fot. rk-clavariadelphus_pistillaris_1 (679×464) — copyright © by Radomil Knížek
starsze owocniki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Radomil Knížek