grzyby.pl

Cortinarius purpurascens Fr.

zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista
Cortinarius purpurascens Fr. var. largusoides Cetto
Cortinarius subgen. Phlegmacium C Cortinarius subgen. Phlegmacium C Cortinarius subgen. Phle… Cortinarius subgen…Cortinarius subgen. Phlegmacium Czasłonak strojny (Cortinarius calochrous)zasłonak niebieskostopy (Cortinarius glaucopus)
Cortinarius purpurascens (zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista)
dojrzałe owocniki, w grupie pod bukami; 06.08.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Cortinarius purpurascens (zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista)
grupa owocników w buczynie
Cortinarius purpurascens (zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista)
grupa pod bukami
Cortinarius purpurascens (zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista)
młode owocniki
Cortinarius purpurascens (zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista)
starsze owocniki
Cortinarius purpurascens (zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista)
dojrzałe owocniki; widok od spodu

opis

Cortinarius purpurascens (zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista)
Kapelusz jaskrawo ochrowobrązowy do czerwonobrązowego; 45 – 110 mm, półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia wilgotna silnie i grubo śluzowata; brzeg równy, ostry.

space

Trzon jasno lub ciemnofioletowy z białymi włokienkami; 40 – 80 x 10 – 15, równogruby, z obrzeżoną bulwką, pełny; powierzchnia przy otarciu przebarwia się winnoczerwono.

space

Pileus bright ochraceous-brown to red-brown; 45 – 110 mm, hemispherical, with age convex to plane; surface strongly and thickly mucous when moist; margin entire, acute.

space

Stipe pale or dark violet with white fibrils; 40 – 80 x 10 – 15, equal, with marginate bulb, solid; surface on injury discolours vinaceous.

space

występowanie

W grupach, nieraz pozrastane po kilka w buczynach.

Gregarious to almost clustered in beech forests.

uwagi

Gatunek ten występuje zasadniczno w kwaśnych świerczynach. Jedna z odmian largusoides występuje pod bukami co jest jej wyróżnikiem. Gatunek zmienny w wyglądzie, wspólną cechą jest winno-czerwone przebarwianie się miąższu pod wpływem odczynnika Lugola, przebarwienia są także widoczne w miejscach otarcia trzonu i blaszek.

Variety largusoides grows under beech, type zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista (Cortinarius purpurascens) grows in acidic coniferous forests near spruce. Variable species, common feature is vinaceous reaction with Lugol, stains could be also seen when bruising stipe surface or lamellae.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000730.7.00 - Cortinarius purpurascens (zasłonak purpurowiejący odmiana mięsista); Dolny Śląsk, lasy milickie
000730-7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
/var. largusoides/ #7