grzyby.pl

Galerina badipes (Fr.) Kühner

hełmówka brązowotrzonowa
Galerina acris Gulden · Galerula badipes (Pers.) Kühner · Naucoria badipes (Fr.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na zmurszałym drewnie świerkowym i sosnowym, na opadłych gałązkach, rzadko na opadłych igłach lub wśród mchów; na kwaśnych glebach w lasach iglastych.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.900 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2445]
    Galerina badipes (Fr.) Kühner · synonimy: G. cedretorum (Maire) Singer var. bispora A.H. Sm. & Singer
    publikacje: Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Narkiewicz i in. 2013, Pietras i in. 2016a, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Narkiewicz i in. 2019

znaleziska Galerina badipes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-19 156459

 ID156459  Galerina badipes; Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2006.11.15; las mieszany(Pinus, Betula, Quercus); na ziemi zmieszanej ze ściółką gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 581 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 307416

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji