Tx: 1929
grzyby.pl

Erythricium laetum (P. Karst.) J. Erikss. et Hjortstam

różówka nadrzewna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na pniach drzew i krzewów liściastych np. olszy i leszczyny; kwiecień-grudzień. Saprotrof.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (podany przez Flisińską synonim (Radulum laetum) jest wg. IF synonimem Peniophora laeta), Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Erythricium laetum (różówka nadrzewna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC15 312294 DE46 163008 197538 278128 278130 330624 344070 DE54 212942 DE55 162349 194636 197536 197587 212368 237712 241879 277422 315562 329596 330528 343155 355718 DE56 355678 DE65 162350 162810 198124 234714 234715 258547 315544 330529 356647

ID 162 349 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 1,5 km SW,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 mar 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty-wierzba,olcha,kruszyna,bez, na zagrzebanej w liściastej ściółce gałęzi, owocnik resupinowaty ''oblepiający'' podłoże; leg. Jacek Nowicki, det. Darek Karasiński; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.12.10; uwagi: zdjęcia i rozpoznanie tutaj [bf:324874] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 324874 ;

ID 162 350 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 1,5 km N,Lgota Mała,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 28 mar 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym,gł.olchy oraz świerki i sosny, na zagrzebanej w ściółce gałęzi olchy, owocnik ''oblepiający'' od spodu gałąź i podłoże; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/16.12.10; uwagi: fot.326368 fot.326369 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

326368
326369

ID 162 810 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 1,3km NE,Widzów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 8 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki śródpolny ols, na gałęziach zagrzebanych w ściółce, na kilkunastu gałęziach rozrzuconych w promieniu 20m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/16.12.10; uwagi: siedlisko; fot.328259 fot.328260; wybrane owocniki; fot.328261 fot.328262 fot.328263 fot.328264 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

328259
328260
328261
328262
328263
328264

ID 163 008 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: MOSiR ''Fryszerka'' k.Radomska,3km NW Piaszczyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 25 mar 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia nad rzeczką -osika,brzoza,olcha i in, u podstawy osiki-na korze,gałązkach,a nawet liściach, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/16.12.10; uwagi: fot.329205 fot.329206 fot.329207 fot.329208 fot.329209 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

329205
329206
329207
329208
329209

ID 194 636 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 349; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 2 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty -wierzba, olcha, czeremcha, brzoza, kruszyna, bez,, na zagrzebanych w liściastej ściółce fragmentach gałęzi, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51st 0' 56,72" N ; 19st 22' 29,17" E; fot.460782 fot.460783 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

460782
460783

ID 197 536 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 349; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 mar 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty (rz.Widzówka) -wierzba, olcha, czeremcha, brzoza, kruszyna, bez, na zagrzebanych w liściastej ściółce fragmentach gałęzi, owocniki resupinowate, ''oblepiające'' od spodu gałęzie i sąsiadujący materiał roślinny; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.476785 fot.476786 fot.476787 fot.476788 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

476785
476786
476787
476788

ID 197 538 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID163 008; lokalizacja: Fryszerka, na zach od zalewu, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 18,37" N i 19st 29' 57" E], DE46; data zbioru: 18 mar 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia nad rzeczką -osika,brzoza,olcha i in, na zagrzebanych w liściastej ściółce fragmentach gałęzi i sąsiadującym materiale roślinnym, w dwóch punktach, oddalonych od siebie o kilka metrów; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.476799 fot.476800 [notatka: nie] [fotografie: tak];

476799
476800

ID 197 587 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 1 km NE od wsi Cerkawizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 54,6" N i 19st 25' 21,7" E], DE55; data zbioru: 25 mar 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły fragment lasu -wierzby, topole, olchy i inne, na zagrzebanych w liściastej ściółce fragmentach gałęzi i sąsiadującym materiale roślinnym, w dwóch punktach, oddalonych od siebie o ok.30 metrów; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.477375 fot.477376 [notatka: nie] [fotografie: tak];

477375
477376

ID 198 124 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 350; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 48,3" N i 19st 20' 16,3" E], DE65; data zbioru: 7 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia ( obecnie mocno przetrzebione ) nad ciekiem wodnym-olchy, świerki i sosny, na gałęziach zagrzebanych w ściółce, owocniki ''oblepiające'' od spodu gałęzie i podłoże; w trzech punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.481209 fot.481210 [notatka: nie] [fotografie: tak];

