grzyby.pl

Erythricium laetum (P. Karst.) J. Erikss. et Hjortstam

różówka nadrzewna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na pniach drzew i krzewów liściastych np. olszy i leszczyny; kwiecień-grudzień. Saprotrof.W lasach, na pniach drzew i krzewów liściastych np. olszy i leszczyny; kwiecień-grudzień. Saprotrof.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony