Tx: 1880
grzyby.pl

Clavulinopsis laeticolor (Berk. et M.A. Curtis) R.H. Petersen

goździeniowiec piękny
Ramariopsis laeticolor (Berk. et M.A. Curtis) R.H. Petersen
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clavulinopsis laeticolor (goździeniowiec piękny)
Clavulinopsis laeticolor (goździeniowiec piękny)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na wilgotnych górskich łąkach, wśród traw i mchów; na ziemi; sierpień-wrzesień.
Czerwona Lista[125] — I–o niekreślonym zagrożeniu

wybrane okazy · selected collections

#2
rkz.160813-1
leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk
/Dębszczyzna gm. Strzyżewice, pow. lubelski, woj. lubelskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Domański et al. (1967)[2712]Domański et al. (1967) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962).[2712], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2018)[1797]Kujawa et al. (2018) Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych.[1797], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (1973)[2994]Ławrynowicz (1973) Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej.[2994], Ławrynowicz (1978)[2995]Ławrynowicz (1978) Grzyby dorzecza Pilicy.[2995]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:02 1 znaleziska Clavulinopsis laeticolor (goździeniowiec piękny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA79 344351 DB06 369300 369648 DF78 185195 EC34 331858 FE24 364810 FE33 359843 FF96 354065 FG21 360796 GD94 354571 GE24 369332

ID 185 195 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: Skawina (część północna miasta), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 2 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka (murawy kserotermiczne), w trawie, masowo; leg. Waldemar Czerniawski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/WCz/100902/0001; uwagi: fot.406954 fot.406955 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

406954
406955

ID 331 858 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 15 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w typie grądu(dębowo-grabowo-osikowy), ziemia, kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0005241, BGF0005242; uwagi: [bf:868386]; owocniki zebrano w dwóch rzutach: 15.08 i 23.08 2016 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 868386 ;

ID 344 351 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: Chwaszczyno Księże Błoto, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 23 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko, ziemia; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006861; uwagi: fot.1221199 [notatka: [bf:714173]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 714173 ;

ID 354 065 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: Bartkówka 1km od kościoła na południe, pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie, FF96; data zbioru: 22 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik grabowy, w mchu na zieni, kilka owocników obok siebie,na bardzo małym terenie ,owocniki bardzo małe ok 8 mm; leg. Piotr Kozioł, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008689; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: -;

ID 354 571 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: Okuninka k. Włodawy 51.521178, 23.510681, pow. włodawski, woj. lubelskie, GD94; data zbioru: 19 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niekoszona, podmokła łąka, na ziemi, kilka owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008707; uwagi: fot.1306676 [notatka: [bf:1253400]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1253400 ;

ID 359 843 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: Bielsko - 51.198948, 21.949146, pow. opolski, woj. lubelskie, FE33; data zbioru: 10 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, na ziemi, kilkadziesiąt sztuk; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009884; uwagi: fot.1360962 fot.1360963 [notatka: [bf:1187657]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1187657 ;

ID 360 796 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: Olchowiec, żółty szlak w kierunku Tylawy (Jaśliski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 15 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko przy potoku Wilsznia, na ziemi w trawie i mchu, kilka owocników w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, u Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1369522 fot.1369523 fot. 1369524; Wątek [bf:883134] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 883134 ;

ID 364 810 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: Rąblów 51.315526, 22.085464, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 18 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka na zboczu, na ziemi, w trawie, kilkadziesiąt sztuk; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010254; uwagi: fot.1400938 [notatka: [bf:1169618]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1169618 ;

ID 369 300 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: Ogrodniki 1 km. W (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'00.3"N 19°30'53.9"E], DB06; data zbioru: 28 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona łąka, na ziemi, wśród traw i mchów, kilkadziesiąt owocników w grupkach na obszarze kilku m.kw.; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010897; uwagi: [bf:1388935] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1388935 ;

ID 369 332 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: Czułczyce k. Chełm - 23.443577 , 51.22190, pow. chełmski, woj. lubelskie, GE24; data zbioru: 6 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rolne/łąka, na ziemi, kilkadziesiąt sztuk; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010828; uwagi: fot.1448467 [notatka: [bf:1272867]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1272867 ;

ID 369 648 oznaczenie: Clavulinopsis laeticolor; lokalizacja: Jagodnik, 400 m. SE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'25.3"N 19°29'23.5"E], DB06; data zbioru: 23 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona łąka, w tym czasie nieco zarośnięta, na ziemi, wśród jastrzębców kosmaczków i mchów, 20-30 owocników pojedynczo i w niewielkich wiązkach; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010898; uwagi: w pobliżu inne goździeńcowate i kilka gatunków wilgotnic; wątek: [bf:1386996] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1386996 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji