red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner

Ramariopsis corniculata (Schaeff.) R.H. Petersen
na stronie — znaleziska