369 176365 GC-01 194715 GC-02 207788 150127 230671 149145 196371 181596 207790 GC-11 151609 207567 GC-46 338233 GC-54 364904 GC-55 346415 GC-64 46736

ID46736 Gyromitra infula; Puszcza Białowieska, przy północnej granicy rez. Nieznanowo, GC-64; 2006.09.23; las mieszany (świerk, lipa, klon, buk, grab, dąb); na zmurszałym pniu kilkadziesiat owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, u Kustosza bazy i w herbarium Michała Wójtowskiego, tak, u Miachała Wójtowskiego, notatka: nie
uwagi:

 ID81816  Gyromitra infula; Kowalski Las oddz. 161 - Kamienna Góra, Kowala, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.10.17; Las jodłowo-świerkowy z domieszką sosny; na pniach i zmurszałym drewnie iglstym (sosna, jodła, świerk) 10 owocników na powierzchni ok 100 m.kw.; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.10.17-01 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 131015
Siedlisko i podłoże nr.1 - zmurszałe drewno iglaste

fot. 131016 fot. 131017
Siedlisko i podłoże nr. 2 - pniak sosnowy

fot. 131018 fot. 131019
Gyromitra infula - piestrzenica infułowata

 ID100313  Gyromitra infula; wieś Bięcino, gm. Damnica, pow, Słupsk, pomorskie, CA-61; 2007.10.25 i 2007.11.10; składowisko zleżałych trocin, odpadów poprodukcyjnych; Trociny drzew liściastych i iglastych w grupie - kilka sztuk; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MT/17.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzenica infułowata
fot. 170281 fot. 170282 fot. 170283 fot. 170284

ID117827 Gyromitra infula; ok. 3km na zachód, Ruciane Nida, pow. Piski, warmińsko-mazurskie, EB-69; 2008.10.08; las mieszany z przewagą świerków, w pobliżu tylko świerki; przy korzeniach świerka owocniki oddalone od siebie o kilka metrów, 5 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, prześlę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Piestrzenica infułowata
fot. 208690 fot. 208691

 ID147936  Gyromitra infula; woj. podkarpackie, pow. jasielski, Magurski Park Narodowy, Obszar Ochrony Ścisłej Zimna Woda, FG-21; 2009.09.11; buczyna karpacka; spróchniały, powalony pień pojedynczo; leg. Elżbieta Fałtynowicz; det. Elżbieta Fałtynowicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 281314 fot. 281315 fot. 281316

 ID149145  Gyromitra infula; Puszcza Knyszyńska, około 1.5 km na zachód od trasy Supraśl -Krynki na wysokości przystanku PKS Czółnowo, GC-02; 2009.10.11; Las iglasty(sosna, świerk) średniego wieku; Na gałęzi zagrzebanej w igliwiu Pojedyńczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MG/23.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 283971 fot. 283972 fot. 283973

 ID150127  Gyromitra infula; Woj. podlaskie, gm. Supraśl. Puszcza Knyszyńska, około 5 km. na wschód od Supraśla GC-02 mieszany ale z przewagą iglastych; na powalonym pniu drzewa prawdopodobnie swierk jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/23.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 286633 fot. 286634

 ID151609  Gyromitra infula; woj. podlaskie, gm. Supraśl, około 1.5 km na południowy-wschód od miejscowości Ciasne, GC-11; 2009.10.26; Stary las puszczański z przewagą świerka; jeden owocnik na korzeniu złamanego świerka, drugi około 1m. od pnia(podłoża nie sprawdziłem) dwa owocniki w odstępie 1m.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/23.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Pierwszy owocnik,-większy, wysokość ok 22-24cm.
fot. 291147 fot. 291148 fot. 291149

Drugi owocnik,- nieco mniejszy:
fot. 291150 fot. 291151

Dodatkowe informacje w wątku;
www.bio-forum.pl/messages/33/287412.html

 ID176361  Gyromitra infula; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2010.09.25; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na powalonej kłodzie jodłowej 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 378622 fot. 378623

 ID176365  Gyromitra infula; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2010.09.26; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na murszejącej kłodzie brzozy 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 378632 fot. 378633

ID176369 Gyromitra infula; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2010.09.26; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na powalonej kłodzie jodłowej 4 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 378637 fot. 378638

to stanowisko w odległości ok. 0,5 km od poprzedniego.

 ID177616  Gyromitra infula; Pewel Mała (Kiełbasków), pow. Żywiec, woj. śląskie; 2010.10.09; Las iglasty; jodła, świerk, modrzew; z domieszką brzozy i buka. Miejsce omszone; Na zbutwiałej gałęzi częściwo zagrzebanej w ziemi 1 sztuka; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 382306 fot. 382307

 ID177945  Gyromitra infula; las między Chyrową , a Myscową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2010.10.10; las bukowo-świerkowo-jodłowy z innymi gatunkami drzew; na powalonej kłodzie jodłowej lub świerkowej 3 owocniki na dwóch sąsiednich kłodach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383155 fot. 383156 fot. 383157

 ID181596  Gyromitra infula; 5,5 km na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010,10,03; Stary mieszany las puszczański; kawałek drewna leżącego na ziemi, pochodzenie trudne do określenia jeden, bardzo mały owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394400 fot. 394401

ID193045 Gyromitra infula; Otomin, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-99; 2011.10.22; Torfowisko-brzoza,sosna,świerk; zmurszałe drewno brzozy dwa owocniki; leg. Grzegorz Neubauer; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 452415 fot. 452416

 ID194715  Gyromitra infula; 3 km na E od Ogrodniczek - uroczysko Żuraw, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2011.10.23; stary puszczański las mieszany; na wykrocie świerkowym dwa owocniki , pojedynczo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/1.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: SIEDLISKO:
fot. 461146
OWOCNIK MŁODSZY:
fot. 461147
OWOCNIK STARSZY:
fot. 461148

 ID196371  Gyromitra infula; około 4 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2011.10.09; las świerkowy; na mocno zbutwiałym pniu, trudnym już do identyfikacji 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MG/13.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 469466

ID207567 Gyromitra infula; 2 km na S od Ciasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2012.10.13; brzeg sztucznego zbiornika wodnego (Zielona), graniczącego z lasem; na starej, powalonej i leżącej na ziemi brzozie kilka owocników w wiekszości już zejściowych; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 528831fot. 528832

ID207788 Gyromitra infula; około 5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2012,10,14; las świerkowy; na świerkowym pniaku jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529658fot. 529659

ID207790 Gyromitra infula; około 5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2012,10,14; las mieszany (świerk, dąb, grab); świerkowy pniak jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529663fot. 529664

 ID226043  Gyromitra infula; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 2013.10.13; świerk,sosna,brzoza; zmurszałe drewno świerków kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/24.11.2015, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612253 fot. 612254

 ID230671  Gyromitra infula; około 5 km na NE od Supraśla, w pobliżu Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.12.22; leśny parking obok lasu swierkowego; na korzeniach świerka, odsłonietych na pasie ppoż. jeden owocnik o kilku trzonach, masywny; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131222/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635795

więcej o niej w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/629310.html

 ID295271  Gyromitra infula; Cykarzew, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-63; 2016.11.01; jodła z domieszkami; na ziemi dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0005146, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 896593 fot. 896594 fot. 896595

ID317221 Gyromitra infula; 1 km W, Przejście graniczne w Barwinku, pow. krośnieński, woj. podkarpackie; 2018.09.09; buczyna, świerczyna, brzoza; na pniaku pojedyńczo; leg. ANNA KARAŚ; det. ANNA KARAŚ; , tak, notatka: nie
uwagi: piestrzenica infułowata fot. 1017846fot. 1017847fot. 1017848

ID322974 Gyromitra infula; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2018.10.07; las głównie bukowo jodłowy i in.; na zmurszałej kłodzie jodłowej 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1060962

ID326750 Gyromitra infula; ok.50m na SE od południowo-wschodniego narożnika rezerwatu Zwierzyniec,gm.Krasnosielc, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC-37; 2019.10.20; bór sosnowo-świerkowy z domieszką brzozy,grabu,dębu; murszejące gałęzie i kłoda brzozowa grupa kilku owocnków; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1105214 fot. 1105215 fot. 1105216 fot. 1105217 fot. 1105218

ID328397 Gyromitra infula; 600 m na E od Opatowca, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-36; 2019.10.17; las mieszany; na powalonej kłodzie sosny 17 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, oddział 36.
fot. 1118371 fot. 1118372 fot. 1118373 fot. 1118374

ID338208 Gyromitra infula; Laska Zaborski Park Krajobrazowy, pow. Brusy, woj. pomorskie, CB-33; 2020.10.24; las mieszany sosna, świerk, brzoza, inne; kłoda brzozy i pień świerka 30-40 owocników; leg. Jolanta Skiba; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1184342fot. 1184343fot. 1184344

 ID338233  Gyromitra infula; Białowieża,rez.Uroczysko Głuszec,droga poż.38, pow. hajnówka, woj. podlaskie, GC-46; 2020.10.16; las mieszany głównie świerk; leżąca,zmurszała kłoda świerku kilkanaście owocników na pow.3m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie,rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: Piestrzenica infułowata fot. 1184443fot. 1184444fot. 1184445fot. 1184446

 ID339994  Gyromitra infula; Drawieński Park Narodowy, 4,5 km na W od Załomia, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC-22; 2020.10.23; las mieszany (Bk, So, Gb, Db, Brz); na resztkach drewna w grupie - kilka owocników; leg. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska i Bartosz Łukaszewski; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (obszar DPN), tak, notatka: tak
uwagi: fot. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska i Bartosz Łukaszewski:
fot. 1193219 fot. 1193220 fot. 1193221 fot. 1193222 fot. 1193223

ID340473 Gyromitra infula; ZPK Torfowisko Reptowo1,5km na pn.zach od Reptowa,gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.12.06; bór bagienny z brzozą, osiką; mocno rozłożone kłody brzozy i osiki ale głownie na osice pojedynczo w całym odziale kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: wielkość do 20cm, trzon do 4-5cm średnicy, część owocników w b.dobrym stanie, niektóre zejściowefot. 1195297fot. 1195298fot. 1195299fot. 1195300fot. 1195301fot. 1195302fot. 1195303fot. 1195304

ID346415 Gyromitra infula; 0.5 km W, Pogorzelce, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2020.11.02; grąd; drewno świerka 3 owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1239679fot. 1239680

ID363791 Gyromitra infula; Mikoszewo, łęg przy Przekopie Wisły, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-82; 2022.11.06; Łęg wierzbowo-klonowy, dąb, topola, olcha; Kłoda wierzbowa pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1392648.html

fot. 1392696 fot. 1392697 fot. 1392698 fot. 1392699 fot. 1392700 fot. 1392701

ID364557 Gyromitra infula; Zyndranowa - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2022.11.27; las głównie jodłowy z bukiem, grabem i in.; kłody jodłowe 2 w grupie na jednej kłodzie, 1 owocnik na drugiej; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1399713 fot. 1399714 fot. 1399715 fot. 1399716 fot. 1399717 fot. 1399718

 ID364904  Gyromitra infula; Budy 52.721169, 23.736239, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-54; 2020.10.02; Las liściasty; na martwym drzewie kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010304, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1175020.html
uwagi: fot. 1401185fot. 1401186

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji