red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar

gąbkowiec północny klimaczek północny
Spongipellis borealis (Fr.) Pat.
Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)

13.09.2005, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski

Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)

pokrój

Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)

pory

cechy makroskopowe

Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)

pory|pores

Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)

pory|pores

Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)

pory|pores

pores'>

cechy mikroskopowe

Zarodniki owalne, gładkie, hialinowe z ziarnistą zawartością, nieamyloidale, 5-6 × 3.5-4 µm. Cystydy grubościenne, wrzecionowate lub maczugowato-wrzecionowate, zakończone czapeczką kryształków lub nie, 30-50 × 7-10 µm.

wartość

Wywołuje zgniliznę drewna typu białego (wg Breitenbacha), intensywną zgniliznę typu brunatnego (wg Domańskiego).

występowanie

Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
Stosunkowo często w lasach górskich i lasach o charakterze zbliżonym do naturalnego. Owocniki jednoroczne, wyrastają od lata do późnej jesieni, zwykle w licznych grupach, często dachówkowato jedne nad drugimi, na martwym drewnie drzew iglastych, w szczególności świerku, rzadziej na jodle lub sośnie, rzadko na liściastych; rzadziej na osłabionych żywych drzewach.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Makroskopowo, zwłaszcza białawe owocniki, mogą przypominać owocniki z rodzajów białak (Postia) lub białak (Tyromyces) o także soczystym, lecz bardziej kruchym miąższu. Mikroskopowo dla gąbkowiec północny (Climacocystis borealis) charakterystyczne są grubościenne cystydy i zupełnie inaczej wyglądające, większe, szerokoelipsoidalne zarodniki. Rodzaj Climacocystis> liczy tylko ten jeden gatunek.
znalezisko 20050913.1.05 - Climacocystis borealis (gąbkowiec północny); Puszcza Białowieska

5f · 20050913.1.05
/Puszcza Białowieska/

znalezisko 20040916.15.04 - Climacocystis borealis (gąbkowiec północny); Puszcza Białowieska

15f · 20040916.15.04
/Puszcza Białowieska/