fot. bk-Cortinarius_casimiri_var._casimiri_leg.B.Kudlawiec_det.T.Slusarczyk_Lasy_Srodkowopomorskie_2 (1686×1118) — copyright © by Barbara Kudławiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cortinarius casimiri (zasłonak szarofioletowawy)

on This page when logged in
you will see 6.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Lasy Środkowopomorskie
copyright © by Barbara Kudławiec

« Cortinarius casimiri (zasłonak szarofioletowawy)