grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Helvellaceae » Helvella »

Helvella acetabulum (L.) Quél.

piestrzyca pucharowata, piestrzyca zwyczajna, pucharnica zwyczajna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
młody owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel; 23.06.1999, Wolin; copyright © by Marek Snowarski
Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
stary owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel
Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
średni owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel

owocnik

Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
Owocnik składa się z pucharowatego kapelusza i pofałdowanego trzonu; cały ma (20) 40-90 (100) mm wysokości i 20-60 mm szerokości; trzon stanowi +- 1/3 owocnika. Część kapeluszowa jest nieregularnie półkulista, potem miseczkowata z porozrywanym brzegiem. Wewnętrzna płodna część jest gładka, szarobrązowa, czerwonobrązowa, oliwkowobrązowa, zwykle z fioletowym odcieniem; zewnętrzna płonna jest jaśniejsza, pokryta drobnym nalotem i z białawymi żebrami odchodzącymi od trzonu. Trzon białawy z siatką żeber.

Miąższ białoszary; cienki; kruchy; bez wyróżniającego się smaku czy zapachu.Owocnik składa się z pucharowatego kapelusza i pofałdowanego trzonu; cały ma (20) 40-90 (100) mm wysokości i 20-60 mm szerokości; trzon stanowi +- 1/3 owocnika. Część kapeluszowa jest nieregularnie półkulista, potem miseczkowata z porozrywanym brzegiem. Wewnętrzna płodna część jest gładka, szarobrązowa, czerwonobrązowa, oliwkowobrązowa, zwykle z fioletowym odcieniem; zewnętrzna płonna jest jaśniejsza, pokryta drobnym nalotem i z białawymi żebrami odchodzącymi od trzonu. Trzon białawy z siatką żeber.

space

Sporocarp comprises a chaliced cap and an uneven stipe; the whole is (20) 40-90 (100) mm high and 20-60 mm broad; the stipe makes +- 1/3 of the sporocarp. The pileus part is irregularly hemispherical, later cup-shaped with a torn margin. Inner fertile part is smooth, grey-brown, red-brown, olive-brown, usually with a violet tint; external sterile part is lighter, covered with fine pruina and whitish ribs extending from the stipe. Stipe whitish with a network of ribs.

Flesh white-grey; thin; fragile; lacking distinct taste or odour.

Sporocarp comprises a chaliced cap and an uneven stipe; the whole is (20) 40-90 (100) mm high and 20-60 mm broad; the stipe makes +- 1/3 of the sporocarp. The pileus part is irregularly hemispherical, later cup-shaped with a torn margin. Inner fertile part is smooth, grey-brown, red-brown, olive-brown, usually with a violet tint; external sterile part is lighter, covered with fine pruina and whitish ribs extending from the stipe. Stipe whitish with a network of ribs.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, elipsoidalne, gładkie, z dużą centralną kroplą tłuszczu, 18-24 x 12-15 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, elipsoidalne, gładkie, z dużą centralną kroplą tłuszczu, 18-24 x 12-15 µm.
Spore print white. Spores hyaline, ellipsoid, smooth, with a large central oil droplet, 18-24 x 12-15 µm.
Spore print white. Spores hyaline, ellipsoid, smooth, with a large central oil droplet, 18-24 x 12-15 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[140]
Dość częsta. Owocniki wyrastają na ziemi, wiosną, od końca kwietnia do czerwca, pojedynczo lub w grupach, w różnego typu lasach na glebach zawierających wapń.Dość częsta. Owocniki wyrastają na ziemi, wiosną, od końca kwietnia do czerwca, pojedynczo lub w grupach, w różnego typu lasach na glebach zawierających wapń.
Common. Spring, solitary or gregarious, in different types of forests on basic soils.
Common. Spring, solitary or gregarious, in different types of forests on basic soils.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna z powodu łykowatego miąższu.[134]Niejadalna z powodu łykowatego miąższu.[134]
Edible but of low quality.
Edible but of low quality.
Podobną formę owocników ma Helvella solitaria - różni się smuklejszym trzone, wenwętrzna powierzchnia miseczki jest brązowa, jest ona zwykle nieco złożona - jak muszla małża lub siodłowato wygięta, dolna powierzchnia miseczki nie jest żebrowana lub tylko nieznacznie.Podobną formę owocników ma Helvella solitaria - różni się smuklejszym trzone, wenwętrzna powierzchnia miseczki jest brązowa, jest ona zwykle nieco złożona - jak muszla małża lub siodłowato wygięta, dolna powierzchnia miseczki nie jest żebrowana lub tylko nieznacznie.