Tx: 2547
grzyby.pl

Helvella lacunosa Afzel.

piestrzyca zatokowata
Helvella sulcata Willd.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Podana w czekliście[140] Helvella pallescens Schaeff. "piestrzyca blada" to wg GBIF (ale nie Mycobank) synonim Helvella lacunosa Afzel.Helvella sulcata var. pallescens (Schaeff.) Fr.. [MS (2023-1-8)]
Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)
z ziemi w buczynie
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)

owocnik

Owocnik składający się z główki i trzonu, wysokość owocnika 50-120 mm. Główka ciemna, niebieskoszara do prawie czarnej, nieregularnie pofałdowana w 2-3 płaty, 20-70 x 20-50 mm; dolna krawędź główki przyrośnięta do trzonu. Trzon jasny szary, ciemniejący z wiekiem, szarooliwkowy, szaroczarny; 30-80 x 10-30 mm +-równowąski; pusty; o powierzchni nieregularnie, wzdłużnie bruzdowanej i pofałdowanej. Miąższ białawy, szarawy, cienki, kruchy, bez wyróżniającego się smaku lub zapachu.
Sporocarp comprising head and stalk, sporocarp 50-120 mm high. Head dark, blue-grey to near black, irregularly undulating to form 2-3 lobes, 20-70 x 20-50 mm; lower margin of the head grown into one with the stipe. Stipe pale grey, with age darkening, grey-olive, grey-black; 30-80 x 10-30 mm +-equal; hollow; with the surface irregularly, longitudinally grammate and undulating. Flesh whitish, greyish, thin, fragile, lacking distinct taste or odour.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki krótkoelipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 10-20 x 10-13 µm.
Spore print white. Spores near ellipsoid, smooth, hyaline, 10-20 x 10-13 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od wiosny do jesieni, na nagiej glebie, w lasach liściastych i zaroślach.
Common. Spring-fall, solitary or gregarious on bare soil in hardwood forests and bushes.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

uwagi

Helvella crispa (piestrzyca kędzierzawa)
Helvella crispa (piestrzyca kędzierzawa) · na skraju drogi leśnej, w trawie, las mieszany świerki, brzozy, buki
Równie częsta piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) jest jaśniej zabarwiona.
Common piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) (photo) is of light colour.

wybrane okazy · selected collections

#28
mirki2.060910-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#5
mirki2.050618-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 28.02.2024 21:35 1 znaleziska Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 349216 AB31 340406 AB93 119784 309229 326617 AB94 119992 297094 365788 AB95 43033 AC03 350914 BB01 117928 BB11 144872 BB20 146209 BC97 349948 CA36 108144 119566 CA97 81508 116367 117900 CB07 83238 CB14 115176 CB20 351050 CB24 114862 115269 CB25 43388 70136 108135 119554 138002 CB29 358364 CB33 80431 CB34 43393 CB35 371633 CB44 79836 80116 80124 113910 117849 CC15 305293 CC73 137509 DA80 358420 362092 371107 DA81 358421 DA82 362728 DB05 350413 DB06 348903 348991 349494 DD66 138652 DD85 308822 DD96 137124 DE35 125395 138826 138832 315987 DE45 308021 DE46 136357 DE47 364592 DE55 134486 135283 136356 136896 137305 DE56 350304 DE64 351606 DE65 125394 137300 298473 DE94 374518 DF62 138865 DF65 374856 EC25 298940 305528 348002 EC26 339395 EC35 308109 EC56 350583 EF10 83225 EF17 72851 EG09 108371 EG15 38855 EG20 69572 FE57 369381 FG32 374161

ID 38 855 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 30 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego (jodła, świerk, sosna, grab, dąb, brzoza, lipa), na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Sebastian Pintscher; eksykat: 050830-235 fung. Pintscher; uwagi: [notatka: tak, 050830-235] [fotografie: brak (ewentualnie skan)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

ID 43 033 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: pow. Gryfino, 1,5 km na E od Kołbacza, AB95; data zbioru: 10 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolny zagajnik sosnowy z domieszką dębów, brzóz i osik na krawędzi Doliny Ploni, na gliniastej ziemi, masowo, co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Sebastian Pintscher; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/22.07.07; uwagi: fot.54747 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

54747

ID 43 388 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Wyrówno, CB25; data zbioru: 14 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzezina z domieszką sosny,modrzewia, W ziemi, Masowo; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/6.10.06; uwagi: fot.55367 fot.55368 fot.55369 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

55367
55368
55369

ID 43 393 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Raduń-Brusy, CB34; data zbioru: 16 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy, Na obrzeżu lasu przy szosie, Kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/6.10.06; uwagi: fot.55387 fot.55388 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

55387
55388

ID 69 572 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: południowo-zachodni stok Gorców nad doliną Lepietnicy, EG20; data zbioru: 9 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: gorna granica regla dolnego, las mieszany świerkowo bukowy, w zeszłorocznych liściach buka w miejscu zwykla bardziej mokrym, ale nie bagnistym, pojedynczo na obszarze około 5 m2; leg. det. Ryszard Ziętkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RZ/13.07.07; uwagi: doskonałe maskowanie w zeszłorocznych liściach buka potwierdzenie występowania ok 18 czerwca fot.103369 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

103369

ID 70 136 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Wyrówno Kaszuby, CB25; data zbioru: 30 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj młodników sosnowych i brzozowych, W ziemi (piasek), Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/6.07.07; uwagi: fot.104532 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

104532

ID 72 851 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: ok 2 km NE Tuczępy, woj. świętokrzyskie, pow. buski, gmina Tuczępy, EF17; data zbioru: 9 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, przeważają olsze, brzozy i sosny, na ziemi wśród opadłych liści, w trawie, pojedynczo i w grupach po kilka sztuk na pow. ok 50 m kw. duża ilość; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/4.08.07; uwagi: fot.110504 fot.110505 fot.110506 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110504
110505
110506

ID 79 836 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Męcikał - Bory Tucholskie, CB44; data zbioru: 23 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosonowy z domieszką brzozy, Przy leśnej drodze wśród liści brzozowych, pojedynczy owocnik około 3 cm; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/5.10.07; uwagi: zdjęcia:; fot.126894 fot.126895 fot.126896 fot.126897 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

126894
126895
126896
126897

ID 80 116 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Męcikał Struga k/Chojnic, CB44; data zbioru: 4 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na ziemi wśród brzozowych liści przy leśnej drodze, pojedynczy owocnik; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WM/12.10.07; uwagi: zdjęcia:; fot.127752 fot.127753 fot.127754; owocnik mały około 3 cm wysokości [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

127752
127753
127754

ID 80 124 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Czernica k/Chojnic, CB44; data zbioru: 4 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na ziemi przy leśnej drodze wśród liści brzozowych, pojedynczy duży owocnik - około 15 cm wysokości; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/WM/12.10.07; uwagi: zdjęcia:; fot.127784 fot.127785 fot.127786 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

127784
127785
127786

ID 80 431 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Przy drodze leśnej Laska-Rolbik, ok. 1000 m od osady Rolbik, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB33; data zbioru: 6 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty, na poboczu piaszczystej drogi śródleśnej, na ziemi, licznie, ok. 30 egzemplarzy; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/4.11.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 81 508 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Ostrzycki Las, CA97; data zbioru: 14 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., W ziemi, dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosława Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.130640 fot.130641 [notatka: tak] [fotografie: tak];

130640
130641

ID 83 225 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Las Sielski, Sielec, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie, EF10; data zbioru: 29 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (jodła, buk, dąb, grab), leśna ścieżka, bezpośrednio na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.10.29-02 fung. M.S. Faldzinski; uwagi: fot.133852; Siedlisko; fot.133853 fot.133854; Helvella lacunosa - piestrzyca zatokowata [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

133852
133853
133854

ID 83 238 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Rezerwat, CB07; data zbioru: 1 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., na drewnie bukowym oraz w ziemi, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.133915 fot.133916 fot.133917 [notatka: tak] [fotografie: tak];

133915
133916
133917

ID 108 135 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Wyrówno, CB25; data zbioru: 24 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młodnik sosnowy-brzozowy, W ziemi, 2 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.186811 [notatka: tak] [fotografie: tak];

186811

ID 108 144 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Górczyn-Białogóra nad Bałtykiem, CA36; data zbioru: 26 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy w pasie nadmorskim., W ziemi pod brzozami, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.186826 [notatka: tak] [fotografie: tak];

186826

ID 108 371 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Biecz, EG09; data zbioru: 2 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na przydomowej działce obsadzonej brzozą, (samosiejki przesadzone spod lasu) i świerkiem., prawie naga ziemia (gliniasta) porosła skąpą trawą i niskim mchem, W grupce i pojedynczo, razem kilkanaście sztuk na 1 - 2 m kwadrat.; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <08-08-02 Helvella lacunosa>; uwagi: Piestrzyca zatokowata; fot.187351 fot.187352 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

187351
187352

ID 113 910 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Żabno k/Chojnic, CB44; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką brzozy, przy drodze leśnej wśród brzóz, kilka owocników (4 sztuki); leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/MW/20.10.08; uwagi: zdjęcia:; fot.200571 fot.200572 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

200571
200572

ID 114 862 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Dziemiany-Kaszuby, CB24; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, w ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.202348 [notatka: nie] [fotografie: tak];

202348

ID 115 176 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Dziemiany-Kaszuby, CB14; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszka sosny, na drodze gruntowej, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.203041 [notatka: nie] [fotografie: tak];

203041

ID 115 269 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Kalisz kaszubski, CB24; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzezina z domieszka sosny, W ziemi, ok.30 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.203245 fot.203246 fot.203247; Stanowisko powstało przez wylanie wiadra z czernidłakami kołpakowatymi,które chciałem rozsiać na tym miejscu.W wiadrze były też piestrzyce i inne grzyby.Miało to miejsce w 2006 roku. [notatka: nie] [fotografie: tak];

203245
203246
203247

ID 116 367 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Ostrzycki las-Kaszuby, CA97; data zbioru: 26 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna nad jeziorem Ostrzyckim, W ziemi, kilkadziesiąt owocników między wsią a rezerwatem; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/29.09.08; uwagi: fot.205512 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

205512

ID 117 849 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Drzewicz k/Brus, CB44; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skaraju młodego lasu sosnowego z domieszką brzozy, wśród liści brzozowych i mchu, jeden owocnik; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK (wysłany do kustosza bazy); uwagi: zdjęcia:; fot.208768 fot.208769 [fotografie: tak];

208768
208769

ID 117 900 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA97; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stara buczyna, w ziemi oraz bardzo licznie na próchnie bukowym, kilkaset owocników na terenie rezerwatu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.209038 fot.209039 fot.209040 fot.209041 [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak];

209038
209039
209040
209041

ID 117 928 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, m.Bagicz 2 km SE, BB01; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, pojedynczo, 8 owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/24.10.08; uwagi: fot.209084 fot.209085 fot.209086 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209084
209085
209086

ID 119 554 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Wyrówno - Kaszuby, CB25; data zbioru: 18 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzezina z domieszka sosny, w ziemi, ok.1000 owocników na pow.100 x 100 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.11.08; uwagi: fot.212979 fot.212980 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212979
212980

ID 119 566 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Białogóra Morze Bałtyckie, CA36; data zbioru: 19 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski las sosnowy, W ziemi pod brzozą, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.213018 [notatka: tak] [fotografie: tak];

213018

ID 119 784 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 26 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy nad strumieniem, na omszałym pniaku liściastym, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/29.12.08; uwagi: Piestrzyca zatokowata; fot.213672 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

213672

ID 119 992 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, wo. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 28 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna przy śródleśnym mokradle, na ziemi, w grupie 9 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/29.12.08; uwagi: Piestrzyca zatokowata; fot.214131 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

214131

ID 125 394 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1,5 km NW,Teklinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 14 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza, na ziemi,na ścieżce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.227082 fot.227083 [notatka: nie] [fotografie: tak];

227082
227083

ID 125 395 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1km S,Kol.Czyżów,pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 7 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj drogi przez las sosnowy, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.227088 fot.227089 fot.227090 [notatka: nie] [fotografie: tak];

227088
227089
227090

ID 134 486 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE55; data zbioru: 7 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.sosna,poza tym dąb,brzoza, na leśnym dukcie wysypywanym w latach poprzednich gruzem piaskowca i popiołem hutniczym,na ziemi, dwie grupy oddalone od siebie o ok.150 m;pirwsza licząca ok.30 owocników,druga kilkanaście; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/1.08.09; uwagi: gr1 51st3'59,13"N 19st22'50,81"E; podłoże; fot.246971; gr1; fot.246972 fot.246973; gr2; fot.246974 fot.246975 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

246971
246972
246973
246974
246975

ID 135 283 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1,8 km SE,Radziechowice II,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 20 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb,buk i in, na utwardzanej ścieżce, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/1.08.09; uwagi: 51st3'52,32"N 19st22'12,2"E; fot.248676 fot.248677 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

248676
248677

ID 136 356 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Radomsko,ul.Krasickiego, DE55; data zbioru: 29 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment zieleni-trawnik z brzozami,wisniami,różami i in., na ziemi, rozproszona na kilkudziesięciu mkw grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/1.08.09; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

ID 136 357 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Blok Dobryszyce,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 1 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta,leśna ścieżka między dwoma biotopami-kilkudziesięcioletnim lasem sosnowym z liściastym podrostem(dąbki,kruszyna) a tyczkowiną sosnowo-brzozową, na ziemi, grupa ok 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.08.09; uwagi: 51st6'44,89"N 19st26'59,87"E; fot.251004 fot.251005 fot.251006 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

251004
251005
251006

ID 136 896 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1,5 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 5 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj żwirowej drogi (obsadzony brzozami) przez las sosnowy, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/1.08.09; uwagi: 51st3'10,53"N 19st19'50,62"E; Na odcinku ok.400 m,w kierunku północnym,przy tej samej drodze,znalazłem jeszcze trzy grupy tych grzybków ok.20 owocników!; dwa owocniki z grupy 1; fot.252245 fot.252246 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

252245
252246

ID 137 124 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Tuszyn-Łódź, DD96; data zbioru: 3 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Parking leśny las grabowy z domieszka dębu,brzozy, pod brzozą w centrum parkingu, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy; uwagi: fot.252806; N 51*38,003; E 019*30,235'; 210 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

252806

ID 137 300 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1 km S,Pieńki Szczepockie,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 12 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastające dzikie wysypisko śmieci w lesie sosnowym,porośnięte osikami,brzózkami i leszczyną, na ziemi, kilka,rozproszonych w promieniu 10m owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/1.08.09; uwagi: 50st59'50,4"N 19st20'45,79"E; fot.253351 fot.253352 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

253351
253352

ID 137 305 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1,8km SW,Wymysłówek (Radomsko), DE55; data zbioru: 12 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy,pobocze leśnej drogi obsadzone brzozami, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/1.08.09; uwagi: 51st2'58,35"N 19st22'26,66"E; fot.253370 fot.253371 fot.253372 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

253370
253371
253372

ID 137 509 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Gniezno, leśn. Brody, dolina Wełny, na wschód od rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody [N 52°37'23,84" E 17°38'50,90"], CC73; data zbioru: 14 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, grab, klon, leszczyna, nieopodal sosna, na ziemi pod leszczynami i pod dębem, kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/31.07.09; uwagi: lokalizacja na granicy oddziałów:; w odległości ok. 2 m od stanowiska Geastrum rufescens ID: 120343, N 52°37'23,89 E 17°38'49,79", oddział 133; oraz; w odległości ok. 2-3 m od stanowiska Gyroporus castaneus ID: 115060, , oddział 126; w dniu znalezienia owocniki mniejsze, większe, ale wszystkie młodziutkie, w miarę możliwości sprawdzę liczność stanowiska 18 lipca; fot.253856 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: kilka słabej jakości]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

253856

ID 138 002 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Wyrówno gm.Lipusz - Kaszuby, CB25; data zbioru: 18 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młodnik brzozowy, W ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.255391 fot.255392; Powtórzenie stanowiska ID: 119554; N 54*04,013'; E 017*48,221'; 163 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

255391
255392

ID 138 652 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Las Łagiewnicki w Łodzi (skraj), DD66; data zbioru: 21 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik pod ogrodzeniem szpitala chorób płucnych. W okolicy dąb czerwony, klon, brzoza., na ziemi, kilka egzemplarzy obok siebie; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MP/3.09.10; uwagi: Obok rosła Helvella peziziodes; fot.257145 fot.257146 fot.257147 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

257145
257146
257147

ID 138 826 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 2 km SE,Łękińsko.pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 26 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rzadki las mieszany,stare sosny i młode dęby i brzozy, na ziemi, grupa ok.30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/1.09.10; uwagi: 51st12'15,86"N 19st22'24,34"E; siedlisko; fot.257622; przykładowe owocniki; fot.257623 fot.257624 fot.257625 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

257622
257623
257624
257625

ID 138 832 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1 km W,Czyżów,pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 26 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi,w pobliżu brzóz, w promieniu ok.200m trzy grupy-od kilku do kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/1.09.10; uwagi: gr1-51st13'4,45"N 19st22'26,18"E; gr3-51st13'5,43"N 19st22'19,63"E razem z chropiatką lejkowatą!; gr1; fot.257669 fot.257670; gr3; fot.257671 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

257669
257670
257671

ID 138 865 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: ok 50 m SE droga S1, 2,5 km S zameczek myśliwski w Promnicach, pow.tyski, woj.śląskie, DF62; data zbioru: 30 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z dębami wzdłuż dróg, na ziemi, przy leśnej drodze, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JG/17.08.09; uwagi: fot.257784 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

257784

ID 144 872 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Okolice miejscowości Gościno, pow. kołobrzeski, zachodniopomorskie, BB11; data zbioru: 12 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Dorzecze rzeki Parsęty, las łęgowy, na ziemi,, pojedynczo, jeden owocnik; leg. det. Paweł Paulus; eksykat: tak; uwagi: fot.272921 fot.272922 [notatka: [bf:272489]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 272489 ;

ID 297 094 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod skarpą przydrożną w żyznej buczynie, ziemia, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.906997 [notatka: tak] [fotografie: tak];

906997

ID 298 473 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 0,15" N i 19st 21' 54" E], DE65; data zbioru: 5 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; utwardzona droga leśna, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.913946 fot.913947 fot.913948; Owocniki b.małe, do 3 cm wysokości. [notatka: nie] [fotografie: tak];

913946
913947
913948

ID 298 940 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: ok.1,4km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 8 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb, na ziemi we mchach, Pojedynczo kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.916381 fot.916382 [notatka: nie] [fotografie: tak];

916381
916382

ID 305 293 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 14 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Założenie parkowe., Ściółka - pod świerkiem kłującym i leszczyną., Pojedynczo - 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. P. Stanczak; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: [bf:946091] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 946091 ;

ID 305 528 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 13 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszkami(brzoza,dąb), na ziemi pod brzozami, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.947942 fot.947943 [notatka: nie] [fotografie: tak];

947942
947943

ID 308 021 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 42,5" N i 19st 24' 27,7" E], DE45; data zbioru: 22 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rekultywowany teren żwirowni -sosna, żarnowiec, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.958533 fot.958534 fot.958535 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958533
958534
958535

ID 308 109 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Przasnysz,ul.Sadowa, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 3 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Szpital miejski,trawnik z brzozami, w trawie, klika owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.958960 fot.958961 fot.958962 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958960
958961
958962

ID 308 822 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Hermanów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 16 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sonowy z domieszkami, z ziemi, 1 owocnik; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.961953 fot.961954 [notatka: nie] [fotografie: tak];

961953
961954

ID 309 229 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,6 km na W od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 27 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie z domieszką dębów, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:964078] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 964078 ;

ID 315 987 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1 km E od wsi Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie [51st 12' 38" N i 19st 24' 10" E], DE35; data zbioru: 21 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodniki sosnowe u podnóża Góry Kamieńskiej, na ziemi, na poboczu drogi leśnej, dwa zrośnięte owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1009548 fot.1009549; siedlisko; fot.1009550 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1009548
1009549
1009550

ID 326 617 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa (prop. rez. Węglino), 0,3 km na NW od osady Karczma w pobliżu jeziora Węglino, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 12 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w żyznej buczynie, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1103970 fot.1103971 fot.1103972 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1103970
1103971
1103972

ID 339 395 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: ok. 0,5 km na S od miejscowości Szla-Góry, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 14 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu, ziemia, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1189825 fot.1189826 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1189825
1189826

ID 340 406 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Wyspa Uznam (prop. rez. Łowiczanka), 2,4 km na S od Stacji nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 7 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w lesie mieszanym, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1194836 fot.1194837 fot.1194838 fot.1194839 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194836
1194837
1194838
1194839

ID 348 002 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: ok. 1 km na S od miejscowości Romany Sebory przy DK 57 gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 5 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie przy parkingu zajazdu Sebory, wykorowana ziemia, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1253096 fot.1253097 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1253096
1253097

ID 348 903 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'15.8"N 19°27'58.2"E], DB06; data zbioru: 7 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, na gliniastym podłożu przy korzeniach zwalonego pnia, 3 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; wątek: [bf:1259882] [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1259882 ;

ID 348 991 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'41.4"N 19°28'32.6"E], DB06; data zbioru: 9 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, na piaszczystej glebie, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1260515 fot.1260516 fot.1260517 fot.1260518 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1260515
1260516
1260517
1260518

ID 349 216 oznaczenie: Helvella lacunosa Afzel.; lokalizacja: Lipowo, niedaleko granicy z sąsiednimi Malcanowem i Kopkami, pow. Otwocki, woj. Mazowieckie; data zbioru: 13 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik, łąka koszona, Na ziemi, w trawie, Pojedynczo; leg. det. Tomasz Fidel; eksykat: -; uwagi: Dwa stanowiska w odległości ok. 5 m od siebie. Również widziane w innym czasie na łące, w odległości ok. 100 m fot.1261775 fot.1261776 fot.1261777 fot.1261778 fot.1261779 [notatka: -] [fotografie: Tak, 4 jednego owocnika, w tym dwa z zapalniczką dla uchwycenia rozmiaru oraz jedno zdjęcie drugiego znalezisja, ok. 5 m od pierwszego];

1261775
1261776
1261777
1261778
1261779

ID 349 494 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'38.5"N 19°27'48.4"E], DB06; data zbioru: 17 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, wilgotne miejsce, na ziemi, wśród roślinności zielnej, kilkanaście owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS: ; fot.1263281 fot.1263282 fot.1263283 fot.1263284 fot.1263285 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1263281
1263282
1263283
1263284
1263285

ID 349 948 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Tarnowo Podgórne, skwer przy ul. Poznańskiej, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC97; data zbioru: 22 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skwer, ziemia, trzy owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1267560 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1267560

ID 350 304 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1 km NW od wsi Wrony; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze utwardzanej drogi leśnej, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 10,5" N 19st 29' 59,5" E; fot.1269435 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1269435

ID 350 413 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'40.1"N 19°26'31.8"E], DB05; data zbioru: 29 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na próchniejącym pniu buka, ok. 10 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1270042 fot.1270043 fot.1270044 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1270042
1270043
1270044

ID 350 583 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Karniewo, gm. Karniewo, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC56; data zbioru: 17 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren przy banku spółdzielczym, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1271347 fot.1271348 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1271347
1271348

ID 350 914 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,9 km na E od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 6 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga gruntowa w lesie mieszanym, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275154 fot.1275155 fot.1275156 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275154
1275155
1275156

ID 351 050 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Niesiłowo,gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB20; data zbioru: 10 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, ściółka, kilkanaście owocników na pow. kilku m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Piestrzyca zatokowata fot.1276702 fot.1276703 fot.1276704 fot.1276705 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1276702
1276703
1276704
1276705

ID 351 606 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 2 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 21 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, dąb, brzoza, osika, świerk, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 50st 59' 11,5" N 19st 16' 20" E; fot.1281350 fot.1281351 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1281350
1281351

ID 358 364 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Kręski Młyn k. Starogardu Gdańskiego, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB29; data zbioru: 12 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, wierzba, na ziemi piaszczystej, 2 pojedyncze owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: przystań wodna nad rzeką Wierzyca fot.1344539 fot.1344540 fot.1344541 fot.1344542 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1344539
1344540
1344541
1344542

ID 358 420 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Gdańsk, Szpital Dziecięcy, ul. Polanki, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 30 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik przy alei grabowej, ziemia, dwa zrośnięte owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1345242 fot.1345243 fot.1345244 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1345242
1345243
1345244

ID 358 421 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Gdańsk-Sobieszewo, Górki Wschodnie, scieżka do wejscia na plażę nr 19, granica rezerwatu Ptasi Raj, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 11 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ścieżka pomiędzy borem nadmorskim a łęgiem nad jez. Karaś, ziemia, kilka pojedynczych owocników w dwóch skupieniach odległych o 20m; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Osobniki z pierwszego skupiska 3 szt. ! wyraźnie mniejsze 2.5 cm 1 suszek!, osobniki z drugiego skupiska 4 szt.! dwa razy większe 2 suszek!. Ogólne wrażenie owocników z 1 skupiska ze to forma H. lacunosa var. sulcata zdjęcia! fot.1345250 fot.1345251 fot.1345252 fot.1345253 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1345250
1345251
1345252
1345253

ID 362 092 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Gdańsk-Oliwa, Campus UG, 150 m od Wydziału Biologii, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 5 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, brzoza, na ziemi w trawie, grupa 20 pojedynczych owocników na 2 m kwadratowych; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1379402]; fot.1380160 fot.1380161 fot.1380162 fot.1380163 fot.1380164 fot.1380165 fot.1380166 fot.1380167 fot.1380168 fot.1380169 fot.1380170 fot.1380171 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1379402 ;

ID 362 728 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Gdańsk-Orle, Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 18 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, przy ścieżce wdłuż wydmy szarej, na ziemi we mchu, pojedynczo w 2 skupionych grupkach po kilka w odległości 50 m od siebie; leg. Marian Sęktas, det. Piotr Stańczak; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1384954 fot.1384955 fot.1384956 fot.1384957 [fotografie: tak];

1384954
1384955
1384956
1384957

ID 364 592 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: 1,5 km E od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1656 19,5869], DE47; data zbioru: 3 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -grab, dąb, brzoza, jodła i inne, na silnie zmurszałej, omszałej kłodzie liściastego, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1399889 fot.1399890 fot.1399891 fot.1399892 fot.1399893 fot.1399894 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1399889
1399890
1399891
1399892
1399893
1399894

ID 365 788 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa), 1,4 km NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze utwardzonej drogi w grądzie, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1408297 fot.1408298 fot.1408299; zarodniki: -14,8!15,4-19,2 x 10,7-13,4 -13,9! µm średnio 16,8 x 11,6 µm!, Q: 1,3-1,6 średnio 1,5!:; fot.1408300 fot.1408301 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1408297
1408298
1408299
1408300
1408301

ID 369 381 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Dębszczyzna, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE57; data zbioru: 30 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1448548 [notatka: [bf:1445481]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1445481 ;

ID 371 107 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Gdańsk ul. Michalowskiego skraj osiedla i lasu TPK, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 21 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: plac zabaw, wokół piaskownicy, ziemia, klika owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1468969 fot.1468970 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1468969
1468970

ID 371 633 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Wiele, SE brzeg jez. Wielewskiego, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB35; data zbioru: 10 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sródleśna łąka, olcha, brzoza , sosna, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1475371 fot.1475372 fot.1475373 fot.1475374 [fotografie: tak];

1475371
1475372
1475373
1475374

ID 374 161 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: Zyndranowa - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 29 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las wielogatunkowy - jodła, buk, grab i in., murszejące drewno liściaste (grab?), 5 owocników pojedynczo i 3 razem wyrastały z murszu i ziemi w szczelinach pod odchodzącą korą; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1499450 fot.1499451 fot.1499452 fot.1499453 fot. 1499454 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1499450
1499451
1499452
1499453

ID 374 518 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: ok 850m na SE od Olsztyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE94; data zbioru: 30 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką graba,sosny, na ziemi, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Piotr Stanczak; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1502389 fot.1502390 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1502389
1502390

ID 374 856 oznaczenie: Helvella lacunosa; lokalizacja: las 300m NE od ul. Wilczej, Libiąż-Kosówki, pow. chrzanowski, woj. małopolskie, DF65; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na ziemi, na odpadach z kopalni Janina II Upadowa w Libiążu, 10 owocników; leg. det. Marcin Bułakowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany; uwagi: fot.1505903 fot.1505904 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505903
1505904
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji