grzyby.pl
jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar

naziemek białawy, bielaczek owczy
Albatrellus Albatrellus Albatrellus AlbatrellusAlbatrellusnaziemek zielonawy (Albatrellus cristatus)naziemek żółtopomarańczowy (Albatrellus subrubescens)
Albatrellus ovinus (naziemek białawy)
pokrój; 15.09.2005, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Albatrellus ovinus (naziemek białawy)
pokrój
Albatrellus ovinus (naziemek białawy)
pokrój

opis

Albatrellus ovinus (naziemek białawy)
pory|pores
pores'>Kapelusz białawy, z wiekiem żółtawy, żółtooliwkowy; 30 – 180 mm średnicy, wypukły półkulisty, z wiekiem nieregularny, pofalowany, sąsiednie owocniki często pozrastane; powierzchnia gładka, matowa, może być spękana w czasie suchej pogody; brzeg długo podwinięty, ostry.

space

Trzon biały, szary z ciemniejszymi smugami; 30 – 80 x 10 – 40 mm, zwężony u podstawy, centralny, ekscentryczny lub boczny; powierzchnia gładka; pełny.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, jajowate, gładkie, bezbarwne, często z dużymi kroplami, 3 – 4.5 x 3 – 3.5 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, ovoid, smooth, hyaline, often with large drops, 3 – 4.5 x 3 – 3.5 µm.

występowanie

Rzadki. Od wiosny do jesieni, w grupach pod świerkami, w górach, rzadziej pod jodłami i sosnami.

Rare. Spring-fall, gregarious, under spruce, rarely fir or pine, preferable in mountains.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wartość

Jadalny gdy młody, ale niesmaczny.

Edible when young but not good.
Jest kilka podobnych gatunków, różnią się barwą i wykształceniem łuseczek. Podobny naziemek żółtopomarańczowy (Albatrellus subrubescens) jest jasnoochrowy od jasnobrązowego, zwykle z brązowofioletowym odcieniem; uciśnięte pory jasnopomarańczowe; rośnie pod sosnami i jodłami. Zielonkawy naziemek zielonawy (Albatrellus cristatus) rośnie pod bukami i dębami. W podobnych miejscach rośnie rzadszy naziemek ceglasty (Albatrellus confluens) o żółtoochrowym, pomarańczoowobrązowym kapeluszu i nie żółknących porach przy uciśnięciu. Brązowy, o silnie spękanej powierzchni kapelusza jest naziemek kozionogi (Scutiger oregonensis).

There are a few similar species, they differ in colour and feature of scales. Similar naziemek żółtopomarańczowy (Albatrellus subrubescens) is light-ochre to light brown, usually with brown-violet tint, squeezed pores light-orange; grows under pine and fir-trees. Greenish naziemek zielonawy (Albatrellus cristatus) grows under beech-tree and oak. In similar places grows more rare naziemek ceglasty (Albatrellus confluens) with yellow-ochre, orange-brown cap and pores that do not turn yellow on squeezing. Brown, with strongly cracked surface of the cap is naziemek kozionogi (Scutiger oregonensis).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050915.9.05 - Albatrellus ovinus (naziemek białawy); Puszcza Białowieska
050915-9
/Puszcza Białowieska/ #6
znalezisko 20040917.3.04 - Albatrellus ovinus (naziemek białawy); Puszcza Białowieska
040917-3
/Puszcza Białowieska/ #3
znalezisko 20060928.15.06 - Albatrellus ovinus (naziemek białawy); Puszcza Białowieska
060928-15
/Puszcza Białowieska/ #3
znalezisko 20050828.10.05 - Albatrellus ovinus (naziemek białawy); Góry Kaczawskie
050828-10
/Góry Kaczawskie/ #5