grzyby.pl

Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner

goździeniowiec mączny
Ramariopsis corniculata (Schaeff.) R.H. Petersen
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clavulinopsis Clavulinopsis Clavulinopsis ClavulinopsisClavulinopsisgoździeniowiec wrzecionowaty (Clavulinopsis fusiformis)goździeniowiec piękny (Clavulinopsis laeticolor)
Clavulinopsis corniculata (goździeniowiec mączny)
24.10.2008, Wrocław, łąki nadodrzańskie; copyright © by Tomasz Pachlewski
Clavulinopsis corniculata (goździeniowiec mączny)
Clavulinopsis corniculata (goździeniowiec mączny)
Clavulinopsis corniculata (goździeniowiec mączny)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na odkrytych pastwiskach, łąkach, trawnikach, w lasach liściastych; na ziemi, wśród traw; sierpień-wrzesień.Na odkrytych pastwiskach, łąkach, trawnikach, w lasach liściastych; na ziemi, wśród traw; sierpień-wrzesień.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081024.3TP251008.tp - Clavulinopsis corniculata (goździeniowiec mączny); Wrocław, łąki nadodrzańskie
081024-3TP251008
leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa
/Wrocław, łąki nadodrzańskie/ #4