grzyby.pl

Clavulinopsis laeticolor (Berk. et M.A. Curtis) R.H. Petersen

goździeniowiec piękny
Ramariopsis laeticolor (Berk. et M.A. Curtis) R.H. Petersen
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clavulinopsis laeticolor (goździeniowiec piękny)
Clavulinopsis laeticolor (goździeniowiec piękny)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na wilgotnych górskich łąkach, wśród traw i mchów; na ziemi; sierpień-wrzesień.
Czerwona Lista[125] — I–o niekreślonym zagrożeniu

wybrane okazy · selected collections

#2
rkz.160813-1
leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk
/Dębszczyzna gm. Strzyżewice, pow. lubelski, woj. lubelskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Clavulinopsis laeticolor na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-79 344351 DF-78 185195 EC-34 331858 FE-24 364810 FE-33 359843 FF-96 354065 FG-21 360796 GD-94 354571

 ID185195  Clavulinopsis laeticolor; Skawina (część północna miasta), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2010.09.02; łąka (murawy kserotermiczne); w trawie masowo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/WCz/100902/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 406954 fot. 406955

 ID331858  Clavulinopsis laeticolor; ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.08.15; las w typie grądu(dębowo-grabowo-osikowy); ziemia kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0005241, BGF0005242, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/868386.html
owocniki zebrano w dwóch rzutach: 15.08 i 23.08 2016

 ID344351  Clavulinopsis laeticolor; Chwaszczyno Księże Błoto, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-79; 2014.10.23; pastwisko; ziemia; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006861, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/714173.html
uwagi: fot. 1221199

 ID354065  Clavulinopsis laeticolor; Bartkówka 1km od kościoła na południe, pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie, FF-96; 2021.09.22; młodnik grabowy; w mchu na zieni kilka owocników obok siebie,na bardzo małym terenie ,owocniki bardzo małe ok 8 mm; leg. Piotr Kozioł; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008689, tak, notatka: nie; publikacja: -
uwagi:

 ID354571  Clavulinopsis laeticolor; Okuninka k. Włodawy 51.521178, 23.510681, pow. włodawski, woj. lubelskie, GD-94; 2021.08.19; niekoszona, podmokła łąka; na ziemi kilka owocników; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008707, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1253400.html
uwagi: fot. 1306676

 ID359843  Clavulinopsis laeticolor; Bielsko - 51.198948, 21.949146, pow. opolski, woj. lubelskie, FE-33; 2020.11.10; łąka; na ziemi kilkadziesiąt sztuk; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009884, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1187657.html
uwagi: fot. 1360962fot. 1360963

ID360796 Clavulinopsis laeticolor; Olchowiec, żółty szlak w kierunku Tylawy (Jaśliski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2016.10.15; pastwisko przy potoku Wilsznia; na ziemi w trawie i mchu kilka owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, u Błażeja Gierczyka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1369522 fot. 1369523 fot. 1369524

Wątek Clavulinopsis laeticolor

 ID364810  Clavulinopsis laeticolor; Rąblów 51.315526, 22.085464, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2020.09.18; Łąka na zboczu; na ziemi, w trawie kilkadziesiąt sztuk; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010254, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1169618.html
uwagi: fot. 1400938

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji