grzyby.pl

Helvella acetabulum (L.) Quél.

piestrzyca pucharowata, piestrzyca zwyczajna · pucharnica zwyczajna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
młody owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel
Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
stary owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel
Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
średni owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel

owocnik

Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
widok od spodu owocnika; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel
Owocnik składa się z pucharowatego kapelusza i pofałdowanego trzonu; cały ma (20)40-90(100) mm wysokości i 20-60 mm szerokości; trzon stanowi +- 1/3 owocnika. Część kapeluszowa jest nieregularnie półkulista, potem miseczkowata z porozrywanym brzegiem. Wewnętrzna płodna część jest gładka, szarobrązowa, czerwonobrązowa, oliwkowobrązowa, zwykle z fioletowym odcieniem; zewnętrzna płonna jest jaśniejsza, pokryta drobnym nalotem i z białawymi żebrami odchodzącymi od trzonu. Trzon białawy z siatką żeber.

space

Sporocarp comprises a chaliced cap and an uneven stipe; the whole is (20)40-90(100) mm high and 20-60 mm broad; the stipe makes +- 1/3 of the sporocarp. The pileus part is irregularly hemispherical, later cup-shaped with a torn margin. Inner fertile part is smooth, grey-brown, red-brown, olive-brown, usually with a violet tint; external sterile part is lighter, covered with fine pruina and whitish ribs extending from the stipe. Stipe whitish with a network of ribs.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, elipsoidalne, gładkie, z dużą centralną kroplą tłuszczu, 18-24 x 12-15 µm.
Spore print white. Spores hyaline, ellipsoid, smooth, with a large central oil droplet, 18-24 x 12-15 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Dość częsta. Owocniki wyrastają na ziemi, wiosną, od końca kwietnia do czerwca, pojedynczo lub w grupach, w różnego typu lasach na glebach zawierających wapń.
Common. Spring, solitary or gregarious, in different types of forests on basic soils.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna z powodu łykowatego miąższu.[134]
Edible but of low quality.

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Helvella solitaria · GREJ: ID35221 (© autora fot.)
Podobną formę owocników ma Helvella solitaria - różni się smuklejszym trzone, wenwętrzna powierzchnia miseczki jest brązowa, jest ona zwykle nieco złożona - jak muszla małża lub siodłowato wygięta, dolna powierzchnia miseczki nie jest żebrowana lub tylko nieznacznie.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
znaleziska Helvella acetabulum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DA-80 345341 FE-49 367793

ID345341 Helvella acetabulum; Gdańsk Strzyża ul. Wojska Polskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2021.05.17; zieleniec; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1228066fot. 1228067fot. 1228068fot. 1228069fot. 1228070

ID367793 Helvella acetabulum; Borkowszczyzna - 51.093772, 22.782129, pow. świdnicki, woj. lubelskie, FE-49; 2023.05.05; Las grabowo-topolowo-sosnowy; Na leśnej drodze Kilkanaście sztuk; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1429566fot. 1429567

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji