Tx: 368
grzyby.pl

Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout et Enderle

pochwiak okazały
Volvariella speciosa (Fr.) Sing. [🔉 * spe·ci·o·sa] · Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu et Justo[gł. w GBIF (2023-1-15)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Volvariella gloiocephala (pochwiak okazały)
na porośniętej trawą drodze dojazdowej do pola uprawnego, zdjęcie w czasie deszczu

owocnik

Volvariella gloiocephala (pochwiak okazały)
grupa owocników wyrosłych w oziminie
Kapelusz białawy, barwy kości słoniowej z szarym, szarobrązowawym środkiem, jesienne owocniki mają kapelusz oliwkowozielony; 50-150 mm średnicy, młody jajowaty, potem rozpostarty z uwypukleniem w centrum; powierzchnia wilgotna silnie śluzowata, naga.

space

Trzon biały, białawy; 50-180 x 10-25 mm, równogruby, długi i smukły, głęboko tkwiący w glebie wraz ze skórzastą pochwą; pochwa biaława, jasnoszara; trzon bez pierścienia, suchy, gładki.

space

Pileus whitish, ivory-coloured with a gray, gray-brown centre; 50-150 mm in diameter, young oval, later expanding and umbonate; surface when moist strongly mucous, glabrous.

space

Stipe white, whitish; 50-180 x 10-25 mm, equal, long and slender, deeply rooted in the soil together with membranous volva; whitish, light gray volva; stipe without ring, dry, smooth.

space

zarodniki

Wysyp zarodników łososioworóżowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 12-20 x 7-12 µm.
Spore print salmon-pink. Spores ellipsoid, smooth, 12-20 x 7-12 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość często widuję go na polach uprawnych, jesienią w oziminie. Owocniki wyrastają zwykle gromadnie od czerwca do października na polach uprawnych, łąkach, w parkach, ogrodach, na cmentarzach. Lubi żyzne podłoże.
Summer-fall, gregarious, in cultivated soil, in parks, gardens, on rich soils.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny, ale niezbyt smaczny. W Polsce nie ma tradycji jego zbierania.
Edible, cultivated on rice straw in Far Asia countries.
Pochwiak średni (Volvariella media) jest mniejszy (3-5 cm śr. kapelusza) i ma biało zabarwiony kapelusz i pochwę. Rośnie w lasach liściastych.
Simillar pochwiak średni (Volvariella media) is smaller (cap 30-50 mm broad), its pileus and volva are white. Grows in decidious forests.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout et EnderleVolvariella speciosa (Fr.) Sing. [🔉 * spe·ci·o·sa] · Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu et Justo(pl) pochwiak okazały
speciosus, -a, -um (lat., adj.) — okazały, bardzo piękny, dobrze wyglądający, spektakularny, rzucający się w oczy; przymiotnik od rzeczownika species (postać, wygląd);
· speciosissimus - stopień najwyższy tego przymiotnika
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468] (as: Volvariella speciosa), Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Kujawa (2019)[1792]Kujawa & Kujawa (2019) Pattern and factors shaping species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape in western Poland.[1792], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska & Strakulska (2002)[1849]Lisiewska & Strakulska (2002) Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska).[1849], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Skirgiełło (2000)[2194]Skirgiełło (2000) Volvariella genus in Poland.[2194], Stasińska (2003)[2222]Stasińska (2003) Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych.[2222], Sumorok et al. (2013)[2284]Sumorok et al. (2013) XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[2284], Szczepkowski (2016)[2303]Szczepkowski (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie.[2303], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386] (as: V. speciosa), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga (2009c)[2462]Wilga (2009c) Brętowo - zagrożona oaza zieleni. Pismo Politechniki Gdańskiej 10: 27-30[2462] (as: V. speciosa), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji