grzyby.pl

Erythricium hypnophilum (P. Karst.) J. Erikss. et Hjortstam

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Erythricium Erythricium Erythricium ErythriciumErythriciumróżówka nadrzewna (Erythricium laetum)Erythricium aurantiacum

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]