grzyby.pl

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet

trąbka otrębiasta
Tubaria furfuracea var. hiemalis (Romagn. ex Bon) Volders · Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Mycobank podaje Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon jako osobny gatunek; w czekliście[105] i GBIF to synonim. (2023-1-15)
Tubaria furfuracea (trąbka otrębiasta)
Tubaria furfuracea (trąbka otrębiasta)
młode owocniki
Tubaria furfuracea (trąbka otrębiasta)
przekrój
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)

owocnik

Tubaria furfuracea (trąbka otrębiasta)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny czerwonobrązowy, żółtobrązowy, suchy brązowobeżowy do jasnoochrowego; 10-30(40) mm średnicy, wypukły do rozpostrtego, czasem z niskim garbkiem; gdy wilgotny to w połowie promienia kapelusza od brzegu prześwitująco prążkowany, młode egzemplarze z białawymi włókienkami osłony na brzegu kapelusza; powierzchnia nie lepka.

space

Trzon barwy kapelusza; 20-40 x 2-4 mm, równogruby; powierzchnia z białawymi włókienkam, czasami z niewyraźną strefą pierścieniową.

space

Pileus hygrophanous, red-brown, yellow-brown when moist, brown-beige to light ochre when dry; 10-30(40) mm in diameter, convex to expanding, sometimes with a small umbo; when viscid transparently striate up to 1/2 from the margin, young speciesmens with whitish fibrils of the veil on the edge of the cap; surface not viscid.

space

Stipe the colour of the cap; 20-40 x 2-4 mm, equal; the surface with white fibrils, sometimes with indistinct ring area.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają gromadnie, w zimowej częsci roku, na resztkach roślin i butwiejącym drewnie, w lasach i poza nimi.
Common. Fruiting bodies appear in winter part of the year, on plant remains and on rotting wood. In and outside of forests.

jadalne czy trujące? 🟡

uwagi

W szerszym ujęciu gatunek ten jest tożsamy z Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon, która w wąskim ujęciu obejmuje egzemplarze pojawiające się w letniej części roku i wyrastające głównie na rozłożonych szczątkach roślinnych i ziemi.

wybrane okazy · selected collections

#5
01 03 24 - 1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
#5
01 03 17 - 1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#23
06 04 01 - 1
/okolice Wrocławia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.464 [26IV]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4677]
    Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet · synonimy: T. hiemalis Bon
    publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005 (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Ławrynowicz i in. 2002, Nita i Bujakiewicz 2005 ( (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Strakulska 2002 (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Lisiewska i Marach 2002, Friedrich i Orzechowska 2002 (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004 (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Stasińska 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001 (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Lisiewska i Król 2007, Friedrich 2001 (as: T. hiemalis), Bujakiewicz 2006 , Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Wilga 2000b, Wilga 2008b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ślusarczyk 2009, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Łyczek i Domian 2010, Wilga 2005e, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Ślusarczyk 2012, Stasińska 2012, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015 (as: T. furfuracea i T. hiemalis), Halama 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016, Pietras i in. 2016a, Adamczyk 2011b, Grzesiak i in. 2017a, Wojewoda i in. 2016, Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018 (as: T. firfuracea i T. hiemalis), Chachuła 2018, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: Tubaria furfuracea i Tubaria hiemalis), Kozłowska i in. 2019 , Ślusarczyk 2019, Kudławiec 2016, Kujawa i in. 2019 (as: Tubaria furfuracea i Tubaria hiemalis), Brzeg i Lisiewska 2018 , Kujawa i in. 2020, Friedrich 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Chachuła i in. 2021, Ślusarczyk 2021, Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Tubaria furfuracea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-54 343227 AB-65 355947 AB-84 356098 AB-85 354519 AB-94 341751 366753 AB-95 342054 AB-97 343232 AC-02 355998 BB-60 345133

ID341751 Tubaria furfuracea (hiemalis); Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2020.12.20; okrajek podsuszonego źródliska; na zagrzebanych resztkach drewna w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1202461 fot. 1202462 fot. 1202463 fot. 1202464
zarodniki: 5,9-8,5 x 4,4-5,7 µm (średnio: 7,3 x 5,0 µm), Q: 1,3-1,6 (średnio 1,5)
fot. 1202465
podstawki:
fot. 1202466
cheilocystydy:
fot. 1202467 fot. 1202468

ID342054 Tubaria furfuracea (hiemalis); Dolina Płoni, 100 m na W od Żelewa w gminie Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-95; 2021.01.11; murawa pod linią energetyczną; na ziemi w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1204339 fot. 1204340 fot. 1204341
zarodniki: 6,9-9,0 x 4,1-5,3 µm (średnio 7,8 x 4,9 µm), Q: 1,3-1,8 (średnio 1,6)
fot. 1204342
cheilocystydy
fot. 1204343 fot. 1204344

ID343227 Tubaria furfuracea (hiemalis); Puszcza Goleniowska (prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy), 0,4 km na W od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2021.02.21; łęg olszowy; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1212724 fot. 1212725 fot. 1212726 fot. 1212727
zarodniki: 6,2-8,7 x 4-6,2 µm (średnio 7,3 x 6,0 µm), Q: 1,2-1,7 (średnio 1,3):
fot. 1212728
cheilocystydy
fot. 1212729
sprzążki
fot. 1212730

ID343232 Tubaria furfuracea (hiemalis); prop. rez. Dolina Krąpieli, 1 km na NW od Sułkowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2021.03.17; łęg olszowy; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1212774 fot. 1212775 fot. 1212776
zarodniki: 6,6-8,4 x 4,4-5,4 (-6,1) µm, średnio 7,5 x 5,1 µm, Q: 1,3-1,7 (średnio 1,5):
fot. 1212777
cheilocystydy:
fot. 1212778 fot. 1212779

ID345133 Tubaria furfuracea (hiemalis); Wysoczyzna Łobeska (prop. rez. Bobrowe Mokradła koło Świętoborca), 1,6 km na S od Świętoborca, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-60; 2021.05.19; okrajek podmokłej łąki; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1227065 fot. 1227066 fot. 1227067
zarodniki: 6,7-9,2 x 4,2-5,7 µm (średnio 8,0 x 5,0 µm), Q: 1,3-2,0 (średnio 1,6)
fot. 1227068
cheilocystydy:
fot. 1227069 fot. 1227070

ID354519 Tubaria furfuracea( hiemalis); ZPK Torfowisko Reptowo,1km na pnzach od Reptowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2022.01.15; pobocze drogi z zaroślami(głóg,osika); ściółka pod głogiem oraz zmurszałe gałęzie osikowe w grupach i pojedynczo kilkanaście owocników w bardzo dobrym stanie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1306319.html
Trąbka otrębiasta

ID355947 Tubaria furfuracea (hiemalis); Białuń, ul.Sielankowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2022.02.23; pas zadrzewienia wzduż drogi osika, brzoza; leżace gałezie osiki i zagrzebane kawałki drewna kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: kilkanaście metrów dalej, wśród leżących liści osiki były także. Wszystkie bardzo higrofaniczne
fot. 1319943fot. 1319944fot. 1319945 fot. 1319946fot. 1319947fot. 1319948

ID355998 Tubaria furfuracea (hiemalis); Równina Wełtyńska (prop. rez. Wysoka Skarpa Rzeki Tywy), 0,8 km na NE od skrzyżowania ul. Miodowej i ul. Jaśminowej w miejscowości Żórawki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-02; 2022.02.18; łęg olszowy; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1320113 fot. 1320114 fot. 1320115
Zarodniki: 6,7-8,6 x 3,9-5,3 µm (średnio 7,6 x 4,6 µm), Q: 1,4-2,0 (średnio 1,7):
fot. 1320116
cheilocystydy:
fot. 1320117 fot. 1320118

ID356098 Tubaria furfuracea (hiemalis); Szczecin Płonia ul.Przylesie, przy leśniczówce, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2022.02.12; składowisko opału drewnianego; wałki drewna liściastego i ściółka kilkadziesiąt owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: bardzo higrofaniczne
fot. 1321136fot. 1321137fot. 1321138fot. 1321139fot. 1321140
cheilocystydyfot. 1321141fot. 1321142

ID366753 Tubaria furfuracea (hiemalis); Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,8 km NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2023.01.13; kwaśna buczyna; kora na leżącym na ziemi konarze Fagus sylvatica kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1418717 fot. 1418718 fot. 1418719 fot. 1418720 fot. 1418721
zarodniki: (-6,0)6,3-8,3(-8,6) x (-4,2)4,5-5,9 µm (średnio 7,2 x 5,0 µm), Q: 1,2-1,7 (średnio 1,4):
fot. 1418722
zar. w IKI:
fot. 1418723
cheilocystydy:
fot. 1418724 fot. 1418725
sprzążki:
fot. 1418726

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji