Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata)
Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata)
starsze owocniki
Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata)
pokrój
Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata)
Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata)
Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata)
Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata)

owocnik

Owocnik duży, wydłużony, mniej lub bardziej wyraźnie maczugowaty, 100-200 mm wysokości i 15-50(80) mm szerokości, wierzchołek owocnika zaokrąglony; młody jasnożółty, z wiekiem ciemniejszy, pomarańczowo-brązowy do brązowo-żółtego i cynamonowo-brązowego z liliowym odcieniem, ku podstawie ciemniejszy; powierzchnia wzdłużnie bruzdowana, matowa, naga; uciśnięta powierzchnia przy ucisku plami się fioletowo-brązowo; po wpływem KOH szafranowozółto.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, z kroplami, nieamyloidalne, 11-13 × 6-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.46 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadka. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, w lasach bukowych, liściastych i mieszanych, na wapieniu; na ziemi; lipiec-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna z powodu gorzkiego smaku.[134]

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Clavariadelphus ligula (buławka spłaszczona) · GREJ: ID180005 (© autora fot.)
Owocniki buławki spłaszczonej (Clavariadelphus ligula) są mniejsze owocniki, do 100 mm wysokości, zwykle cienkie, pałeczkowate, występują w lasach iglastych w górach. Rzadka buławka obcięta (Clavariadelphus truncatus) ma owocniki z płasko ściętym wierzchołkiem, wyrasta w lasach iglastych na wapieniu. Bardzo rzadka buławka cytrynowa (Clavariadelphus flavoimmaturatus) jest mała, do 100 mm wysokości, żółto zabarwiona, miąższ ma gorzki smak.

wybrane okazy · selected collections

#4
08 09 05 - 6
/Bieszczady/
#3
rk.010101-2
leg. Radomil Knížek
/Czechy/
#3
rk.010101-2
leg. Radomil Knížek
/Czechy/
#3
rk.010101-2
leg. Radomil Knížek
/Czechy/

wybrane okazy · selected collections

#3
rk.010101-2
leg. Radomil Knížek
/Czechy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (1996)[2591]Adamczyk (1996) Les champignons supérieurs des hêtraies du nord du Plateau de Częstochowa (Pologne méridionale).[2591], Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bail (1906)[2602]Bail (1906) Über keulenförmige Pilze.[2602], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Basset (1921)[2606]Basset (1921) Höhere Pilze in den Kreisen Neustettin und Dramburg (Hinterpommern).[2606], Berdau (1876)[2608]Berdau (1876) Grzyby jadalne i jadowite krajowe.[2608], Błoński (1896)[2614]Błoński (1896) Przyczynek do flory grzybów Polski.[2614], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła (2020)[1367]Chachuła (2020) Buławka pałeczkowata Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk.[1367], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chełchowski (1898)[2660]Chełchowski (1898) Grzyby podstawkozarodnikowe Królestwa Polskiego (Basidiomycetes Polonici). Część I. Autobasidiomycetes. Podstawczaki.[2660], Domański et al. (1967)[2712]Domański et al. (1967) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962).[2712], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Dorda & Fiedor (2013)[1424]Dorda & Fiedor (2013) Stanowisko Holvaya mucida (Shulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) na Pogórzu Śląskim w Cieszynie.[1424], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2011)[1443]Fiedorowicz (2011) Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone.[1443], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (1969)[2820]Gumińska (1969) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część I).[2820], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński et al. (2016)[1647]Karasiński et al. (2016) Pierwsze stwierdzenie nieciennicy guzowatej Pachykytospora tuberculosa w Polsce.[1647], Kaufmann (1924)[2896]Kaufmann (1924) Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Familien Hydnei, Tremellinei und Clavariei.[2896], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Krupa (1887)[2934]Krupa (1887) Zapiski mikologiczne z okolic Lwowa i Podtatrza.[2934] (according to Wojewoda (2003) may refer to C. ligula), Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2018)[1797]Kujawa et al. (2018) Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych.[1797], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwieciński (1896)[2940]Kwieciński (1896) Roślinność gminy Hańsk powiatu włodawskiego.[2940], Lisiewska (1993)[2973]Lisiewska (1993) Grzyby w lasach liściastych Puszczy Bukowej.[2973], Ludwig (1891)[3822]Ludwig (1891) Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen aus dem Jahre 1890. XXXII. Pilze.[3822], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Rudnicka-Jezierska (1965)[3160]Rudnicka-Jezierska (1965) Materiały do mikoflory Tatrzańskiego Parku Narodowego.[3160], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło (1959)[3194]Skirgiełło (1959) Notatki mikologiczne z okolic Krościenka nad Dunajcem.[3194], Skirgiełło (1972)[3201]Skirgiełło (1972) Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. IV.[3201] (according to Wojewoda (2003) data from Tatra Mts. may refer to C. ligula), Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Spałek (1999)[2206]Spałek (1999) Osobliwości przyrodnicze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego “Pod Dębami”.[2206], Szulczewski (1909)[3290]Szulczewski (1909) Beitrag zur Pilzflora von Brudzyn im Kreise Znin.[3290], Wilga (2005)[2446]Wilga (2005) Muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Gdańsku.[2446], Wilga (2005f)[2452]Wilga (2005f) Interesujące grzyby wielkoowocnikowe Doliny Radości w Gdańsku-Oliwie. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Pismo Politechniki Gdańskiej 29: 31-32[2452], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1964)[3357]Wojewoda (1964) Nowe stanowiska interesujących gatunków grzybów w Polsce.[3357], Wojewoda (1991)[3389]Wojewoda (1991) Changes in macrofungal flora of Cracow (S. Poland).[3389], Wojewoda (1996)[3392]Wojewoda (1996) Grzyby Krakowa w latach 1883-1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes.[3392], Wojewoda (1997-1998)[3394]Wojewoda (1997-1998) Wielkoowocnikowe grzyby postawkowe (Basidiomycotina) Beskidu Niskiego (Karpaty).[3394], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zabłocka (1948)[3431]Zabłocka (1948) Grzyby kapeluszowe Polski.[3431]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 182424 AB94 326609 BB01 176477 190270 CA89 174594 221018 CA99 206922 DA80 113326 DA96 349554 DB06 348442 348842 349256 349454 362711 363519 DG00 355976 EE43 355588 EG29 78679 FE57 336748 347799 354529 FG32 45750 GC02 181469 195906 GG50 87124

ID 45 750 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, FG32; data zbioru: 24 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (buki, jodły sosny, brzozy i in.), na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: wysokość ok. 16 cm; fot.59030 fot.59031 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59030
59031

ID 78 679 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, EG29; data zbioru: 22 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką jodły, przerzedzony wycinkami, na gliniastym podłożu wśród ściółki, jedno skupisko kilku owocników w pobliżu siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Buławka pałeczkowata; fot.124199 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

124199

ID 87 124 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: 4 km NW, Muczne, gmina Lutowiska, pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie, GG50; data zbioru: 6 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z nielicznymi jodłami, na ziemi, w grupie kilkanaście sztuk; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.140750 fot.140751 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

140750
140751

ID 113 326 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok.100 m S od klasztoru Brygidek przy ul. Polanki, u podnóża wzgórza Zimnica, DA80; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Żyzny las bukowy, w runie m.in. czerniec gronkowy i groszek wiosenny, na stromym zboczu., na ziemi, ok. 40 owocników na powierzchni kilku m2; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: fot.199212 fot.199213 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199212
199213

ID 174 594 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 14 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza, w ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy zgłoszeniu ID: 221018; uwagi: fot.373634 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak];

373634

ID 176 477 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: 1,5 km S Kołobrzeg - Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 1 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi, pojedynczo i grupowo po 2-3 owocniki, razem 15 owocników; leg. tadeusz kowalski, det. Zygmunt Augustowski; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Nadl. Gościno oddz. 41a; fot.378934 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

378934

ID 181 469 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: 4,5 km. na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 7 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański w tym miejscu jednak z przewagą liściastych, na ziemi, masowo na przestrzeni kilkudziesięciu metrów; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: W sumie w tym ATPOL-u znalazłem cztery stanowiska tego grzyba, jednak ze względu na to,że zawsze występowały w bardzo podobnym siedlisku zgłaszam tylko jako jedno. W kilku miejscach występowały w tym roku bardzo masowo. Kolonie nawet w granicach do stu owocników. Rozsiane na dużej przestrzeni więc liczenie utrudnione.; fot.393977 fot.393978 fot.393979 fot.393980 [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

393977
393978
393979
393980

ID 182 424 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: n- 54,538165 e- 18,426733; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w bukowym lesie, na ziemi pośród mchów i opadłych liści, w grupie; leg. det. michał prusiński; eksykat: tak; uwagi: fot.396567 fot.396568 fot.396569 fot.396570 [notatka: nie] [fotografie: tak];

396567
396568
396569
396570

ID 190 270 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: 1 km SSW od st. kol. Bagicz, oddz. 22g Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 25 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi pod bukiem, 7 owocników w różnym stadium rozwoju; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.438767 fot.438768 fot.438769 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

438767
438768
438769

ID 195 906 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: 4 km na "NE" od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 27 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary mieszany las puszczański, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: fot.467007 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467007

ID 206 922 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: rezerwat Jar Reknicy, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 7 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami (So, Ol, Js), na ziemi, na niewielkim obszarze znalezione 14 owocników; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, jeden wyrwany owocnik zabrany, wyślę; uwagi: największe do 30 cm wysokości; fot.525387 fot.525388 fot.525389 fot.525390 fot.525391 [notatka: tak] [fotografie: tak];

525387
525388
525389
525390
525391

ID 221 018 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; • potwierdzenie ID174 594; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 4 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, ziemia, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/28.11.13; uwagi: fot.591825 fot.591826; Owocniki pojawiły się po 3 latach [notatka: nie] [fotografie: tak];

591825
591826

ID 326 609 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2,1 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 28 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna przy źródlisku, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1103859 fot.1103860 fot.1103861 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1103859
1103860
1103861

ID 336 748 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Dębszczyzna, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE57; data zbioru: 10 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, na ziemi, pojedynczo, w rozproszeniu kilkadziesiąt owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0010997; uwagi: fot.1176924 fot.1176925 [fotografie: tak];

1176924
1176925

ID 347 799 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Dębszczyzna, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE57; data zbioru: 18 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; uwagi: fot.1251529 fot.1251530 [fotografie: tak];

1251529
1251530

ID 348 442 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 170 m. SW od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'29.7"N 19°28'00.0"E], DB06; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z dominacją buka, na glebie, przy ścieżce leśnej, 7-8 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1255006]; Owocnik zebrany w nieświadomości, że chroniony. [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1255006 ;

ID 348 842 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, koło Parasola, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'42.2"N 19°28'31.7"E], DB06; data zbioru: 6 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, na ziemi, na stromym zboczu, kilkanaście owocników w różnym stadium; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; W promieniu kilkudziesięciu m. masowo, ponad 100 szt.; fot.1259400 fot.1259401 fot.1259402 fot.1259403 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1259400
1259401
1259402
1259403

ID 349 256 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'18.8"N 19°29'37.2"E], DB06; data zbioru: 14 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, na ziemi, 20-30 owocników rozproszonych w promieniu kilku m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1262102 fot.1262103 fot.1262104 fot.1262105 fot.1262106 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1262102
1262103
1262104
1262105
1262106

ID 349 454 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'34.1"N 19°28'44.6"E], DB06; data zbioru: 15 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Bk - Db - Gb, na ziemi, ok. 20 owocników na obszarze 3 x 2 m; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1263078 fot.1263079 fot.1263080 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1263078
1263079
1263080

ID 349 554 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, 1,5 km S od wsi Łęcze, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'06.9"N 19°28'20.7"E], DA96; data zbioru: 18 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą buka, w pobliżu dęby, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1264001 fot.1264002 fot.1264003 fot.1264004 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1264001
1264002
1264003
1264004

ID 354 529 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: Dębszczyzna - 51.031641, 22.477874, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE57; data zbioru: 4 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, na ziemi, kilkaset owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008709; uwagi: fot.1306496 [fotografie: tak];

1306496

ID 355 588 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: 2 km na N od m.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 1 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Monokultura jodłowa + pojedyncze sosny. W oddali 1 dąb., Gliniasto-piaszczyste gleby., 4 owocniki pomiędzy kilkunastoletnimi jodłami. Wyrastają ze ściółki, liści.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustoszy bazy; uwagi: fot.1315301 fot.1315302 [fotografie: tak];

1315301
1315302

ID 355 976 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; lokalizacja: 150 m na N od ul. Zamkowej w Dzięgielowie, przy zielonym szlaku, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG00; data zbioru: 5 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Żyzna buczyna karpacka, W podszyciu, pośród opadłych liści, Pojedyńczo, 7 owocników; leg. det. Sławomir Maizner; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie stanowiska podanego w pracy: Krotowski T. 2009 Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Pogórzu Cieszyńskim; NSS 12: 33-44; fot.1320065 fot.1320066 fot.1320067 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1320065
1320066
1320067

ID 362 711 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; • potwierdzenie ID349 454; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 600 m. NE od Świątyni Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'37.3"N 19°28'42.6"E], DB06; data zbioru: 25 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Stanowisko oddalone o 100 m. od pierwotnego, w tym miejscu tylko jeden owocnik obserwowany 25.09.2022 i 15.10.2022 r. Na pierwotnym nie znalazłem owocników.; fot.1384825 fot.1384826 fot.1384827 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384825
1384826
1384827

ID 363 519 oznaczenie: Clavariadelphus pistillaris; • potwierdzenie ID348 442; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, obok wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'30.7"N 19°27'59.5"E], DB06; data zbioru: 22 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, w pobliżu sosna i modrzew, wilgotne miejsce w dolince, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Tylko jeden owocnik, po sprawdzeniu 2-3 tyg. później nie było ich wcale.; fot.1390598 fot.1390599 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390598
1390599
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji