fot. rkz-Cyclocybe_erebia_-_2018.08.27_-_Zgorzynskie_2. (772×765) — copyright © by Robert Kozak
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.08.2018, Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie
copyright © by Robert Kozak