Tx: 1879
grzyby.pl

Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner

goździeniowiec mączny
Ramariopsis corniculata (Schaeff.) R.H. Petersen
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clavulinopsis corniculata (goździeniowiec mączny)
Clavulinopsis corniculata (goździeniowiec mączny)
Clavulinopsis corniculata (goździeniowiec mączny)
Clavulinopsis corniculata (goździeniowiec mączny)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na odkrytych pastwiskach, łąkach, trawnikach, w lasach liściastych; na ziemi, wśród traw; sierpień-wrzesień.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#4
tp.081024-3TP251008
leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa
/Wrocław, łąki nadodrzańskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Dominik & Pachlewski (1956)[2733]Dominik & Pachlewski (1956) Badanie mikotrofizmu zespołów roślinnych regla dolnego w Tatrach.[2733], Friedrich (1994)[2800]Friedrich (1994) Charakterystyka socjologiczno-ekologiczna mikoflory zbiorowisk leśnych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.[2800], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (1976)[2825]Gumińska (1976) Macromycetes łąk w Pienińskim Parku Narodowym.[2825], Gumińska (1976)[2826]Gumińska (1976) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część III).[2826], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Хелховски (1888)[2658]Хелховски (1888) Базидiальные гриьы окрестностей Варшавы.[2658]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:34 1 znaleziska Clavulinopsis corniculata (goździeniowiec mączny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB61 353015 DE85 311208 DF68 182038 DF79 194904 FA98 354878 FE27 374694 FG21 360806 FG31 341056 343574

ID 182 038 oznaczenie: Clavulinopsis corniculata; lokalizacja: okolice nieczynnego kamieniołomu wapiennego, Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 20 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w gestych zaroślach (głóg), w okolicy modrzew i jałoń, w żyznej ziemi, masowo; leg. Waldemar Czerniawski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/WCz/100820/0002; uwagi: fot.395450; Owocniki wyrastały wraz z Ramariopsis kunzei.; Omówiony w wątku:; [bf:361798] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 361798 ;

ID 194 904 oznaczenie: Clavulinopsis corniculata; lokalizacja: Skawina (Korabniki), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF79; data zbioru: 15 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, w trawie, 3 grupy po kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/WCz/111015/0001; uwagi: Zdjecia i opis w temacie:; [bf:449951] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 449951 ;

ID 311 208 oznaczenie: Clavulinopsis corniculata; lokalizacja: Małusy Małe, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE85; data zbioru: 12 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pola i pastwiska poprzedzielane pasami drzew owocowych, głogu, tarniny, w mchu pod starymi owocowymi, w grupie; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.976581 [notatka: nie] [fotografie: tak];

976581

ID 341 056 oznaczenie: Clavulinopsis corniculata; lokalizacja: Dolina Ciechani, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 6 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska łąka, w trawie i mchu na ziemi, kilkadziesiat lub nawet więcej owocników w grupach i pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1198319 fot.1198320 fot.1198321 fot.1198322 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1198319
1198320
1198321
1198322

ID 343 574 oznaczenie: Clavulinopsis corniculata; lokalizacja: Ciechania - uroczysko (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 5 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: órska mszysta, wilgotna łąka, w trawie i mchu na ziemi, ok. 10 kępek; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006756; uwagi: fot.1215476 fot.1215477 fot.1215478; Wątek [bf:960720] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 960720 ;

ID 353 015 oznaczenie: Clavulinopsis corniculata; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Pępowo), 1,5 km na SW od Rzędzin, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB61; data zbioru: 20 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa, na ziemi, w kilkunastu wiązkach; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, potw. Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1292804] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1292804 ;

ID 354 878 oznaczenie: Clavulinopsis corniculata; lokalizacja: Gulbieniszki – Cisowa Góra - 54.251653, 22.908988, pow. suwalski, woj. podlaskie, FA98; data zbioru: 13 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: uboga łąka z ograniczonym wypasem bydła, na ziemi, w trawie, kilkanaście owocników, w dwóch miejscach; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008816; uwagi: fot.1308705 fot.1308706 [notatka: [bf:1290800]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1290800 ;

ID 360 806 oznaczenie: Clavulinopsis corniculata; lokalizacja: Olchowiec, żółty szlak w kierunku Tylawy (Jaśliski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 9 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko przy potoku Wilsznia, na ziemi w trawie i mchu, 4 skupiska po kilka owocników; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009994; uwagi: fot.1369561 fot.1369562 fot. 1369563; Wątek [bf:881430] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 881430 ;

ID 374 694 oznaczenie: Clavulinopsis corniculata; lokalizacja: Lublin, Górki Czechowskie - 51°15'51.2, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE27; data zbioru: 14 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W trawie, pod głogami, na ziemi, w trawie, kilka owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1504103 [fotografie: tak];

1504103
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji