grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Discinaceae » Gyromitra »

Gyromitra ambigua (P. Karst.) Harmaja

piestrzenica pośrednia
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID131262 (© autora fot.)
Piestrzenica pośrednia (Gyromitra ambigua) jest makroskopowo niemal identyczna z piestrzenicą infułowatą (Gyromitra infula). Różni się zwykle ciemniejszymi, fioletowobrązowymi i mniejszymi owocnikami. A pewnie odróżnia się większymi zarodnikami (22-30 × 7.5-12 µm) ze znacznymi roszerzeniami ściany komórkowej na końcach (rzędu 1.5-3 µm).

występowanie

Brak w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.28 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[335]
    Gyromitra ambigua (P. Karst.) Harmaja · uwagi: brak w checklist Chmiel (2006)
    publikacje: Kujawa i Gierczyk 2011a, Ruszkiewicz-Michalska i Piskorski 2020c

znaleziska Gyromitra ambigua na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BC-27 131262 GC-04 145931

 ID131262  Gyromitra ambigua; Piła ul.Rydygiera, lasek otaczający szpital, BC-27; 2008.10.22; lasek sosnowy; pośród igliwia i drobnych gałązek kilkanaście owocników; leg. Robert Puciata; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/RP/16.05.09, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 240284

 ID145931  Gyromitra ambigua; Około 1.5 km, na południe od Krynek, GC-04; 2009.09.19; Las sosnowy w srednim wieku, praktycznie bez poszycia,; część owocników na rozkładającym się drewnie sosnowym, część bezpośrednio na ziemi, nie sprawdzałem dokładnie co było pod nimi około 50 owocników na obszarze 1 ha.; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/19.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku;
https://www.bio-forum.pl/messages/33/275041.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji