red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Scutiger oregonensis Murrill

naziemek kozionogi bielaczek kozionogi
Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar
na stronie — cechy makroskopowe · znaleziska