red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk