fot. bk-Tubaria_conspersa_leg.B.Kudlawiec_det.B.Gierczyk_Lasy_Srodkowopomorskie_1 (478×736) — copyright © by Barbara Kudławiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Lasy Środkowopomorskie
copyright © by Barbara Kudławiec