481209
481210

ID 212 368 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 349; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczne zadrzewienia nad rz.Widzówką -wierzba, olcha, czeremcha, brzoza, kruszyna, bez, gł. na gałęziach zagrzebanych w ściółce, owocniki ''oblepiające'' podłoże; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.553889 fot.553890 fot.553891; Owocniki mocno nasiąknięte wodą. [notatka: nie] [fotografie: tak];

553889
553890
553891

ID 212 942 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 250 m N od wsi Kruplin Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 52,14" N i 19st 14' 10,68" E], DE54; data zbioru: 23 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na murszejącej w ściółce gałęzi olchy, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.556596 [notatka: nie] [fotografie: tak];

556596

ID 234 714 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 810; lokalizacja: 1,3km NE od wsi Widzów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 58' 29" N i 19st 23' 58,5" E], DE65; data zbioru: 30 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki śródpolny ols z jesionami u zbiegu kilku rowów, na gałęziach zagrzebanych w ściółce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.660174 fot.660175 fot.660176 [notatka: nie] [fotografie: tak];

660174
660175
660176

ID 234 715 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 350; lokalizacja: 1,5 km N os wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 22 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym, gł.olchy oraz świerki i sosny, na zagrzebanych w ściółce gałęziach i innym, przylegającym materiale roślinnym, grupa kilku(nastu) owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.660179 [notatka: nie] [fotografie: tak];

660179

ID 237 712 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 349; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 2 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczne zadrzewienia nad rz.Widzówką -wierzba, olcha, czeremcha, brzoza i in, na zagrzebanych w liściastej ściółce fragmentach gałęzi, owocniki resupinowate; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.671126 fot.671127 [notatka: nie] [fotografie: tak];

671126
671127

ID 241 879 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 2 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 36" N i 19st 19' 26,2" E], DE55; data zbioru: 9 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad strumieniem -olchy, brzozy, sosny, świerki, na gałęziach leżących w ściółce, kilka owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.687860 fot.687861 [notatka: nie] [fotografie: tak];

687860
687861

ID 258 547 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 10,3" N i 19st 23' 23,7" E], DE65; data zbioru: 8 mar 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las liściasty -olchy, osiki, brzozy, na zagrzebanych w ściółce gałęziach i innym materiale roślinnym, kilka(-naście) owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.751316 fot.751317 fot.751318 [notatka: nie] [fotografie: tak];

751316
751317
751318

ID 277 422 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 349; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 9 lut 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczne zadrzewienia przy rz. Widzówce -wierzba, olcha, czeremcha, bez i inne, na gałęziach i liściach leżących w ściółce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.826971 fot.826972 fot.826973 [notatka: nie] [fotografie: tak];

826971
826972
826973

ID 278 128 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 800 m SW od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 17,15" N i 19st 28' 52,8" E], DE46; data zbioru: 8 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler olch na obrzeżach lasu, na olchowych gałęziach leżących na ziemi, kilkanaście owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.829457 fot.829458 fot.829459 [notatka: nie] [fotografie: tak];

829457
829458
829459

ID 278 130 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 800 m N od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 18,5" N i 19st 27' 12,5" E], DE46; data zbioru: 8 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany -olchy, brzozy, osiki, świerki, leszczyny, na zmurszałym fragmencie pnia leszczyny (?) leżącym w ściółce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.829464; Kilka owocników tego gatunku znalazłem również w podobnym lesie, 1,2 km na pn-wsch; fot.829465 fot.829466 [notatka: nie] [fotografie: tak];

829464
829465
829466

ID 312 294 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 16 lut 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podmokły nieużytek na skraju łąki - ols., Zmurszałe, opadłe gałęzie olchy., Gromadnie.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.982377 fot.982378 fot.982379 fot.982380 fot.982381 fot.982382 fot.982383 fot.982384 fot.982385 fot.982386 [notatka: nie] [fotografie: tak];

982377
982378
982379
982380
982381
982382
982383
982384
982385
982386

ID 315 544 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID258 547; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 3 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia nad rz. Widzówką -olchy, wierzby, brzozy, świerki, na gałęziach zagrzebanych w ściółce, na powierzchni kilku arów znaleziony na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 51st 00' 29,6' N i 19st 23' 41,1" E; fot.1006721 fot.1006722 fot.1006723 fot.1006724 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1006721
1006722
1006723
1006724

ID 315 562 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 0,8 km SW od oczyszczalni ścieków w Radomsku, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 35,5" N i 19st 24' 48" E], DE55; data zbioru: 25 mar 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas olsu nad rz. Radomką, na gałęziach leżących na ziemi, w dwóch nieodległych punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1006901 fot.1006902 fot.1006903 fot.1006904 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1006901
1006902
1006903
1006904

ID 329 596 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 0,4 km SW od mostu kolejowego na rz. Warcie we wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 27" N i 19st 23' 56,5" E], DE55; data zbioru: 1 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki ols w pobliżu Warty -olchy, wierzby, czeremchy, na gałęziach zagrzebanych w liściastej ściółce, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1126796 fot.1126797 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1126796
1126797

ID 330 528 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: Radomsko, pomiędzy oczyszczalnią ścieków a rz. Radomką; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 2' 48,2" N i 19st 25' 33,2" E], DE55; data zbioru: 15 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols nad Radomką, na olchowych gałęziach leżących na ziemi, na dwóch gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1132238 fot.1132239 fot.1132240 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1132238
1132239
1132240

ID 330 529 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 350; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Lgota Mała; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 50st 59' 48,7" N i 19st 20' 11" E], DE65; data zbioru: 7 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym -olchy, świerki, sosny, na olchowych gałęziach zagrzebanych w ściółce, na dwóch gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1132245 fot.1132246 fot.1132247 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1132245
1132246
1132247

ID 330 624 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 1 km NW od wsi Fryszerka, gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 8' 39,5" N i 19st 29' 22,5" E], DE46; data zbioru: 9 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa liściastych drzew w borze sosnowym -osika, olcha, wierzba, na leżących w ściółce gałęziach olchy, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1132659 fot.1132660 fot.1132661 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1132659
1132660
1132661

ID 343 155 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: 1 km NE od wsi Brodowe; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 6 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols nad rzeczką, na gałęziach ( gł. olchowych ) zagrzebanych w ściółce i materiale przylegającym, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 3' 20,5" N 19st 22' 10,5" E; fot.1211732 fot.1211733 fot.1211734 fot.1211735 fot.1211736; siedlisko; fot.1211737 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1211732
1211733
1211734
1211735
1211736
1211737

ID 344 070 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 27 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany nad Radomką -olcha, brzoza, topola i inne, na leżącej w ściółce gałęzi olchowej, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 28,5" N 19st 26' 23,3" E; fot.1219128 fot.1219129 fot.1219130 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1219128
1219129
1219130

ID 355 678 oznaczenie: Erythricium laetum; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 13 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na zagrzebanych w ściółce gałęziach i materiale przyległym, dość licznie, w kilku punktach lasu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 5' 54,3" N 19st 26' 31,5" E; fot.1316406 fot.1316407 fot.1316408 fot.1316409 fot.1316410 fot.1316411 fot.1316412 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1316406
1316407
1316408
1316409
1316410
1316411
1316412

ID 355 718 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 349; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 16 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty brzeg lasu nad Widzówką -olcha, brzoza, czeremcha, wierzba, na zagrzebanych w ściółce gałęziach i materiale przyległym, w kilku punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: GPS: 51st 0' 57,5" N 19st 23' 28,5" E; fot.1316854 fot.1316855 fot.1316856 fot.1316857 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1316854
1316855
1316856
1316857

ID 356 647 oznaczenie: Erythricium laetum; • potwierdzenie ID162 350; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Lgota Mała; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 13 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu mieszanego nad śródleśną rzeczką -olcha, leszczyna, świerk i inne, na zagrzebanych w ściółce gałęziach i materiale przyległym, kilkanaście owocników w kilku punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 50st 59' 53" N 19st 19' 59,5" E; fot.1326783 fot.1326784 fot.1326785 fot.1326786 fot.1326787 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1326783
1326784
1326785
1326786
1326787
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji