grzyby.pl

Gymnopilus picreus (Pers.) P. Karst.

łysak ciemnotrzonowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus GymnopilusGymnopilusłysak plamistoblaszkowy (Gymnopilus penetrans)łysak drobnołuskowy (Gymnopilus sapineus)
Gymnopilus picreus (łysak ciemnotrzonowy)
24.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Gymnopilus picreus (łysak ciemnotrzonowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060924.16.06 - Gymnopilus picreus (łysak ciemnotrzonowy); Puszcza Białowieska
060924-16
/Puszcza Białowieska/ #2
znalezisko 20050930.3.05 - Gymnopilus picreus (łysak ciemnotrzonowy); Czechy, Trebonsko, PR Fabian
050930-3
/Czechy, Trebonsko, PR Fabian/ #3
znalezisko 20041008.5.04 - Gymnopilus picreus (łysak ciemnotrzonowy); Czechy, Szumava, Czerny Kriz
041008-5
/Czechy, Szumava, Czerny Kriz/ #3

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu, na drewnie drzew iglastych, np. sosny; maj-październik. Saprotrof.W lasach różnego typu, na drewnie drzew iglastych, np. sosny; maj-październik. Saprotrof.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony