jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cortinarius glaucopus (Schaeff.) Fr.

zasłonak niebieskostopy
na stronie — występowanie

występowanie

W lasach iglastych i mieszanych na ziemi.