Cortinarius calochrous (Pers.) Gray

zasłonak strojny
na stronie — znaleziska