red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Erythricium laetum (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam