poisonous

Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Link: Secr.

muchomor zielonawy (muchomor sromotnikowy) (Death Cap)
Amanita phalloides
16.09.2004, Puszcza Białowieska; znal. 040916.12
copyright © by Marek Snowarski
Amanita phalloides
przymiar20 mm
dojrzały owocnik; u góry trzonu widać ślimaka, któremu toksyczność dla ludzi tego grzyba nie sprawia problemu; buczyna · mature sporocarp; gregarious in beech forest; 29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 990929.1
copyright © by Marek Snowarski
Amanita phalloides
Amanita phalloides
Amanita phalloides
Amanita phalloides
w świetlistej dąbrowie, w trawie, silnie spłowiały · old, pale specimen; in grass under oak

owocnik (Fruitbody)

Amanita phalloides
Kapelusz zielonawy w różnych odcieniach, jaśniejszy lub ciemniejszy, żółtawozielony, oliwkowozielonkawy, oliwkowobrązowy, silnie blednący i płowiejący z wiekiem, charakterystyczne są promieniście wrośnięte w skórkę kapelusza ciemniejsze włókienka, brzeg jaśniejszy; u formy albinotycznej muchomor zielonawy odmiana biała (Amanita phalloides var. alba) kapelusz jest biały; średnicy (50)60 - 120(150) mm, początkowo półkulisty, potem wypukły do rozpostartego; powierzchnia kapelusza bez resztek osłony lub pojedyncze, białe, luźno przylegające duże łatki; powierzchnia gładka, w czasie wilgotnej pogody lepkawa, sucha błyszcząca; brzeg kapelusza nie prążkowany lub nieznacznie u starych egzemplarzy.

Blaszki białe, z wiekiem kremowe, kremowozielonkawe; gęste; średnio szerokie; wolne.

Trzon białawy z żółtawym lub zielonkawy odcieniem i zygzakowatymi wzorkami, powierzchnia w górnej części naga, ku podstawie nieco omszona, czasem z przylegającymi łuseczkami; 80-150(210) x 8-15(25) mm, nieco zwężający się ku górze; pełny, z wiekiem watowaty; podstawa, trzonu, zagłębiona w ziemi, bulwiasto zgrubiała i otoczona wyraźną, dobrze rozwiniętą, wysoką, odstającą, białą pochwą, podczas wyciągania z podłoża i u starych owocników pochwa może być uszkodzona i niewyraźna. Pierścień wyraźny, zwieszony; biały; gładki lub słabo bruzdowany, zwłaszcza u starszych owocników może nie być widoczny.

Miąższ biały, pod skórką kapelusza słabo żółtozielony; niezmienny; w kapeluszu miękki, w trzonie twardy; zapach intensywny, zwłaszcza u dojrzałych osobników; słodkawy (podobny do zapachu sztucznego miodu); smak łagodny i słodkawy (lekko orzechowy) - nie przeprowadzać próby smakowej - ktoś już to zrobił za ciebie!

Pileus greenish, greenish with yellowish tint, olive, olive-brown, fading in age, with characteristic radially innate, darker fibrills, margin paller; albinotic form Amanita phalloides var. alba has white pileus; 50(60) - 120(150) mm broad, hemispherical at first, then convex to expanding; surface smooth, naked or rarely with few loosely attached big veils remains; subviscid at wet weather, when dry shiny; margin nonstriate or slightly at maturity.
Lamellae white to creme, creme with greenish tint; close; moderately broad; free.
Stipe whitish with yellow or green tint and zigzag pattern; surface at apex naked, toward base slightly pubescens; 80-150(210) x 8-15(25) mm, tapering toward apex; solid, in age stuffed; base enlarged with disctinct, erect, white volva, in old specimens and during not carefuly pulling from substrate volva may be destroyed. Annulus distinst, pendulous, white, smooth or slightly striate, especially in age may be not present.
Flesh white, under cuticle more or less yellow-greenish; unchanging; soft in pileus, firm in stipe; smell intensive, sweetish; taste mild (do not try!).

zarodniki (Spores)

Amanita phalloides
Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste do szerokoelipsoidalnych, gładkie, bezbarwne, amyloidalne, 7-12 x 6-8 µm.

Spore print white. Spores subglobose to broad elipsoid, smooth, hialine, 7-12 x 6-8 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach po kilka, w lasach liściastych (pod dębami i bukami, może też współżyć z brzozą) i mieszanych, rzadziej w lasach iglastych (sosna). Lubi zasobne gleby.

Common. Summer-fall, solitary or gregarious, primarily in hardwood forests (oak, beech), also in coniferous forests. Prefers rich soils.

wartość (Importance)

Śmiertelnie trujący. Dawką śmiertelną jest już jeden średni okaz, śmiercią może się skończyć zjedzenie ledwo 30 - 50 g grzyba. Trujący składnik, amanityna jest oligopeptydem. Powoduje uszkodzenia komórek. Przyczyną śmierci jest zazwyczaj niewydolność wątroby po jej uszkodzeniu. Trucizna nie jest rozkładana podczas przetwarzania (gotowania, smażenia, suszenia itd.). Najwięcej zatruć śmiertelnych i ciężkich przypada na ten gatunek grzyba.

Deadly poisonous. The deadly dose is very small, 30-50 g is sometimes enough to kill. The toxine, amanitin, leads to liver and other human organs damage. The first symptoms appear many hours after ingestion (8-12h). In worst case death occurs few days latter because of liver failure. This specie is the main cause of severe mushroom poisonings in Poland.

Muchomor zielonawy (sromotnikowy) można stosunkowo łatwo rozpoznać po zestawie charakterystycznych cech:

- zawsze jasnych blaszkach, pochwie u podstawy trzonu (tak wyciągać grzyba aby nie została w glebie!),

- zwykle dobrze zachowanym pierścieniu pod kapeluszem,

- słodkawym zapachu oraz białym wysypie zarodników.

Inne grzyby podobnej barwy nie mają tego zestawu cech.

Pomyłki z muchomorem sromotnikowym mogą dotyczyć innych grzybów blaszkowych. Jeśli zbieracz kieruje się wyłacznie barwą kapelusza to do pewnego stopnia podobną barwę ma gąska zielonka (Tricholoma equestre), która nie ma jednak ani pochwy, ani pierścienia i ma siarkowo-żółte blaszki, inną fakturę kapelusza (u gąski drobnołuseczkowata, u muchomora włókienkowata); bardzo podobną barwę i rysunek kapelusza ma też gąska oddzielona (Tricholoma sejunctum), niejadalna. Zielonkawe gołąbki jak: gołąbek modrożółty (Russula cyanoxantha), gołąbek zielonawy (Russula virescens), gołąbek grynszpanowy (Russula aeruginea), gołąbek oliwkowozielony (Russula heterophylla) też nie mają pochwy u podstawy trzonu, ani pierścienia.

Bardzo młode owocniki, przed wyjściem z osłony, teoretycznie mogą być mylone z dowolnym innym gatunkiem młodego grzyba, dlatego nie należy zbierać owocników w fazie "embrionalnej".

Dla zbierających purchawki wskazane jest sprawdzenie przekroju owocnika, nawet u młodych grzybów kapeluszowych na przekroju widać zarys kapelusza i zawiązki blaszek; młode purchawki są na przekroju jednolicie białe.

Macrolepiota procera
czubajka kania (Macrolepiota procera)

Pomylenie muchomora sromotnikowego z czubajką kanią (Macrolepiota procera) świadczy o całowitej nieznajomości wyglądu obu gatunków (lub o skrajnie szerokim rozciągnięciu u danej osoby znaczenia nazwy "czubajka").

Czubajki od muchomorów różnią się znacznie wieloma cechami, praktycznie wszystkim poza tym że oba gatunki mają trzon, kapelusz i blaszki. Jedna z najdobitniejszych różnic to struktura powierzchni kapelusza i jego skórki. Powierzchnia kapelusza u czubajek jest pokryta przyrośniętymi, ±odstającymi wełnistymi łuseczkami. U muchomora zielonawego jest niemal gładka, z wrośniętymi ciemniejszymi włókienkami.

Death Cap is specie well characterised thanks to following atributes: allways white or creame lamellae, distinct volva at stipe base, distinct annulus at stipe, sweetish smell and white spore print. At some level simillar colour has Man on Horseback (Tricholoma equestre), it do not have volva nor annulus and has yellow lamellae. Very simillar cap colour has Tricholoma sejunctum, inedible. Greenish Russulas as Russula cyanoxantha, Russula heterophylla, Russula virescens, Russula aeruginea, Russula heterophylla does not have nor volva nor annulus.

Very young specimens, inside veil, could reasemble any other young mushroom at this stage of developemnt. There is main reason to do not pick such fruitbodies. Those which colect Puffball (Lycoperdon) sporocarps should cross section them - one can see pileus and gills on section in case of mushrooms or even white surface in Lycoperdon.

Mistake with Parasol Mushroom (Macrolepiota procera) is hardly possible as this specie got completely different look and cap surface.

Amanita verna
muchomor wiosenny (Amanita verna)
występuje na południu Europy
Białe, silnie trujące gatunki i formy muchomorów mogą być mylone z jadalnymi, białymi, pieczarkami (Agaricus).

Pieczarki pewnie odróżnia się od muchomorów po następujących cechach:

A. pieczarki jedynie w młodości mają białe blaszki, które z wiekiem stają się różowe, następnie brązowe lub czarne,

B. muchomory przez cały czas rozwoju mają jasne białe, kremowe lub zielonkawe blaszki,

C. barwa wysypu zarodników pieczarek jest ciemnobrązowa, u muchomorów jest biała.

D. pieczarki nie mają pochwy u podstawy trzonu.

Muchomor zielonawy (sromotnikowy) ma też swoją białą odmianę (albinotyczną) (Amanita phalloides var. alba), równie trującą jak forma typowa. Inne białe, silnie trujące białe gatunki muchomorów to: muchomor wiosenny (Amanita verna) i muchomor jadowity (Amanita virosa). Zobacz też tabelę porównującą muchomora zielonawego (sromotnikowego) i białe gatunki muchomorów.

White, strongly poisonous Amanita may be mistaken with edible white Agaricus. Agaricus had whitish lamellae only when young, letter gills becoming dark chocolate-brown, spore print in Agaricus genus is dark brown, in Amanita white or cream. At the base of stipe in Amanita is often visible volva, Agaricus lack volva at base of stipe.

Amanita phalloides has albinotic form Amanita phalloides var. alba. Other poisonous white Amanita species are Amanita verna and Death (Destroying) Angel (Amanita virosa). See also comparision chart of Amanita phalloides and white Amanita.

problem ze "sromotnikiem"

Phallus impudicus
sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus)
W potocznym języku (także często w mediach) określa się ten gatunek (Amanita phalloides) mianem sromotnika. Jest to o tyle nieszczęśliwe, że rodzi to skojarzanie ze sromotnikiem bezwstydnym (Phallus impudicus) który jest całkowiecie odmiennym, nietrującym, gatunkiem. Określenie sromotnik nie odnosi się też do wyglądu grzyba. Profesor Wojewoda od lat lansuje polską naukową nazwą dla Amanita phalloides - muchomor zielonawy, miałaby ona zastąpić dawniej używaną, prowadzącą do pomyłek, nazwę muchomor sromotnikowy. Nazwa muchomor zielonawy jest godna propagowania, tym bardziej że ma ona wsparcie kodyfikacji słownikowej Wojewoda, W., 2003 "2005" — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105].
toxicSpotkałem się z częstym braniem muchomora cytrynowego (Amanita citrina) za muchomora zielonawego (sromotnikowego). Jedynie z barwy są one nieco podobne. Muchomor cytrynowy ma jednak zupełnie odmienną osłonę (łatki). Osłona jest grubsza, silniejsze, zwykle resztki pozostają w formie przylegających łatek na powierzchni kapelusza. Podstawa trzonu jest silnie bulwiasta, ale bez odstającej pochwy. Zapach muchomora cytrynowego jest bardzo charakterystyczny - intesywny zapach przypominający surowe ziemniaki. Muchomor cytrynowy jest słabo trujący i nie wywołuje ciężkich zatruć w typie Amanita phalloides.

wybrane znaleziska · selected collections

Amanita phalloides
4f · 05 08 20 2
(okolice Wrocławia)
Amanita phalloides
36f · 04 09 16 12
(Puszcza Białowieska)
Amanita phalloides
5f · 00 09 23 9 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie) dwa egzemplarze w buczynie · (two specimens under beech)
Amanita phalloides
1f · 00 07 23 12 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich)
Amanita phalloides
1f · 99 10 06 11 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
Amanita phalloides
1f · 99 10 02 6 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
Amanita phalloides
4f · 99 09 29 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
Amanita phalloides
1f · 99 09 28 3 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
Amanita phalloides
2f · 98 10 16 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Żmigrodu)
Amanita phalloides
2f · 97 10 11 3 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Twardogóry)
Amanita phalloides
2f · 01 10 06 6 (Marek Snowarski)
(okolice Wrocławia)
Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 13.11.2009 · została utworzona/was created 10.10.1997
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Amanita_phalloides.htm">muchomor zielonawy - Amanita phalloides - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>