red listGREJ
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Clavulinopsis laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen

Ramariopsis laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen