fot. 080905-2249_1 (610×591) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 080905-8
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Entoloma byssisedum (dzwonkówka muszelkowata)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.09.2008, Bieszczady
copyright © by Marek Snowarski