grzyby.pl
jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Tricholoma columbetta (Fr.: Fr.) P. Kumm.

gąska gołębia
Tricholoma Tricholoma Tricholoma TricholomaTricholomagąska wielka (Tricholoma colossus)gąska zielonka (Tricholoma equestre)
GREJ: ID175904 (© autora fot.); copyright © by GREJ

owocnik

Kapelusz początkowo biały, potem biało-płowy do blado kremowego; w centrum nieco ochrowy, czasem z czerwonawymi lub zielonkawymi plamami; 60 – 100 (120) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem rozpostarty z szerokim garbkiem lub zapadniętym centrum; powierzchnia wilgotna lepka, z wrośniętymi promienistymi włókienkami, jedwabista; brzeg ostry, podgęty przez długi czas; skórka zdzieralna prawie do centrum.

space

Trzon biały, u podstawy czasem z zielonkawymi plamami; 60 – 100 (120) x 15 – 30 mm; cylindryczny, zwykle wygięty; powierzchnia z podłużnymi białymi włókienkami, zwłaszcza w górnej części; pełny.

space

Pileus initially white, later white-buff to pale creamy; centrally slightly ochraceous, sometimes with reddish or greenish spots?; 60 – 100 (120) mm in diameter, at first convex, with age expanding and broadly umbonate or centrally depressed; surface viscid when moist, with innate radial fibrils, silky; margin sharp, incurved for a long time; cuticle peelable almost down to the centre.

space

Stipe white, at base sometimes with greenish spots; 60 – 100 (120) x 15 – 30 mm; cylindrical, usually bent; surface with longitudinal white fibrils, especially in upper part; solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z kroplami; 5 – 6 x 4 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, hyaline, with drops; 5 – 6 x 4 µm.

występowanie

Nieczęsta. Od lata do jesieni w lasach liściastych, pod bukami, dębami, grabami, brzozami, preferuje niekwaśne gleby.

Not common. Summer-fall in hardwood forests, under beech, birch, oak, hornbeam, prefers neutral soils.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Wśród grupy białych gąsek część wyróżnia się zapachem. Tricholoma stiparophyllum ma nieprzyjemny, ziemisty zapach, Tricholoma inamoenum intensywny nieprzyjemny zapach, wyrasta w lasach iglastych, Tricholoma impolitum uciśnięte miejsca żółkną, łuseczkowata powierzchnia kapelusza, Tricholoma apium o intensywnym selerowym zapachu.

Within the group of white Tricholoma part of them have characteristic odour. Tricholoma stiparophyllum has an unpleasant, earthy smell, Tricholoma inamoenum intensive unpleasant odour, grows in the conifers, Tricholoma impolitum bruising yellow and with squamulose surface of the cap, Tricholoma apium with an intensive celery smell.

wartość

Jadalna.

Edible.