grzyby.pl

Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak szarofioletowawy, zasłonak brązowokakaowy · zasłonak Kazimierza
Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman var. casimiri [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius casimirii f. subsertipes (Romagn.) Lécuru [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius decipiens var. hoffmanni Reumaux [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius hoffmannii (Reumaux) Reumaux [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius megasporus var. subsertipes (Romagn.) Bon [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius subsertipes Romagn. [gł. w czekl.] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius unimodus sensu Cooke [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Telamonia casimirii Velen.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Wg czeklisty /Wojewoda W., 2003 [105]/ Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman oraz Cortinarius subsertipes Romagn.Cortinarius megasporus var. subsertipes (Romagn.) BonCortinarius casimirii f. subsertipes (Romagn.) Lécuru osobne gatunki; wg mycobank.org i GBIF to synonimy.
Cortinarius casimiri (zasłonak szarofioletowawy)
XL
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID102410 (© autora fot.)
Cortinarius casimiri (zasłonak szarofioletowawy)
XL

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach mieszanych, w zaroślach, wśród mchów; na ziemi.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#2 XL
bk.13
leg. B.Kudławiec, det. T.Ślusarczyk
/Lasy Środkowopomorskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1893]
    Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsm. · publikacje: Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński i in. 2015 (as: Cortinarius casimiri var. casimiri), Trocha i in. 2012, Kałucka i in. 2016, Pietras i in. 2016a, Mleczko i Beszczyńska 2015, Gierczyk i in. 2018a (as: C. casimiri var. casmiri), Bujakiewicz 2018, Ślusarczyk 2019 (as: C. casimiri var. casmiri), Mleczko i Beszczyńska 2019, Mleczko i Beszczyńska 2019, Kudławiec 2017, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: C. casimiri var. casimiri), Ślusarczyk 2020 (as: C. casimiri var. casimiri), Ślusarczyk 2021 (as: C. casimiri var. casimiri)

  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2072]
    Cortinarius subsertipes Romagn. · publikacje: Kujawa i Gierczyk 2007

znaleziska Cortinarius casimiri na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 321352 AB-94 320572 AD-18 84131 32851 AD-19 102410 CA-89 275333 CB-25 278828 CB-44 272524 DA-51 311385 310747 DD-95 341920 DE-45 366409 353138 DE-46 311662 DE-55 353312 GC-01 289415 299712 GC-04 274865 GC-11 275102

 ID32851  Cortinarius subsertipes; 4 km na W od Wilkowa, pow. Śiwebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2005. 11. 09; las mieszany(Fagus, Quercus, Pinus); wśród ściółki gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 314, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 36595

 ID84131  Cortinarius casimiri; 2,5 km na NW od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.10.27; młodnik (Pinus, Betula); w mchu gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 876,zielnik autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 135640

 ID102410  Cortinarius casimiri; północno-zachodnia część Świebodzina, woj. lubuskie, AD-19; 2006.11.15; las mieszany( Pinus, Quercus, Betula); wśród mchów na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 586 zielnik prywatny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174778

ID272524 (potwierdzenie 1) Cortinarius casimiri; Męciał-Struga, pow. Chojnice, woj. Pomorskie, CB-44; 2015.10.31; Las sosnowy z udziałem brzozy. Sosny około 25 lat.; na ziemi wśród mchów pojedynczy; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Smak łagodny, po około 30 sekund lekko piekący.

Zarodniki wielkości 11,19x6,52 µm, podstawki wielkości 28,5 x 9,57 µm.

Wysyp koloru rdzawego.

Wątek o znalezisku.

fot. 806750 fot. 806751 fot. 806752 fot. 806753 ID274865  Cortinarius casimiri var casimiri; okolice Krynek, pow. sokólski, woj. Krynki, GC-04; 2015.11.08; las świerkowy w średnim wieku; na ziemi wśród mchów kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚH 68/2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 818153

 ID275102  Cortinarius casimiri var casimiri; około 2 km na S od Ciasnego, nieopodal sztucznego zbiornika wodnego w leśnictwie Zielona, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2015.11.05; las świerkowy z małą domieszką sosny; na ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚH 67/2015, tak w wątku, notatka: nie
uwagi:
w±tek

 ID275333  Cortinarius casimiri var. casimiri; Gdańsk Jasień, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; ; las sosnowy, piaszczysty; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚH 74/2015, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/799664.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/799667.jpg&type=image/jpeg

 ID278828  Cortinarius casimiri var. casimiri; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2015.12.03; las brzozowy z domieszką sosny; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚH 155/2015, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/809089.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/809090.jpg&type=image/jpeg

 ID289415  Cortinarius casimiri var casimiri; 200-300m na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2014.09.25; las sosnowy w średnim wieku; na ściółce dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚH 108/2014, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 870450 link do wątku

 ID299712  Cortinarius casimiri var. casimiri; Około 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.10.31; młode a zarazem rzadkie zadrzewienie liściaste: osika, rzadziej jarzębina, brzoza, dąb, sporadycznie świerkowy podrost; na ściółce kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 149/2017, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919878
Więcej informacji w wątku!

 ID310747  Cortinarius casimiri var. casimiri; Hel, pow. pucki, woj. pomorskie, DA-51; 2016.11.12; las sosnowy, nadmorski; ziemia kilka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚH 26/2018, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/891361.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/891362.jpg&type=image/jpeg

 ID311385  Cortinarius casimiri var. casimiri; Hel, pow. pucki, woj. pomorskie, DA-51; 2017.10.14; las sosnowy, nadmorski; ziemia kilkanaście; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. T. Ślusarczyk; eksykat: TAK, TSH 78/2018, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/955214.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/955216.jpg&type=image/jpeg

 ID311662  Cortinarius casimiri var casimiri; 1 km SW od wsi Blok Dobryszyce, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.09.24; pas liściastego lasu -dęby ( rodzime i czerwone ) i brzozy, rzadziej inne; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, 129/2018, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 52,7" N i 19st 26' 18,9" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/949639.html

 ID320572  Cortinarius casimiri var casimiri; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,8 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.11.11; kwaśna buczyna; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 462/2018, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/818619.html

 ID321352  Cortinarius casimiri var. casimiri; Puszcza Bukowa, 2,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.10.09; kwaśna buczyna; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 29/2019, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/965892.html

 ID341920  Cortinarius casimiri; Hermanów,otulina pomnika przyrody Bagno Duża Woda, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.11.16; las mieszany (sosna, brzoza, dąb i buk); ziemia gromadnie, 3 owocniki; leg. Beata Łyszkowska; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 169/2020, tak, wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/963134.html, notatka: nie
uwagi:

 ID353138  Cortinarius casimiri; 1,5 km SW od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.11.08; bór sosnowy; na ziemi, w mchu grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; weryfikował: Tomasz Ślusarczyk, 2021-12-13; eksykat: tak, TSH 260/2021, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 37,5" N 19st 22' 0,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1191277.html

 ID353312  Cortinarius casimiri; 1,5 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.11.14; łąka między rzeczką Widzówką a niewielkim lasem ( gł. sosna ); na ziemi, przy sosnach grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 263/2021, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 2,3" N 19st 23' 27,3" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1191685.html

ID366409 Cortinarius casimiri; 0,4 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.10.14; młodnik sosnowy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: Tak, u Tomasza Ślusarczyka, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 37" N 19st 24' 59,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1180959.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji