grzyby.pl

Exidia recisa (Ditmar) Fr.

kisielnica wierzbowa, kisielec wierzbowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Exidia recisa (kisielnica wierzbowa)
Exidia recisa (kisielnica wierzbowa)
Exidia recisa (kisielnica wierzbowa)
Exidia recisa (kisielnica wierzbowa)
Exidia recisa (kisielnica wierzbowa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwych, ale nie opadłych, gałązkach drzew i krzewów liściastych: olszy czarnej i szarej, czereśni ptasiej, osiki, wierzby białej, szarej, iwy i kruchej. Szczególnie na brzegach rzek i strumieni.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#1
05 09 28 - 4
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/
#4
tt.091111-2
leg. Tadeusz Twardy
/zakrzaczenia wierzbowe pod Kołobrzegiem/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Exidia recisa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-51 344033 AB-54 343855 AB-55 365931 AB-61 353019 AB-65 153433 365896 AB-75 342212 AB-84 342402 AB-85 341350 AB-93 125281 112129 122236 125418 125772 125284 156911 125771 AB-94 123376 125149 125151 153437 153831 155591 123377 157702 157179 AC-02 156915 AC-16 356613 AC-24 297270 355778 AC-62 355767 AD-07 178960 BB-01 51915 153942 BC-79 178977 195023 BD-01 178956 BD-60 353996 CA-78 183757 CA-88 193511 CA-89 365944 125157 CC-15 307965 CC-70 195466 CC-73 179121 179084 186379 195051 195026 195029 CC-74 186395 186392 CC-83 195020 CC-90 189198 195033 CC-91 178966 180837 CC-92 195041 186386 CC-94 181625 CC-95 154706 189170 DA-80 124610 DA-90 365314 DB-05 365265 365600 366174 353811 DB-06 365436 DE-45 342302 DE-46 310723 DE-54 336563 DE-55 352289 352293 330526 310160 DE-56 340281 EC-25 308165 297202 FG-20 344256 356398 FG-21 342095 FG-22 342098 FG-29 352487 FG-32 341075 FG-33 342636 349960 FG-34 357878 355794 341702 352687 GC-01 155630

 ID51915  Exidia recisa; Kołobrzeg - Janiska, BB-01; 2006.12.21; Las liściasty w pobliżu oczka wodnego; Na ściętych gałęziach wierzby Duża liczba owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/4.01.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 70522 fot. 70523

 ID112129  Exidia recisa; Puszcza Bukowa, 1,7 na SE od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.12.02; strefa brzegowa śródlesnego jeziora; na gałązkach wierzby gromadnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielnica wierzbowa
fot. 196194 fot. 196195

 ID122236  Exidia recisa; Chlebowo, gm. i pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.12.05; zarośla wierzbowe na obrzeżach wysychającego oczka w starym parku podworskim; na gałęziach wierzb pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielnica wierzbowa
fot. 219687 fot. 219688

 ID123376  Exidia recisa; Puszcza Bukowa - Polana Dobropolska, 0,5 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.28; łozowisko w okrajku śródpolnego torfowiska; na gałęziach wierzbowych pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 222495.jpg

fot. 222496.jpg

owocniki były podsuszone i zmrożone

 ID123377  Exidia recisa; Puszcza Bukowa - Polana Dobropolska, 0,5 km na SW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.28; łozowisko na skraju leśnego mokradła; na gałęziach wierzby pojedynczo i w grupach - łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 222501.jpg

fot. 222502.jpg

fot. 222503.jpg

 ID124610  Exidia recisa; Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, DA-80; 2009.01.26; Osiedle otoczone Lasami Oliwskimi; Na gałęzi wierzby kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/28.02.09, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 225203 fot. 225204
Owocniki pojawiły się po dwuletniej przerwie

 ID125149  Exidia recisa; Puszcza Bukowa, 2 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.01.26; łozowisko na okrajku śródleśnego torfowiska; na gałązkach wierzbowych pojedynczo i w grupach kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 226365 fot. 226366

 ID125151  Exidia recisa; Puszcza Bukowa 1,7 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.01.26; łozowisko na śródleśnym torfowisku; na gałęziach wierzbowych pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 226372 fot. 226373

 ID125157  Exidia recisa; Lasy Oliwskie Dolina Radości, CA-89; 2009.02.07; Las łegowy; na gałęziach wierzbowych kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001399, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 226395
N 54*23,528'
E 18*30,383
30 m.npm

 ID125281  Exidia recisa; Dolina Dolnej Odry, ok. 400m na NW od mostu autostrady nad Regalicą, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.02.08; torfowisko niskie porośniete wierzbami krzaczastymi i drzewiastymi; na gałęziach powalonej wierzby pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 226763 fot. 226764

 ID125284  Exidia recisa; Dolina Dolnej Odry, 2,6 km na N od mostu autostrady nad Regalicą, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.02.08; łęg olszowy na Miedzyodrzu; na gałęziach wierzby kilkanascie owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 226779

 ID125418  Exidia recisa; Poligon wojskowy w sąsiedztwie Puszczy Bukowej, 0,5 km na SW od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Głuchej, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.02.14; łozowisko nad niewielkim oczkiem wodnym; na gałązkach wierzbowych kilkanaście owocników popjedynczo i w małych grupkach po 2-3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 227192 fot. 227193

 ID125771  Exidia recisa; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.02.24; na krawędzi wysychającego śródpolnego oczka wodnego, w otoczeniu wierzby, brzozy i osiki; na gałęziach wierzbowych pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 227929 fot. 227930

 ID125772  Exidia recisa; Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Wysokiej Gryfńskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.02.24; na krawędzi śródleśnego mokradła, w otoczeniu wierzby, olchy, brzozy, czeremcha zwyczajna, dąb, buk, topola osika; na gałęziach wierzbowych pojedynczo i w grupach - bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 227934 fot. 227935

 ID153433  Exidia recisa; Puszcza Goleniowska, 3,7 km W, Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2009.11.12; porośnięty łozowiskiem skraj łąki w dolinie Iny; na gałęziach łozy kilkadziesiąt owocników; leg. Grażyna Domian, Renata Charkiewicz, Katarzyna Dziubak; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 296675 fot. 296676

 ID153437  Exidia recisa; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.13; łozowisko na skraju śródleśnego mokradła; na gałęziach łozy pojedynczo, w grupach i wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 296693 fot. 296694 fot. 296695

 ID153831  Exidia recisa; Puszcza Bukowa, 1,6 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.14; śródleśne astatyczne oczko wodne z pojedynczym krzewem wierzby; na gałęziach wierzbowych kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 298206 fot. 298207 fot. 298208
Rezerwat przyrody Osetno

ID153942 Exidia recisa; Kołobrzeg, w pobliżu złoża borowiny, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-01; 27.11.2009; zakrzaczenia na terenie podmokłym; na gałęziach wierzby pojedynczo, w grupie, kilkanaście owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: tak, zostanie wysłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 298666 fot. 298667

 ID154706  Exidia recisa; 2,2 km NE, Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2009.12.03; śródleśne obniżenie terenu o podłożu torfowym, porośnięte wierzbą, także młodą brzozą, wokoło sosna, dąb, olsza; gałęzie i gałazki 27-30 krzewów wierzbowych pojedynczo, po kilka lub w licznych grupach, występują bardzo licznie, na pewno jest tam kilkaset owocników, jak nie więcej; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'46,30" E 17°51'36,48"
nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 5 (na granicy z 4)

dokumentacja fotograficzna https://www.bio-forum.pl/messages/33/301007.html

zdjęcia: siedlisko i przykładowe owocniki
fot. 301028 fot. 301029

 ID155591  Exidia recisa; Puszcza Bukowa, 1,6 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.28; podsuszone mokradło zarastające łozą; na gałązkach wierzbowych kilkadziesiąt owocników (podsuszonych); leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 304197 fot. 304198

 ID155630  Exidia recisa; około 300m na wsch. od miejscowości Ogrodniczki, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2009.10.28; młody las sosnowy z domieszką liściastych(brzoza, wierzba); na gałęzi wierzby po kilka owocników na dwóch gałązkach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MG/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 304379 fot. 304380 fot. 304381

 ID156911  Exidia recisa; Puszcza Bukowa, 1,5 km na E od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.12.27; mokradło na skraju lasu (grądu); na gałęziach łozy kilkadziesiąt owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 308846 fot. 308847

 ID156915  Exidia recisa; Międzyodrze, ok. 300m na S od mostu drogowego (Gryfino-Mescherin) nad Odrą Zachodnią, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-02; 2009.12.29; torfowiso niskie z szuwarami, łozą i siecią kanałów wodnych; na gałęziach łozy kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 308870fot. 308871

 ID157179  Exidia recisa; Puszcza Bukowa, 0,9 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.01.02; zarastająca łozą turzycowa łąka w północnej części rynny jeziora Wężówka; gałęzie łozy kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Kisielnica wierzbowa (owocniki zmrożonei wysuszone)
fot. 309653 fot. 309654

ID157702 Exidia recisa; Puszcza Bukowa, 1,5 km na E od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.01.14; łozowisko porastające śródleśne oczko wodne; na gałęziach łozy kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Kisielnica wierzbowa
fot. 310992 fot. 310993 fot. 310994

 ID178956  Exidia recisa; północna granica miasta Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie, BD-01; 2010.04.11; niewielkie łozowisko (domieszka brzozy) niedaleko łąk zalewowych nad rzeką Obrą; gałęzie łozy kilkadziesiąt owocników (zaschnięte); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/8.12.10, tak, notatka: nie (tylko mapka); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Trzciel
stanowisko mieści się kilkaset m na N od drogi Poznań-Świecko, na terenie Pszczewskiego PK, przy ścieżce przyrodniczej Trzciel - Łysa Góra i w pobliżu kompleksu obszarów chronionych "Łąki nad Obrą"

N 52°22'18,33" E 15°51'54,53"

siedlisko i owocniki
fot. 386060 fot. 386061

 ID178960  Exidia recisa; nieco ponad 4 km na N od Łagowa, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-07; 2010.04.10; niewielkie zarośle łozy na łące przy przepływającym tam strumieniu; gałęzie łozy kilkanaście owocników (zaschnięte); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/7.12.10, tak, notatka: nie (tylko mapka); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: stanowisko mieści się na projektowanym użytku ekologicznym Storczykowa Łąka (fragment tablicy poniżej) na N od jeziora Ciecz (Trześniowskiego)

N 52°22'39,57" E 15°18'05,64"

tablica o użytku ekologicznym, siedlisko, owocniki
fot. 386077 fot. 386078 fot. 386079 fot. 386080 fot. 386081

 ID178966  Exidia recisa; 2 km na E od wioski Promno, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-91; 2010.03.28; łozowisko na podłożu torfowym, w zagłębieniu terenu pośród lasu o drzewostanie: dąb, grab, domieszka brzozy, pośród łozy rośnie bez czarny i wawrzynek wilczełyko; gałęzie łozy na czterech łozach po od 10 do 80 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/7.12.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, pomiędzy rezerwatami Drążynek i Las Liściasty w Promnie, oddział 239

N 52°26'58,30"
E 17°16'24,20"

siedlisko i owocniki
fot. 386099 fot. 386100 fot. 386101 fot. 386102 fot. 386103 fot. 386104

 ID178977  Exidia recisa; 2 km na NW od Starczanowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2010.04.07; niewielkie łozowisko w lesie o zadrzewieniu dąb, sosna, brzoza; gałęzie łozy kilkanaście owocników (zaschnięte); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/7.12.10, tak, notatka: nie (tylko mapka); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 210

N 52°37'11,88" E 16°56'04,01"

Owocniki w dniu znalezienia były zaschnięte, ale po odmoczeniu ukazały się bursztynowego koloru owocniki E. recisa.
Na tym stanowisku rósł na łozie również Hymenochaete tabacina.

siedlisko i owocniki (w dniu znalezienia i namoczone)
fot. 386120 fot. 386121 fot. 386122 fot. 386123

 ID179084  Exidia recisa; 1,9 km na SE od Mielna, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2010.03.21; łozowisko nieopodal (25-30 m) od rzeczki; gałęzie łozy kilkadziesiąt owocników (zaschnięte); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/8.12.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 53

N 52°39'03,98" E 17°38'04,46"

siedlisko i owocniki
fot. 386643 fot. 386644 fot. 386645

 ID179121  Exidia recisa; 2,7 km na NE od Modliszewka, na południowym krańcu jeziora Ławiczno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2010.03.21; łozowisko rosnące na podłożu torfowym w pobliżu jeziora, wokół las (sosna, dąb, domieszka brzozy i świerku); gałęzie łozy kikadziesiąt (ok. 60) owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/BK/7.12.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 102

N 52°38'08,73" E 17°38'32,47"

W pobliżu owocników E. recisa widoczne grupki owocników Merismodes sp., ale na tyle nieliczne, że raczej bez szans na zakończoną sukcesem obserwację mikroskopową.

owocniki:
fot. 386705 fot. 386706 fot. 386707 fot. 386708 fot. 386709 fot. 386710

 ID180837  (potwierdzenie 178966) Exidia recisa; 2 km na E od wioski Promno, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-91; 2010.11.14; łozowisko na podłożu torfowym, w zagłębieniu terenu wokół drzewostan: dąb, grab, domieszka brzozy, pośród łozy rośnie bez czarny i wawrzynek wilczełyko; gałęzie wierzby łozy licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddział 239

zdjęcie owocników:
fot. 392400

W miejscu tym zaobserwowałam również kilka owocników Clavariadelphus fistulosus.

Nieopodal, w odległości kilkadziesięciu m, gałęzie wierzby łozy rosnącej na brzegu jeziora stanowiącego rezerwat Drążynek również porośnięte owocnikami Exidia recisa, rosnącej na nich bardzo licznie.

 ID181625  Exidia recisa; 1 km na NE od Lubochni, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 2011.01.22; brzeg olsu (olsza czarna) porośnięty w dwóch miejscach wierzbą łozą, oprócz łozy występuje tam też bez czarny i drzewa wierzby, rozpoczęła inwazję kolczurka klapowana; łamliwe (uschnięte?) gałązki wierzby łozy na 4 łozach rosnących w grupach po dwie odległych o kilkadziesiąt m, na poszczególnych ok. 10 gałązkach owocniki w grupach po kilka-kilkanaście-20-30 owocników, łączna ilość owocników ok. 100 nieco ponad 100; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: lokalizacja olsu - nieopodal jeziora Wierzbiczany, w zagłębieniu terenu ze stagnującą wodą, powyżej olsu na ok. połowie jego obwodu mieszczą się działeczki letniskowe, na pozostałej części obwodu pole uprawne

miejsce 1 i owocniki:
fot. 394478 fot. 394479 fot. 394480 fot. 394481 fot. 394482 fot. 394483

miejsce 2 i owocniki:
fot. 394484 fot. 394485 fot. 394486 fot. 394487 fot. 394488

 ID183757  Exidia recisa; Warzno, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-78; 2011.04.02; Las łegowy na brzegu jeziora-olsza szara,topola osika,wierzba; na wierzbach bardzo licznie po kilkadziesiąt owocników na jednej gałęzi; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001422, tak, notatka: tak-Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 401503 fot. 401504

 ID186379  (potwierdzenie 179121) Exidia recisa; 2,7 km na NE od Modliszewka, na południowym krańcu jeziora Ławiczno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2011.01.30; łozowisko rosnące na podłożu torfowym w pobliżu jeziora, wokół las (sosna, dąb, domieszka brzozy i świerku); gałęzie wierzby łozy 25 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 102
Z powodu trudnego terenu (kruchy lód) obejrzałam tylko dwa krzewy, na nich 25 owocników
1. krzewy i owocniki
fot. 413131 fot. 413132 fot. 413133
2. krzew i owocniki
fot. 413134 fot. 413135 fot. 413136

 ID186386  Exidia recisa; 1,2 km na SE od Imielenka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2011.03.02; niewielki las, w nim podmokły teren wokół stawów, drzewostan: olsza czarna, brzoza brodawkowata, topola, wierzba szara; dwie gałązki wierzby łozy około 20 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddz. 40
siedlisko
fot. 413177
owocniki
fot. 413178 fot. 413179

 ID186392  Exidia recisa; 1,5 km na SW od Gościeszynka, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2011.03.06; wzdłuż strumienia płynącego skrajem niewielkiej śródleśnej łąki, brzeg strumienia porośnięty krzewami wierzby łozy, także brzozą, topolą, bzem czarnym; gałązki trzech krzewów wierzby łozy (krzewy niezbyt rozrośnięte, ale z pewną ilością uschniętych gałązek) na poszczególnych krzewach kilka, 30 i 40 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0001424, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 78
siedlisko
fot. 413222 fot. 413223
owocniki
fot. 413224 fot. 413225 fot. 413226 fot. 413227 fot. 413228

 ID186395  Exidia recisa; 1,5 km na W od Gościeszynka pow. żniński woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2011.03.06; mokradło otaczające niewielkie śródleśne jeziorko; gałązki wierzby łozy kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn albo Długi Bród, oddz. 186
mokradło dostępne było w tym dniu dzięki temu, że było jeszcze zamarznięte

siedlisko
fot. 413254
owocniki
fot. 413255 fot. 413256 fot. 413257 fot. 413258
wycięty fragment kadru z widocznymi owocnikami prawdopodobnie Merismodes fasciculata
fot. 413259

ID189170 (potwierdzenie 154706) Exidia recisa; 2,2 km na NE od Sokołowa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2011.06.12; śródleśne obniżenie terenu o podłożu torfowym, porośnięte wierzbą, także młodą brzozą, wokoło sosna, dąb, olsza; gałęzie wierzby łozy po kilka, kilkanaście owocników na kilka gałęziach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 5 (na granicy z 4)

Od grudnia 2009 r. znam to stanowisko jako niezwykle bogate w owocniki E. recisa. Jesienią 2010 r. nie zdołałam tam dotrzeć, by wykonać obserwacje, dlatego pojechałam tam w czerwcu 2011 licząc, że może znajdę zaschnięte owocniki. I rzeczywiście znalazłam jeszcze owocniki z sezonu 2010/2011, zatem stanowisko trwa.

siedlisko
fot. 433791 fot. 433792

owocniki
fot. 433793 fot. 433794 fot. 433795 fot. 433796 fot. 433797

 ID189198  Exidia recisa; ok. 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2011.03.12; las rosnący nad brzegiem jeziora, głóg, dąb, brzoza, grab, nieco dalej od brzegu jeziora sosna, na samym brzegu jeziora wierzba łoza; gałązki wierzby łozy około 60 owocników po ok. 10 na 6 gałązkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0001425, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: siedlisko
fot. 434109
owocniki
fot. 434110 fot. 434111 fot. 434112 fot. 434113 fot. 434114 fot. 434115 fot. 434117

po przeciwnej stronie jeziora też występuje E. recisa - odnotowałam kilka owocników na jednym z krzewów

 ID193511  Exidia recisa; Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-88; 2011.11.05; Las bagienny,torfowisko; na gałęziach wierzby szarej kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 454664 fot. 454665
teren prywatny

 ID195020  Exidia recisa; wschodni brzeg jez. Piotrowskiego, ok. 2,7 km na N (nieco na W) od Dębowca k. Gniezna pow. gnieźnieński woj. wielkopolskie, CC-83; 2011.03.17; łozowisko nad brzegiem jeziora; gałęzie wierzby łozy kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/1.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 150

siedlisko:
fot. 462935 fot. 462936
owocniki:
fot. 462937 fot. 462938

 ID195023  (potwierdzenie 178977) Exidia recisa; Starczanowo, 2 km NW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2011.03.25; niewielkie łozowisko, wokół las o zadrzewieniu dąb, sosna, brzoza; gałęzie wierzby łozy kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, pobrałam do mojego zielnika 3/25.03.2011/BC-79, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 210
współrzędne stanowiska (odczytane 19.06.2011)
N 52°37'11,17" E 16°56'04,13"

siedlisko:
fot. 462966
owocniki:
fot. 462967 fot. 462968 fot. 462969

 ID195026  (potwierdzenie 179084) Exidia recisa; Mielno, 1,9-2,1 km SE, nad rzeką Wełną, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2011.03.27; nadrzeczne łozowiska, wokół las mieszany; gałęzie wierzby łozy kilkadziesiąt (ok. 60) owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 53

owocniki:
fot. 462990fot. 462991fot. 462992fot. 462993fot. 462994fot. 462995fot. 462996

obok owocników E. recisa licznie występował Merismodes sp., zauważony dopiero na fotografiach, stąd brak owocnika
fot. 462997

 ID195029  Exidia recisa; Mięcierzyn, 2,2 km NW, nad jeziorem Lubcz, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2011.03.27; nieliczne niewielkie krzewy łozy nad niewielkim stawem w lesie mieszanym; gałęzie wierzby łozy kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/2.02.12, wykonane w dniu 03.05.2011, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 176
współrzędne stanowiska
N 52°41'21,50" E 17°40'02,54" (z 10.06.2011)

siedlisko:
fot. 463022

owocnik:
fot. 463023

ID195033 Exidia recisa; w dwóch punktach w odległości do kilkuset m na zachód od stacji PKP Promno, przy torach kolejowych, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2011.03.31; krzewy łozy nad niewielkim stawem (1) i mokradełkiem (2), otoczone lasem mieszanym; gałęzie wierzby łozy łącznie kilkadziesiąt (około 80) owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddział 224

1 siedlisko (po przeciwnej stronie stawu wierzba z owocnikami)
fot. 463042
owocniki
fot. 463043

2 siedlisko (łoza porastająca mokradło)
fot. 463044 fot. 463045
owocniki
fot. 463046 fot. 463047

na zdjęciu dają się zauważyć nie dostrzeżone w terenie owocniki Merismodes sp.
fot. 463048

 ID195041  Exidia recisa; Goranin, ok. 0,5 km N, nad strumieniem stanowiącym dopływ Wrześnicy, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2011.04.04; łozowisko nad strumieniem graniczące od E i S z polem uprawnym, a od W i N z szosą i lasem; gałązki wierzby łozy łącznie kilkanaście owocników na trzech gałązkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/1.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: siedlisko:
fot. 463156 fot. 463157
owocniki:
fot. 463158 fot. 463159 fot. 463160

 ID195051  Exidia recisa; Bożacin, 1 km NNE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2011.05.03; łozowisko otaczające niewielki, płytki, okresowo wysychający zbiornik wodny, wokół las mieszany; uschnięte gałęzie wierzby łozy licznie, na 12 krzewach wierzby łozy; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/2.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 180
współrzędne stanowiska
N 52°40'17,13" E 17°39'45,04" (z 10.06.2011)

siedlisko
fot. 463188 fot. 463189
owocniki
fot. 463190 fot. 463191 fot. 463192 fot. 463193 fot. 463194 fot. 463195

 ID195466  Exidia recisa; Brzeźno, 2 km SE, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC-70; 2011.12.30; zarośla wierzby łozy zarastające wyschnięty niewielki ols, nielicznie olsza czarna - drzewa i odziomki po powalonych drzewach; gałązki wierzby łozy kilkadziesiąt (może być około setki) owocników na kilku-kilkunastu gałązkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/2.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, prawdopodobnie leśnictwo Brzeźno (do sprawdzenia)

N 52°37'34" E 17°07'35"

łozowisko mieści się kilkadziesiąt m na NW od drogi nr 196 łączącej Poznań z Wągrowcem, tuż przed Sławą Wlkp. jest drogowskaz w lewo na Brzeźno, zaraz po skręceniu na Brzeźno po prawej stronie drogi widać w lesie zagłębienie z łozowiskiem, wiedziałam o tym miejscu, ale dopiero dziś zdołałam tam dotrzeć by poszukać E. recisa :)

stanowisko
fot. 465011
owocniki
fot. 465012 fot. 465013 fot. 465014 fot. 465015

ID297202 Exidia recisa; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego,gm Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.11.19; las mieszany sosna,brzoza,dąb,pojedyncze wierzby; Na martwej wierzbie grupa kilkunastu owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907329

ID297270 Exidia recisa; ok. 2,5 km na SE od Dłużycy w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2017.02.18; śródleśne mokradło z łozowiskiem; na gałęziach łozy pojedynczo i w grupach po 2-3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 908013 fot. 908014

ID307965 Exidia recisa; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.10.30; Zabudowane siedlisko rolne.; Gromadnie na opadłych gałązkach Salix x sepulcralis.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 958187 fot. 958188 fot. 958189

ID308165 Exidia recisa; ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.10.29; Skraj lasu mieszanego z pojedynczymi wierzbami; gałązki wierzbowe kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 959158

ID310160 Exidia recisa; 1 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.11.05; pas nadrzecznych wierzb ( rz.Warta ); na martwych gałęziach wierzby kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 33,6" N i 19st 23' 53,5" E

fot. 969622 fot. 969623 fot. 969624 fot. 969625 fot. 969626

ID310723 Exidia recisa; Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.12.30; podmokły las liściasty -olchy, wierzby i inne; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby licznie, na wielu gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 26" N i 19st 26' 21" E

fot. 973337 fot. 973338 fot. 973339 fot. 973340 fot. 973341 fot. 973342 fot. 973343

Owocniki na zdjęciach zmrożone, pokryte warstwą lodu.

ID330526 Exidia recisa; 1 km SE od wsi Kudłata Wieś; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.02.01; podmokły skraj lasu -wierzby krzewiaste, brzozy, świerki; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 4" N i 19st 23' 9,3" E

fot. 1132221 fot. 1132222 fot. 1132223 fot. 1132224

ID336563 Exidia recisa; 0,5 km S od wsi Kijów ( cz.lewobrzeżnej ); gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2020.10.03; śródleśna niecka porośnięta krzewiastymi wierzbami; na martwych gałęziach krzewiastych wierzb licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 25,5" N i 19st 16' 13,5" E

fot. 1175613 fot. 1175614 fot. 1175615 fot. 1175616 fot. 1175617 fot. 1175618

ID340281 Exidia recisa; 1 km NE od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.10.16; liściaste zarośla nad rzeczką -krzewiaste wierzby, olchy, osiki i inne; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 9,8" N 19st 27' 29,7" E

fot. 1194280 fot. 1194281 fot. 1194282

ID341075 Exidia recisa; okolice Barwinka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2020.11.22; zarośla między bitą drogą a strumieniem (wierzby, jodły i in.); przydrożna wierzba na kilku gałęziach wysoko nad ziemią, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1198409 fot. 1198410 fot. 1198411 fot. 1198412

ID341350 Exidia recisa; 0,5km na pn od Reptowa,ZPK Torfowisko Reptowo,gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.12.28; zarośla wierzby z olchami i osikami; zamierające gałezie wierzby kilkanaście owocników na kilku krzewach; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Kisielnica wierzbowafot. 1200410fot. 1200411fot. 1200412fot. 1200413

ID341702 Exidia recisa; Rudawka Jaśliska, Jasiel (Źródliska Jasiołki - rezerwat), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-34; 01.01.2021; wzdłuż koryta rzeki; wierzby nadrzeczne po jednej lub kilka gałęzi oblepionych owocnikami, kilkanaście drzew; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1202201 fot. 1202202 fot. 1202203 fot. 1202204 fot. 1202205 fot. 1202206 fot. 1202207 fot. 1202208 fot. 1202209 fot. 1202210 fot. 1202211 fot. 1202212 fot. 1202213

ID342095 Exidia recisa; Olchowiec w kierunku Baraniego, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2021.01.06; dolina potoku Olchowczyk; martwe gałęzie wierzb w wielu miejscach, masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1204572 fot. 1204573 fot. 1204574 fot. 1204575 fot. 1204576 fot. 1204577 fot. 1204578 fot. 1204579 fot. 1204580 fot. 1204581 fot. 1204582ID342098 Exidia recisa; Wilsznia (nieistniejąca wieś), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2021.01.06; dolina potoku Wilsznia; na martwych gałęziach żywych wierzb masowo na kilku drzewach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1204604 fot. 1204605 fot. 1204606 fot. 1204607 fot. 1204608 fot. 1204609

ID342212 Exidia recisa; 1,2 km na zach. od Danowa, przy drodze do Podańska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-75; 2020.01.21; skraj mieszanego lasu liściastego kl,wrz,jn; leząca wierzba kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Kisielnica wierzbowafot. 1205404fot. 1205405fot. 1205406fot. 1205407

ID342302 Exidia recisa; 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.01.06; młody las mieszany -sosna pospolita, sosna wejmutka, wierzba, brzoza, robinia, osika; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa kilkudziesięciu ( >50 ) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 38" N 19st 24' 57,5" E

fot. 1205963 fot. 1205964 fot. 1205965 fot. 1205966 fot. 1205967 fot. 1205968

ID342402 Exidia recisa; Szczecin Wiegowo, ul.Zawrotna, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2021.01.29; nieużytek porośnięty Czm,Brz,Os,Wb; zmurszała gałąź wierzby kilkanaście owocników wzdłuż gałęzi; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Kisielnica wierzbowafot. 1206371fot. 1206372fot. 1206373fot. 1206374

ID342636 Exidia recisa; Polany Surowiczne (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2021.01.24; zarośla przydrożne z wierzbą, klonem, dzikim bzem i in. oraz nad strumieniem na granicy z łąką i starymi drzewami owocowymi; na martwych gałęziach wierzb masowo na kilku drzewach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1208066 fot. 1208067 fot. 1208068 fot. 1208069

ID343855 Exidia recisa; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Torfowisko Dołgie), 1,2 km na S od osady leśnej Machowica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2021.04.13; okrajek torfowiska; na gałęziach Salix sp. kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1217895 fot. 1217896
po namoczeniu:
fot. 1217897

ID344033 Exidia recisa; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,7 km na NW od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2021.04.17; łozowisko; na gałęziach Salix cinerea kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1218769 fot. 1218770 fot. 1218771 fot. 1218772

ID344256 Exidia recisa; Czarne, pow. gorlicki, woj. małopolskie, FG-20; 2021.04.18; przydrożne wierzby; martwe gałęzie wierzb masowo na kilku gałęziach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1220555 fot. 1220556 fot. 1220557 fot. 1220558 fot. 1220559

ID349960 Exidia recisa; Lipowiec, FG-33; 2021.09.18; wierzby krzaczaste nad potokiem bielcza; na kilku krzewach, na kilku gałęziach sporo owocników na poszczególnych gałeziach (po kilka, kilanaście i kilkadziesiąt); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1267712 fot. 1267713 fot. 1267714 fot. 1267715 fot. 1267716

ID352289 Exidia recisa; 0,5 km E od wsi Kudłata Wieś; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.11.10; liściasty brzeg boru sosnowego graniczący z podmokłymi łąkami; na martwych gałęziach krzewiastych wierzb licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 23" N 19st 22' 53" E

fot. 1289298 fot. 1289299 fot. 1289300 fot. 1289301 fot. 1289302ID352293 Exidia recisa; 1 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.11.10; liściasty pas na granicy lasu i podmokłych łąk; na martwych gałęziach krzewiastych wierzb masowo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1 ' 23" N i 19st 23' 40" E

fot. 1289332 fot. 1289333 fot. 1289334 fot. 1289335 fot. 1289336

ID352487 Exidia recisa; Lipna, nieistniejąca wieś, uroczysko, pow. gorlicki, woj. małopolskie, FG-29; 2021.11.11; obrzeże bitej drogi z wierzbami i in.; martwe gałęzie żywych wierzb masowo na kilku wierzbach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1291586 fot. 1291587 fot. 1291588 fot. 1291589 fot. 1291590 fot. 1291591 fot. 1291592

ID352687 Exidia recisa; okolice Darowa (nieistniejącej wsi), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-34; 2021.11.21; przydrożne zadrzewienia; martwe gałęzie wierzbowe masowo na kilku drzewach i na jednej leżącej gałązce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1292888 fot. 1292889 fot. 1292890 fot. 1292891 fot. 1292892

ID353019 Exidia recisa; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Pępowo), 1,2 km na SW od Rzędzin, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-61; 2021.11.20; łozowisko; na gałęziach Salix cinerea w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1295482 fot. 1295483 fot. 1295484

ID353811 Exidia recisa; Elbląg, 200 m. W od cmentarza Dębica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.01.02; Wilgotny las wierzbowo-topolowy z brzozą; na złamanym pniu Salix caprea (prawdopodobnie) 40-50 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°09'54.2"N 19°27'13.7"E
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1301757.html

ID353996 Exidia recisa; Zakęcie-ok.1 km na S od miejscowości Otyń., pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD-60; 2022.01.04.; Las liściasty ( dęby, brzozy,wierzby i inne).; Na wierzbie. Pojedyńcze talerzyki,ale również w skupisku.; leg. Iwona Burzynska; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1302978 fot. 1302979

ID355767 Exidia recisa; PK Ujście Warty - 0,9 km na NW od Porzecza, pow. myśliborski, AC-62; 2022.01.22; zakrzaczenia wierzbowe na łące; na gałęziach Salix sp. w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1317977 fot. 1317978 fot. 1317979

ID355778 Exidia recisa; Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Dziczy Las), 2,1 km na S od Piaseczna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2022.02.18; okrajek torfowiska; na gałęziach Salix sp. w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1318065 fot. 1318066 fot. 1318067

ID355794 Exidia recisa; okolice Moszczańca, ok. 1 km od leśniczówki w kierunku Jasiela, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-34; 2021.12.05; Leśne przydroże z wierzbą, jodłą i in.; martwa gałąź żywej wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1318161 fot. 1318162 fot. 1318163

ID356398 Exidia recisa; Świerzowa Ruska (nieistniejąca wieś łemkowska, dolina potoku Świerzówka - Magurski Park Narodowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-20; 2022.03.13; Przydrożne zarośla z leszczyną, wierzbą i in.; martwa gałąź żywej wierzby krzaczastej kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1322614 fot. 1322615 fot. 1322616

ID356613 Exidia recisa; Równina Pyrzycka, 2,8 km na SE od Stróżewa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC-16; 2022.03.17; wierzbowe zadrzewienie śródłąkowe; na gałęzi Salix sp. w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1326280 fot. 1326281

ID357878 Exidia recisa; okolice Wisłoka Wielkiego droga leśna w kierunku Darowa, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2022.04.03; Las głównie jodłowy, przydrożne zarośla z wierzba i leszczyną; martwe gałązki wierzbowe po kilka i po kiladziesiąt owocników w kilku miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1338912 fot. 1338913 fot. 1338914 fot. 1338915 fot. 1338916 fot. 1338917 fot. 1338918

ID365265 Exidia recisa; Elbląg, 500 m. N. od szczytu Gęsiej Góry, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.12.10; Łozowisko w pobliżu niewielkiego potoku; na gałązkach żywej wierzby 2 większe owocniki i 1 mniejszy; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°09'52.3"N 19°26'24.5"E

fot. 1403820 fot. 1403821 fot. 1403822 fot. 1403823 fot. 1403824 fot. 1403825

ID365314 Exidia recisa; Gdańsk-Orunia, łęg przy Potoku Oruńskim, za Parkiem Oruńskim, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-90; 2022.12.23; Łęg wierzbowo-topolowy, olcha, osika jesion, leszczyna, głóg; żywe gałązki wierzbowe kilkaset owocników na kilkunastu gałązkach; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1404285 fot. 1404286 fot. 1404287 fot. 1404288 fot. 1404289

ID365436 Exidia recisa; Elbląg, las Bażantarnia, 350m. N od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.12.27; Buczyna, w najbliższej okolicy nie widziałem innych drzew; na leżącej, uschniętej gałęzi buka ok. 10 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'54.3"N 19°28'30.3"E

fot. 1405231 fot. 1405232 fot. 1405233 fot. 1405234 fot. 1405235 fot. 1405236 fot. 1405237

ID365600 Exidia recisa; Elbląg - Rubno, 400 m. E od drogi 503, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2023.01.07; las liściasty Db-Bk-Tp-Wb-Brz; na połamanej wierzbie (prawdopodobnie martwej) kilkanaście owocników na kilku uschniętych gałązkach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'19.8"N 19°23'41.3"E

fot. 1406958 fot. 1406959 fot. 1406960 fot. 1406961 fot. 1406962

ID365896 Exidia recisa; Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2023.01.23; śródleśne oczko wodne Jezioro Samotne, Wb, bór sosnowy; gałęzie Salix sp. kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Kisielnica wierzbowa
Nadl. Goleniów, Leśn. Goleniów, odz. 775 fot. 1408881fot. 1408882fot. 1408883

ID365931 Exidia recisa; Niewiadowo, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-55; 2023.01.26; pobocze drogi; zamarłe gałęzie Salix sp. kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Kisielnica wierzbowafot. 1409595fot. 1409596fot. 1409597fot. 1409598

ID365944 Exidia recisa; Smęgorzyno k. Gdańska, Lasy Sulmińskie, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2023.01.28; mokradła olchowo-wierzbowe wdłuż cieku wodnego; gałązki wierzbowe i topolowe liczne; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: Dwie lokalizacje w odległości ok. 700m.
fot. 1409702 fot. 1409703 fot. 1409704

Zdjęcia z 21.01.2021
fot. 1409705 fot. 1409706

ID366174 Exidia recisa; Elbląg, ul. Marymoncka (przy lesie Bażantarnia), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2023.02.01; Łozowisko na nieużytkach; na gałązkach płożącej się wierzby kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'25.4"N 19°26'14.2"E

fot. 1412184 fot. 1412185 fot. 1412186 fot. 1412187 fot. 1412188

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji