grzyby.pl

Exidia recisa (Ditmar) Fr.

kisielnica wierzbowa, kisielec wierzbowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Exidia Exidia Exidia ExidiaExidiakisielnica kędzierzawa (Exidia nigricans)kisielnica krążkowata (Exidia repanda)
Exidia recisa (kisielnica wierzbowa)
28.09.2005, Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata; copyright © by Marek Snowarski
Exidia recisa (kisielnica wierzbowa)
Exidia recisa (kisielnica wierzbowa)
Exidia recisa (kisielnica wierzbowa)
Exidia recisa (kisielnica wierzbowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych, ale nie opadłych, gałązkach drzew i krzewów liściastych: olszy czarnej i szarej, czereśni ptasiej, osiki, wierzby białej, szarej, iwy i kruchej. Szczególnie na brzegach rzek i strumieni.Na martwych, ale nie opadłych, gałązkach drzew i krzewów liściastych: olszy czarnej i szarej, czereśni ptasiej, osiki, wierzby białej, szarej, iwy i kruchej. Szczególnie na brzegach rzek i strumieni.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050928.4.05 - Exidia recisa (kisielnica wierzbowa); Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata
050928-4
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/ #1
znalezisko 20091111.2.tt - Exidia recisa (kisielnica wierzbowa); zakrzaczenia wierzbowe pod Kołobrzegiem
091111-2
leg. Tadeusz Twardy
/zakrzaczenia wierzbowe pod Kołobrzegiem/ #4