występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na pniach drzew i krzewów liściastych np. olszy i leszczyny; kwiecień-grudzień. Saprotrof.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2384]
    Erythricium laetum (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam · publikacje: Flisińska 2004 podany przez Flisińską synonim (Radulum laetum) jest wg. IF synonimem Peniophora laeta, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005, Karasiński 2016, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Erythricium laetum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 312294 DE-46 344070 197538 278130 163008 330624 278128 DE-54 212942 DE-55 197536 315562 212368 197587 194636 355718 343155 237712 277422 329596 241879 162349 330528 DE-56 355678 DE-65 198124 234714 356647 258547 162350 330529 162810 234715 315544

 ID162349  Erythricium laetum; 1,5 km SW,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.03.20; nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty-wierzba,olcha,kruszyna,bez; na zagrzebanej w liściastej ściółce gałęzi owocnik resupinowaty ''oblepiający'' podłoże; leg. Jacek Nowicki; det. Darek Karasiński; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia i rozpoznanie tutaj https://www.bio-forum.pl/messages/33/324874.html

 ID162350  Erythricium laetum; 1,5 km N,Lgota Mała,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.03.28; mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym,gł.olchy oraz świerki i sosny; na zagrzebanej w ściółce gałęzi olchy owocnik ''oblepiający'' od spodu gałąź i podłoże; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/16.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 326368 fot. 326369

 ID162810  Erythricium laetum; 1,3km NE,Widzów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.04.08; niewielki śródpolny ols; na gałęziach zagrzebanych w ściółce na kilkunastu gałęziach rozrzuconych w promieniu 20m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/16.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 328259 fot. 328260

wybrane owocniki
fot. 328261 fot. 328262 fot. 328263 fot. 328264

 ID163008  Erythricium laetum; MOSiR ''Fryszerka'' k.Radomska,3km NW Piaszczyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.03.25; liściaste zadrzewienia nad rzeczką -osika,brzoza,olcha i in; u podstawy osiki-na korze,gałązkach,a nawet liściach kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/16.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329205 fot. 329206 fot. 329207 fot. 329208 fot. 329209

 ID194636  (potwierdzenie 162349) Erythricium laetum; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.04.02; nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty -wierzba, olcha, czeremcha, brzoza, kruszyna, bez,; na zagrzebanych w liściastej ściółce fragmentach gałęzi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 0' 56,72" N ; 19st 22' 29,17" E

fot. 460782 fot. 460783

 ID197536  (potwierdzenie 162349) Erythricium laetum; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.03.17; nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty (rz.Widzówka) -wierzba, olcha, czeremcha, brzoza, kruszyna, bez; na zagrzebanych w liściastej ściółce fragmentach gałęzi owocniki resupinowate, ''oblepiające'' od spodu gałęzie i sąsiadujący materiał roślinny; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 476785 fot. 476786 fot. 476787 fot. 476788

ID197538 (potwierdzenie 163008) Erythricium laetum; Fryszerka, na zach od zalewu, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2012.03.18; liściaste zadrzewienia nad rzeczką -osika,brzoza,olcha i in; na zagrzebanych w liściastej ściółce fragmentach gałęzi i sąsiadującym materiale roślinnym w dwóch punktach, oddalonych od siebie o kilka metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 18,37" N i 19st 29' 57" E

fot. 476799 fot. 476800

ID197587 Erythricium laetum; 1 km NE od wsi Cerkawizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.03.25; podmokły fragment lasu -wierzby, topole, olchy i inne; na zagrzebanych w liściastej ściółce fragmentach gałęzi i sąsiadującym materiale roślinnym w dwóch punktach, oddalonych od siebie o ok.30 metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 54,6" N i 19st 25' 21,7" E

fot. 477375 fot. 477376

ID198124 (potwierdzenie 162350) Erythricium laetum; 1,5 km N od wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2012.04.07; mieszane zadrzewienia ( obecnie mocno przetrzebione ) nad ciekiem wodnym-olchy, świerki i sosny; na gałęziach zagrzebanych w ściółce owocniki ''oblepiające'' od spodu gałęzie i podłoże; w trzech punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 48,3" N i 19st 20' 16,3" E

fot. 481209 fot. 481210

ID212368 (potwierdzenie 162349) Erythricium laetum; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.04.13; nadrzeczne zadrzewienia nad rz.Widzówką -wierzba, olcha, czeremcha, brzoza, kruszyna, bez; gł. na gałęziach zagrzebanych w ściółce owocniki ''oblepiające'' podłoże; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 553889 fot. 553890 fot. 553891

Owocniki mocno nasiąknięte wodą.

ID212942 Erythricium laetum; 250 m N od wsi Kruplin Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2013.04.23; ols; na murszejącej w ściółce gałęzi olchy jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 52,14" N i 19st 14' 10,68" E

fot. 556596

ID234714 (potwierdzenie 162810) Erythricium laetum; 1,3km NE od wsi Widzów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2014.03.30; niewielki śródpolny ols z jesionami u zbiegu kilku rowów; na gałęziach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 58' 29" N i 19st 23' 58,5" E

fot. 660174 fot. 660175 fot. 660176

 ID234715  (potwierdzenie 162350) Erythricium laetum; 1,5 km N os wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2014.03.22; mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym, gł.olchy oraz świerki i sosny; na zagrzebanych w ściółce gałęziach i innym, przylegającym materiale roślinnym grupa kilku(nastu) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 660179

 ID237712  (potwierdzenie 162349) Erythricium laetum; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.03.02; nadrzeczne zadrzewienia nad rz.Widzówką -wierzba, olcha, czeremcha, brzoza i in; na zagrzebanych w liściastej ściółce fragmentach gałęzi owocniki resupinowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 671126 fot. 671127

ID241879 Erythricium laetum; 2 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.03.09; las mieszany nad strumieniem -olchy, brzozy, sosny, świerki; na gałęziach leżących w ściółce kilka owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 36" N i 19st 19' 26,2" E

fot. 687860 fot. 687861

ID258547 Erythricium laetum; 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2015.03.08; podmokły las liściasty -olchy, osiki, brzozy; na zagrzebanych w ściółce gałęziach i innym materiale roślinnym kilka(-naście) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 10,3" N i 19st 23' 23,7" E

fot. 751316 fot. 751317 fot. 751318

ID277422 (potwierdzenie 162349) Erythricium laetum; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.02.09; nadrzeczne zadrzewienia przy rz. Widzówce -wierzba, olcha, czeremcha, bez i inne; na gałęziach i liściach leżących w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 826971 fot. 826972 fot. 826973

ID278128 Erythricium laetum; 800 m SW od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.03.08; szpaler olch na obrzeżach lasu; na olchowych gałęziach leżących na ziemi kilkanaście owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 17,15" N i 19st 28' 52,8" E

fot. 829457 fot. 829458 fot. 829459

ID278130 Erythricium laetum; 800 m N od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.03.08; podmokły las mieszany -olchy, brzozy, osiki, świerki, leszczyny; na zmurszałym fragmencie pnia leszczyny (?) leżącym w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 18,5" N i 19st 27' 12,5" E

fot. 829464

Kilka owocników tego gatunku znalazłem również w podobnym lesie, 1,2 km na pn-wsch

fot. 829465 fot. 829466

ID312294 Erythricium laetum; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.02.16; Podmokły nieużytek na skraju łąki - ols.; Zmurszałe, opadłe gałęzie olchy. Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 982377 fot. 982378 fot. 982379 fot. 982380 fot. 982381 fot. 982382 fot. 982383 fot. 982384 fot. 982385 fot. 982386

ID315544 (potwierdzenie 258547) Erythricium laetum; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2018.04.03; mieszane zadrzewienia nad rz. Widzówką -olchy, wierzby, brzozy, świerki; na gałęziach zagrzebanych w ściółce na powierzchni kilku arów znaleziony na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 00' 29,6' N i 19st 23' 41,1" E

fot. 1006721 fot. 1006722 fot. 1006723 fot. 1006724

ID315562 Erythricium laetum; 0,8 km SW od oczyszczalni ścieków w Radomsku, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.03.25; pas olsu nad rz. Radomką; na gałęziach leżących na ziemi w dwóch nieodległych punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 35,5" N i 19st 24' 48" E

fot. 1006901 fot. 1006902 fot. 1006903 fot. 1006904

ID329596 Erythricium laetum; 0,4 km SW od mostu kolejowego na rz. Warcie we wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.01.01; niewielki ols w pobliżu Warty -olchy, wierzby, czeremchy; na gałęziach zagrzebanych w liściastej ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 27" N i 19st 23' 56,5" E

fot. 1126796 fot. 1126797

ID330528 Erythricium laetum; Radomsko, pomiędzy oczyszczalnią ścieków a rz. Radomką; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.02.15; ols nad Radomką; na olchowych gałęziach leżących na ziemi na dwóch gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 48,2" N i 19st 25' 33,2" E

fot. 1132238 fot. 1132239 fot. 1132240

 ID330529  (potwierdzenie 162350) Erythricium laetum; 1,5 km N od wsi Lgota Mała; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2020.03.07; mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym -olchy, świerki, sosny; na olchowych gałęziach zagrzebanych w ściółce na dwóch gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 48,7" N i 19st 20' 11" E

fot. 1132245 fot. 1132246 fot. 1132247

ID330624 Erythricium laetum; 1 km NW od wsi Fryszerka, gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.03.09; kępa liściastych drzew w borze sosnowym -osika, olcha, wierzba; na leżących w ściółce gałęziach olchy kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 39,5" N i 19st 29' 22,5" E

fot. 1132659 fot. 1132660 fot. 1132661

ID343155 Erythricium laetum; 1 km NE od wsi Brodowe; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.03.06; ols nad rzeczką; na gałęziach ( gł. olchowych ) zagrzebanych w ściółce i materiale przylegającym licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 20,5" N 19st 22' 10,5" E

fot. 1211732 fot. 1211733 fot. 1211734 fot. 1211735 fot. 1211736

siedlisko
fot. 1211737

ID344070 Erythricium laetum; Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.03.27; podmokły las mieszany nad Radomką -olcha, brzoza, topola i inne; na leżącej w ściółce gałęzi olchowej grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 28,5" N 19st 26' 23,3" E

fot. 1219128 fot. 1219129 fot. 1219130

ID355678 Erythricium laetum; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.02.13; ols; na zagrzebanych w ściółce gałęziach i materiale przyległym dość licznie, w kilku punktach lasu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 54,3" N 19st 26' 31,5" E

fot. 1316406 fot. 1316407 fot. 1316408 fot. 1316409 fot. 1316410 fot. 1316411 fot. 1316412

 ID355718  (potwierdzenie 162349) Erythricium laetum; 1,5 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.02.16; liściasty brzeg lasu nad Widzówką -olcha, brzoza, czeremcha, wierzba; na zagrzebanych w ściółce gałęziach i materiale przyległym w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 57,5" N 19st 23' 28,5" E

fot. 1316854 fot. 1316855 fot. 1316856 fot. 1316857

ID356647 (potwierdzenie 162350) Erythricium laetum; 1,5 km N od wsi Lgota Mała; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.03.13; pas lasu mieszanego nad śródleśną rzeczką -olcha, leszczyna, świerk i inne; na zagrzebanych w ściółce gałęziach i materiale przyległym kilkanaście owocników w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 53" N 19st 19' 59,5" E

fot. 1326783 fot. 1326784 fot. 1326785 fot. 1326786 fot. 1326787

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji