Tx: 1138
grzyby.pl

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet

trąbka otrębiasta
Tubaria furfuracea var. hiemalis (Romagn. ex Bon) Volders · Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Mycobank podaje Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon jako osobny gatunek; w czekliście[105] i GBIF to synonim. [MS (2023-1-15)]
Tubaria furfuracea (trąbka otrębiasta)
Tubaria furfuracea (trąbka otrębiasta)
młode owocniki
Tubaria furfuracea (trąbka otrębiasta)
przekrój
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)

owocnik

Tubaria furfuracea (trąbka otrębiasta)
blaszki
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny czerwonobrązowy, żółtobrązowy, suchy brązowobeżowy do jasnoochrowego; 10-30(40) mm średnicy, wypukły do rozpostrtego, czasem z niskim garbkiem; gdy wilgotny to w połowie promienia kapelusza od brzegu prześwitująco prążkowany, młode egzemplarze z białawymi włókienkami osłony na brzegu kapelusza; powierzchnia nie lepka.

space

Trzon barwy kapelusza; 20-40 x 2-4 mm, równogruby; powierzchnia z białawymi włókienkam, czasami z niewyraźną strefą pierścieniową.

space

Pileus hygrophanous, red-brown, yellow-brown when moist, brown-beige to light ochre when dry; 10-30(40) mm in diameter, convex to expanding, sometimes with a small umbo; when viscid transparently striate up to 1/2 from the margin, young speciesmens with whitish fibrils of the veil on the edge of the cap; surface not viscid.

space

Stipe the colour of the cap; 20-40 x 2-4 mm, equal; the surface with white fibrils, sometimes with indistinct ring area.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty. Owocniki wyrastają gromadnie, w zimowej częsci roku, na resztkach roślin i butwiejącym drewnie, w lasach i poza nimi.
Common. Fruiting bodies appear in winter part of the year, on plant remains and on rotting wood. In and outside of forests.

jadalne czy trujące? 🟡

uwagi

W szerszym ujęciu gatunek ten jest tożsamy z Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon, która w wąskim ujęciu obejmuje egzemplarze pojawiające się w letniej części roku i wyrastające głównie na rozłożonych szczątkach roślinnych i ziemi.

wybrane okazy · selected collections

#5
01 03 24 - 1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
#5
01 03 17 - 1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#23
06 04 01 - 1
/okolice Wrocławia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.[1263], Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264], Adamczyk (2009)[1270]Adamczyk (2009) Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108.[1270], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk (2011)[1274]Adamczyk (2011) Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards.[1274], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2006)[1340]Bujakiewicz (2006) Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (west Carpathians). Pol. Bot. Studies 22: 81-93[1340], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Bujakiewicz i Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz i Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170[1349], Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454] (as: T. hiemalis), Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468] (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: T. firfuracea i T. hiemalis), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Tubaria furfuracea i Tubaria hiemalis), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Grzesiak et al. (2017)[1528]Grzesiak et al. (2017) Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland).[1528], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Tubaria furfuracea i Tubaria hiemalis), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839] (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Lisiewska & Flisiewicz (2006)[1842]Lisiewska & Flisiewicz (2006) Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska).[1842], Lisiewska & Galas-Świdurska (2005)[1843]Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.[1843], Lisiewska & Król (2007)[1844]Lisiewska & Król (2007) Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska).[1844], Lisiewska & Malinger (2001)[1846]Lisiewska & Malinger (2001) Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu.[1846] (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847], Lisiewska & Strakulska (2002)[1849]Lisiewska & Strakulska (2002) Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska).[1849] (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz (2001)[1860]Ławrynowicz (2001) Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies.[1860], Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010] ( (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Stasińska (2003)[2222]Stasińska (2003) Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych.[2222], Stasińska (2012)[2235]Stasińska (2012) Materiały do poznania macromycetes rezerwatu "Źródlisko Skrzypowe".[2235], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371] (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Ślusarczyk (2009)[2388]Ślusarczyk (2009) Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego „Owczary”.[2388], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2005e)[2451]Wilga (2005e) Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68[2451], Wilga (2008)[2458]Wilga (2008) Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w rejonie Gdańska-Oliwy - nowe stanowiska.[2458], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Tubaria furfuracea (trąbka otrębiasta) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB54 343227 AB65 355947 AB84 356098 AB85 354519 AB94 341751 366753 AB95 342054 AB97 343232 AC02 355998 BB60 345133

ID 341 751 oznaczenie: Tubaria furfuracea (hiemalis); lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 20 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek podsuszonego źródliska, na zagrzebanych resztkach drewna, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1202461 fot.1202462 fot.1202463 fot.1202464; zarodniki: 5,9-8,5 x 4,4-5,7 µm średnio: 7,3 x 5,0 µm!, Q: 1,3-1,6 średnio 1,5!; fot.1202465; podstawki:; fot.1202466; cheilocystydy:; fot.1202467 fot.1202468 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1202461
1202462
1202463
1202464
1202465
1202466
1202467
1202468

ID 342 054 oznaczenie: Tubaria furfuracea (hiemalis); lokalizacja: Dolina Płoni, 100 m na W od Żelewa w gminie Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB95; data zbioru: 11 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa pod linią energetyczną, na ziemi, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1204339 fot.1204340 fot.1204341; zarodniki: 6,9-9,0 x 4,1-5,3 µm średnio 7,8 x 4,9 µm!, Q: 1,3-1,8 średnio 1,6!; fot.1204342; cheilocystydy; fot.1204343 fot.1204344 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1204339
1204340
1204341
1204342
1204343
1204344

ID 343 227 oznaczenie: Tubaria furfuracea (hiemalis); lokalizacja: Puszcza Goleniowska (prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy), 0,4 km na W od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 21 lut 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1212724 fot.1212725 fot.1212726 fot.1212727; zarodniki: 6,2-8,7 x 4-6,2 µm średnio 7,3 x 6,0 µm!, Q: 1,2-1,7 średnio 1,3!:; fot.1212728; cheilocystydy; fot.1212729; sprzążki; fot.1212730 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1212724
1212725
1212726
1212727
1212728
1212729
1212730

ID 343 232 oznaczenie: Tubaria furfuracea (hiemalis); lokalizacja: prop. rez. Dolina Krąpieli, 1 km na NW od Sułkowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB97; data zbioru: 17 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1212774 fot.1212775 fot.1212776; zarodniki: 6,6-8,4 x 4,4-5,4 -6,1! µm, średnio 7,5 x 5,1 µm, Q: 1,3-1,7 średnio 1,5!:; fot.1212777; cheilocystydy:; fot.1212778 fot.1212779 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1212774
1212775
1212776
1212777
1212778
1212779

ID 345 133 oznaczenie: Tubaria furfuracea (hiemalis); lokalizacja: Wysoczyzna Łobeska (prop. rez. Bobrowe Mokradła koło Świętoborca), 1,6 km na S od Świętoborca, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB60; data zbioru: 19 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek podmokłej łąki, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1227065 fot.1227066 fot.1227067; zarodniki: 6,7-9,2 x 4,2-5,7 µm średnio 8,0 x 5,0 µm!, Q: 1,3-2,0 średnio 1,6!; fot.1227068; cheilocystydy:; fot.1227069 fot.1227070 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1227065
1227066
1227067
1227068
1227069
1227070

ID 354 519 oznaczenie: Tubaria furfuracea( hiemalis); lokalizacja: ZPK Torfowisko Reptowo,1km na pnzach od Reptowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 15 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi z zaroślami(głóg,osika), ściółka pod głogiem oraz zmurszałe gałęzie osikowe, w grupach i pojedynczo kilkanaście owocników w bardzo dobrym stanie; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011637; uwagi: wątek [bf:1306319] ; Trąbka otrębiasta [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1306319 ;

ID 355 947 oznaczenie: Tubaria hiemalis; lokalizacja: Białuń, ul.Sielankowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 23 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas zadrzewienia wzduż drogi osika, brzoza, leżace gałezie osiki i zagrzebane kawałki drewna, kilkanaście owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; rev. Błażej Gierczyk 2 sty 2024; eksykat: BGF0011593; uwagi: kilkanaście metrów dalej, wśród leżących liści osiki były także. Wszystkie bardzo higrofaniczne ; fot.1319943 fot.1319944 fot.1319945 fot.1319946 fot.1319947 fot.1319948 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1319943
1319944
1319945
1319946
1319947
1319948

ID 355 998 oznaczenie: Tubaria furfuracea (hiemalis); lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Wysoka Skarpa Rzeki Tywy), 0,8 km na NE od skrzyżowania ul. Miodowej i ul. Jaśminowej w miejscowości Żórawki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC02; data zbioru: 18 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1320113 fot.1320114 fot.1320115; Zarodniki: 6,7-8,6 x 3,9-5,3 µm średnio 7,6 x 4,6 µm!, Q: 1,4-2,0 średnio 1,7!:; fot.1320116; cheilocystydy:; fot.1320117 fot.1320118 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1320113
1320114
1320115
1320116
1320117
1320118

ID 356 098 oznaczenie: Tubaria hiemalis; lokalizacja: Szczecin Płonia ul.Przylesie, przy leśniczówce, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 12 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: składowisko opału drewnianego, wałki drewna liściastego i ściółka, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011636; uwagi: bardzo higrofaniczne ; fot.1321136 fot.1321137 fot.1321138 fot.1321139 fot.1321140 ; cheilocystydy fot.1321141 fot.1321142 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1321136
1321137
1321138
1321139
1321140
1321141
1321142

ID 366 753 oznaczenie: Tubaria furfuracea (hiemalis); lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,8 km NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, kora na leżącym na ziemi konarze Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1418717 fot.1418718 fot.1418719 fot.1418720 fot.1418721; zarodniki: -6,0!6,3-8,3 -8,6! x -4,2!4,5-5,9 µm średnio 7,2 x 5,0 µm!, Q: 1,2-1,7 średnio 1,4!:; fot.1418722; zar. w IKI:; fot.1418723; cheilocystydy:; fot.1418724 fot.1418725; sprzążki:; fot.1418726 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1418717
1418718
1418719
1418720
1418721
1418722
1418723
1418724
1418725
1418726
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji