Helvella elastica (Bull.) Boud.

siodłówka giętka
Leptopodia elastica (Bull.) Boud.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość
Leptopodia elastica
20.07.2001, Peklo, Trutnov, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek
Leptopodia elastica

owocnik

Owocnik wysokości do 100 mm. Główka początkowo nieregularnie siodełkowata, potem coraz bardziej pofałdowana, kilkupłatowa; powierzchnia zewnętrzna gładka szarobeżowa do żółtawobrązowawej, wewnętrzna jaśniejsza, średnicy do 40 mm. Trzon białawy, ochrowy; 30-100 x 5-10 mm, rozszerzający się ku podstawie, gładki lub słabo bruzdowany; powierzchnia u góry drobno oprószona; pusty. Miąższ woskowej konsystencji; zapach przyjemny.

Sporocarp up to 100 mm high. Head initially irregularly saddle-shaped, later increasingly undulating, comprising several lobes; outer surface smooth grey-beige to yellowish-brownish, inner surface lighter-coloured, up to 40 mm in diameter. Stipe whitish, ochraceous; 30-100 x 5-10 mm, enlarging towards the base, smooth or somewhat furrowed; surface at the apex finely pruinose; hollow. Flesh of waxy consistency; odour pleasant.

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z jedną dużą kroplą, 17-20 x 10-13 µm.

Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with single large oil drop, 17-20 x 10-13 µm.

występowanie

Pospolita. Od lata do jesieni, w grupach, w lasach liściastych.

Common. Summer-fall, gregarious in deciduous forests.

wartość

Niejadalna.

Inedible.