red listGREJ
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Antrodiella semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, in Ryvarden & Johansen

jamkóweczka półrozpostarta białak półrozpostarty