takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius heterosporus Bres.