fot. GREJ-206095 (640×480) — copyright © by GREJ
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

GREJ: ID116641 (© autora fot.)
copyright © by GREJ