grzyby.pl
trujący

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill

łysak plamistoblaszkowy
Gymnopilus hybridus (Bull.) Maire
Gymnopilus hybridus
na opadłych gałązkach sosny, masowo; 15.10.1998, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Gymnopilus hybridus
na opadłych gałązkach sosny, masowo
Gymnopilus hybridus
pod sosnami

owocnik

Kapelusz pomarańczowordzawy, w centrum ciemniejszy do brązowoczerwonego, na brzegu jaśniejszy żółty; 30 – 90 mm średnicy; początkowo półkulisty, potem wypukły do rozpostartego, dość mięsisty; nagi, gładki, w czasie wilgotnej pogody oślizgły.

space

Trzon u góry żółty, u młodych egzemplarzy z białawymi resztkami osłony i włóknistą strefą pierścieniową, poniżej pierścienia rdzawy do brązowoczerwonego; 30 – 80 x 6 – 15 mm, cylindryczny, zwykle wygięty u podstawy i z białą grzybnią; młody pełny, stary pusty.

space

Pileus orange-rusty, in the centre darker towards brown-red, at the margin lighter-coloured, yellow; 30 – 90 mm in diameter; initially hemispherical, later convex to plane, quite succulent; glabrous, smooth, when wet lubricous.

space

Stipe at the apex yellow, in young specimens with whitish veil remains and fibrillose annular zone, below the ring rusty to brown-red; 30 – 80 x 6 – 15 mm, cylindrical, usually bent at the base and with white mycelium; when young solid, old hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki bladordzawobrązowe, elipsoidalne, brodawkowane, 7 – 9 x 3.5 – 5 µm.

Spore print rusty-brown. Spores pale rusty-brown, ellipsoid, verrucose, 7 – 9 x 3.5 – 5 µm.

występowanie

Bardzo pospolity. Owocniki wyrastają w dużych grupach na opadłych gałęziach drzew iglastych zwłaszcza sosny, od lata do jesieni.

Common. Summer-fall, gregarious on fallen branches of coniferous trees, usually pine.

wartość

Niejadalny, lekko trujący.

Inedible.