red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański