Tx: 775
grzyby.pl

Tricholoma albobrunneum (Pers.) P. Kumm.

gąska białobrązowa
Tricholoma striatum sensu auct. mult.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pod sosnami w lasach sosnowo-dębowych, na glebach piaszczystych; lipiec-listopad.

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca; wywołuje zaburzenia żołądkowo-jelitowe.[134]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Grzesiak et al. (2017)[1528]Grzesiak et al. (2017) Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland).[1528], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Grzesiak et al. (2020)[1530]Grzesiak et al. (2020) Contribution to knowledge of the mycobiota of “Bory Tucholskie” National Park (Northwestern Poland): macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type.[1530], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2009)[2472]Wilga & Wantoch-Rekowski (2009) Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pomorze Gdańskie).[2472]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:31 1 znaleziska Tricholoma albobrunneum (gąska białobrązowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DD95 312723 DE45 366280

ID 312 723 oznaczenie: Tricholoma albobrunneum; lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 10 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, las mieszany, sosna, brzoza, dąb, z ziemi, 4 owocniki obok siebie; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.985920 fot.985921 fot.985922 [notatka: nie] [fotografie: tak];

985920
985921
985922

ID 366 280 oznaczenie: Tricholoma albobrunneum; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1113 19,4145], DE45; data zbioru: 12 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy -sosna zwyczajna i wejmutka, na ziemi, pod wierzbą, grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk, ze zdjęć; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: [bf:1408643] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1408643 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji