Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID175904 (© autora fot.)

owocnik

Kapelusz początkowo biały, potem biało-płowy do blado kremowego; w centrum nieco ochrowy, czasem z czerwonawymi lub zielonkawymi plamami; 60-100(120) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem rozpostarty z szerokim garbkiem lub zapadniętym centrum; powierzchnia wilgotna lepka, z wrośniętymi promienistymi włókienkami, jedwabista; brzeg ostry, podgęty przez długi czas; skórka zdzieralna prawie do centrum.

space

Trzon biały, u podstawy czasem z zielonkawymi plamami; 60-100(120) x 15-30 mm; cylindryczny, zwykle wygięty; powierzchnia z podłużnymi białymi włókienkami, zwłaszcza w górnej części; pełny.

space

Pileus initially white, later white-buff to pale creamy; centrally slightly ochraceous, sometimes with reddish or greenish spots?; 60-100(120) mm in diameter, at first convex, with age expanding and broadly umbonate or centrally depressed; surface viscid when moist, with innate radial fibrils, silky; margin sharp, incurved for a long time; cuticle peelable almost down to the centre.

space

Stipe white, at base sometimes with greenish spots; 60-100(120) x 15-30 mm; cylindrical, usually bent; surface with longitudinal white fibrils, especially in upper part; solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z kroplami; 5-6 x 4 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, hyaline, with drops; 5-6 x 4 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsta. Od lata do jesieni w lasach liściastych, pod bukami, dębami, grabami, brzozami, preferuje niekwaśne gleby.
Not common. Summer-fall in hardwood forests, under beech, birch, oak, hornbeam, prefers neutral soils.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Wśród grupy białych gąsek część wyróżnia się zapachem.

space

gąska nieprzyjemna (Tricholoma inamoenum) ma intensywny nieprzyjemny zapach, wyrasta w lasach iglastych,

space

gąska selerowa (Tricholoma apium) ma intensywny selerowy zapach.

Within the group of white Tricholoma part of them have characteristic odour. gąska jasna (Tricholoma stiparophyllum) has an unpleasant, earthy smell, gąska nieprzyjemna (Tricholoma inamoenum) intensive unpleasant odour, grows in the conifers, gąska słonogorzka (Tricholoma impolitum) bruising yellow and with squamulose surface of the cap, gąska selerowa (Tricholoma apium) with an intensive celery smell.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna.[105]
Edible.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Hagara, L., 1975 — Atlas hub. [24]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Tricholoma columbetta na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB-09 160785 BB-11 146766 CB-24 174590 CE-37 328373 DB-06 362287 DC-08 350539 DC-18 361840 DD-95 305849 DE-35 228884 DE-46 291746 227945 190707 255426 177977 361995 DE-47 364593 289576 349496 252158 177177 DE-54 310150 DE-55 207843 175647 195940 177978 DE-56 336259 DE-57 175904 309057 DE-64 194578 350590 252160 246517 DE-65 318739 336566 172664 DE-66 226916 178689 DE-67 245357 288443 226621 175897 DE-78 173061 EB-58 222582 EC-04 336419 EC-20 350536 EC-34 307235 ED-35 225743 252073 GC-02 252027

ID146766 Tricholoma columbetta; Gościno, BB-11; 28.09.2009; Pod brzozami,; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/277756.html
uwagi: fot. 278101 fot. 278102

ID160785 Tricholoma columbetta; SE Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.22; las liściasty z przewagą leszczyny, jarzębiny, brzozy, dębu, buka, lipy, z domieszką świerka i sosny; na ziemi jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek, Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: smak delikatny, lekko mączny
fot. 321212 fot. 321213 fot. 321214 fot. 321215

ID172664 Tricholoma columbetta; 1 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.08.28; liściasty,niewielki fragment lasu-dęby,brzozy,kruszyna; na ziemi,w ściółce grupa tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/365038.html

ID173061 Tricholoma columbetta; 1 km NE,Budzów,gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2010.09.08; las mieszany-sosna,brzoza,dąb z lisciastym podrostem-m.in. buk,grab,lipa; na ziemi grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 369084 fot. 369085 fot. 369086 fot. 369087

ID174590 Tricholoma columbetta; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.09.12; las bukowy; w ziemi 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 373627 fot. 373628

ID175647 Tricholoma columbetta; 1,5 km SW,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.09.05; fragment lasu mieszanego-dąbrowa; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: namiary 51st 04' 03,3"N 19st 22' 29,2"E

fot. 376549 fot. 376550 fot. 376551

siedlisko
fot. 376552

ID175897 Tricholoma columbetta; 1 km SE,leśn.Jasień,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2010.09.24; dąbrowa; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 377095 fot. 377096 fot. 377097 fot. 377098

 ID175904  Tricholoma columbetta; 1,5 km NW,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany-gł.jodły i dęby; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/29.10.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 02' 23,2"N 19st 40' 00,7"E

fot. 377115 fot. 377116 fot. 377117

ID177177 Tricholoma columbetta; Barwinek,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.09.30; mieszany fragment lasu -dąb,brzoza,sosna; na ziemi grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st7'11,41"N 19st39'47,96"E

fot. 381085 fot. 381086 fot. 381087

ID177977 Tricholoma columbetta; niecały km NW,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.09.12; liściasty fragment lasu-dęby i brzozy; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 383273 fot. 383274 fot. 383275 fot. 383276

ID177978 (potwierdzenie 175647) Tricholoma columbetta; 1,5 km SW,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.25; fragment lasu mieszanego-dąbrowa; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 383284 fot. 383285

ID178689 Tricholoma columbetta; Jasień,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.09.24; niewielkie zadrzewienie liściaste-grab,dąb,brzoza; na ziemi grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 00' 03,4"N 19st 34' 06,5"E

fot. 385211 fot. 385212

ID190707 Tricholoma columbetta; niecały 1 km na pd od stacji kolejowej Blok Dobryszyce, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.08.27; liściasty pas lasu przy torowisku - gł.dęby i brzozy; na ziemi ponad 15 owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie o ok 300m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 06 59,3 N ; 19 26 23,6 E
gr1
fot. 440970 fot. 440971
gr2
fot. 440972 fot. 440973

siedlisko
fot. 440974

ID194578 Tricholoma columbetta; 1,5 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-64; 2011.09.24; las mieszany -sosny, brzozy, dęby i inne; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 24,57" N ; 19st 16' 37,83" E

fot. 460451 fot. 460452

ID195940 (potwierdzenie 175647) Tricholoma columbetta; 1,5 km SW od dzielnicy Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.08.24; fragment lasu mieszanego-dąbrowa; na ziemi w grupkach; od 24.08 do 20.10 znalazłem kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wysłany z pierwotnym zgłoszeniem, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 467120 fot. 467121 fot. 467122 fot. 467123

ID207843 (potwierdzenie 175647) Tricholoma columbetta; 1,5 km SW od dzielnicy Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.11.04; fragment lasu mieszanego -dąbrowa; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 530055 fot. 530056 fot. 530057

ID222582 Tricholoma columbetta; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 2013.09.15; dąb,sosna,świerk,brzoza,grab; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 598440 fot. 598441

ID225743 Tricholoma columbetta; Granica, las ok 0.5 km SW, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2013.10.16; grąd + lipa, brzoza; w ziemi pojedynczo, 2 owocniki oddalone o ok. 30 m; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: I kapelusz 8 cm średnicy
fot. 610801 fot. 610802

II kapelusz 9 cm średnicy
fot. 610803 fot. 610804

Nadleśnictwo Chojnów

ID226621 (potwierdzenie 175897) Tricholoma columbetta; 1,2 km Se od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2013.09.29; dąbrowa; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 39" N i 19st 35' 7" E

fot. 614739 fot. 614740

ID226916 Tricholoma columbetta; 0,4 km S od wsi Rozpęd, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2013.09.15; skraj lasu sosnowego z dębami i brzozami; na ziemi, pod dębami grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 44,5" N i 19st 30' 59" E

fot. 616181 fot. 616182 fot. 616183 fot. 616184

ID227945 Tricholoma columbetta; 1,5 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.09.14; las mieszany -sosna, brzoza, osika, dąb; na ziemi, pod dębem grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 28" N i 19st 33' 23" E

fot. 621179 fot. 621180 fot. 621181

ID228884 Tricholoma columbetta; 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2013.09.24; liściasty fragment lasu mieszanego -grab, brzoza, topola; na ziemi grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 49,25" N i 19st 22' 51" E

fot. 626170 fot. 626171 fot. 626172

ID245357 Tricholoma columbetta; 1 km E od leśn. Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2014.09.06; las mieszany -gł. sosny i dęby; na ziemi grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 5,86" N i 19st 35' 27,5" E

fot. 700190 fot. 700191 fot. 700192

ID246517 (potwierdzenie 194578) Tricholoma columbetta; 1,5 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie, DE-64; 2014.09.13; las mieszany -dęby, sosny, brzozy i inne; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 704529 fot. 704530

W okolicy znalazłem jeszcze kilka innych grup tego grzybka, choć mniej licznych.

 ID252027  Tricholoma columbetta; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2014.09.28; las liściasty (grab, dąb, brzoza); na ziemi kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004251, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 724290 fot. 724291

ID252073 Tricholoma columbetta; Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2014.09.15; Pino-Quercetum, skarpa po poszerzaniu rowu melioracyjnego, częsć lisciasta lasu (dab, brzoza); w ziemi kilkanaście szt; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 724500 fot. 724501
to samo miejsce, zdjęcie zrobione tydzień póĽniej
fot. 724502

ID252158 Tricholoma columbetta; 1,5 km SW od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2014.08.21; las liściasty -graby, osiki, dęby, brzozy; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 18,5" N i 19st 35' 47,37" E

fot. 724878 fot. 724879 fot. 724880

ID252160 Tricholoma columbetta; 1,3 km E od Kol.Zapole, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-64; 2014.08.19; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 21,5" N i 19st 11' 44,88" E

fot. 724890 fot. 724891

ID255426 (potwierdzenie 227945) Tricholoma columbetta; 1,5 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.09.14; las mieszany -sosna, brzoza, osika, dąb; na ziemi, pod dębem grupa 11 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 738365 fot. 738366

ID288443 (potwierdzenie 175897) Tricholoma columbetta; 1,2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.08.04; dąbrowa z dębów czerwonych; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 866345 fot. 866346

ID289576 Tricholoma columbetta; 1 km SW od wsi Widawka, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2016.08.13; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na ziemi grupa co najmniej 17 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 28,5" N i 19st 35' 14" E

fot. 871128 fot. 871129 fot. 871130

ID291746 (potwierdzenie 190707) Tricholoma columbetta; 0,7 km S od stacji kolejowej Blok Dobryszyce, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.08.07; liściasty pas lasu przy torowisku - gł.dęby i brzozy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 3" N i 19st 26' 26,8" E

fot. 880589 fot. 880590 fot. 880591

ID305849 Tricholoma columbetta; Pawlikowice, 3 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.09.24; las mieszany, jodła, dąb, sosna.; z ziemi 1 owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska, Mirosław Gryc; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/949266.html

ID307235 Tricholoma columbetta; ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.10.03; monokultura grabowa; na ziemi ok.50 owocników w czarcim kręgu; leg. A.Mikołajczyk,R.Tomaszewski; det. A.Mikołajczyk,R.Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 955516 fot. 955517 fot. 955518 fot. 955519

ID309057 Tricholoma columbetta; 0,5 km SW od wsi Tomaszów, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2017.10.14; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na ziemi grupa co najmniej 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 55" N i 19st 37' 12,2" E

fot. 963317 fot. 963318 fot. 963319 fot. 963320

ID310150 Tricholoma columbetta; 0,5 km W od wsi Janów Wolski, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2017.11.04; skraj lasu mieszanego ( dęby, sosny, brzozy ) z grupą starych buków; na ziemi, pod bukami grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 25" N i 19st 16' 43" E

fot. 969566 fot. 969567 fot. 969568 fot. 969569

ID318739 Tricholoma columbetta; 1,2 km NE od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2018.10.12; bór sosnowy z domieszką brzóz i rzadziej innych; na ziemi, pod dębem grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 17" N i 19st 18' 22" E

fot. 1028687 fot. 1028688 fot. 1028689

ID328373 Tricholoma columbetta; 450 m na S od Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2019.10.19; las liściasty, z domieszką sosny; na ziemi licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, Gmina Bolesławiec.
fot. 1118151 fot. 1118152 fot. 1118153 fot. 1118154 fot. 1118155 fot. 1118156 fot. 1118157

ID336259 Tricholoma columbetta; dawna osada Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.09.05; bór sosnowy z domieszką brzóz; na ziemi, pod dębem grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 20" N i 19st 27' 33,5" E

fot. 1173246 fot. 1173247 fot. 1173248 fot. 1173249

ID336419 Tricholoma columbetta; ok.50m na S od nieczynnej gajówki w miejscowości Jarzynny Kierz, gm. Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-04; 2020.10.01; bór mieszany z dużym udziałem dębów, brzóz i grabów; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1174415 fot. 1174416 fot. 1174417 fot. 1174418

ID336566 Tricholoma columbetta; 1 km E od wsi Pieńki Szczepockie; gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2020.09.19; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi; pod dębami grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 6,5" N i 19st 21' 53,2" E

fot. 1175657 fot. 1175658 fot. 1175659 fot. 1175660 fot. 1175661

ID349496 Tricholoma columbetta; 1,5 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2021.09.08; liściasty brzeg lasu -dąb, osika, brzoza; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 22,5" N 19st 35' 7,5" E

fot. 1263299 fot. 1263300 fot. 1263301 fot. 1263302 fot. 1263303

ID350536 Tricholoma columbetta; las ok. 1,5km na pn-wsch od miejscowości Mianowo, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC-20; 2021.09.15; lasy z dominacją dębu lub sosny; pod dębami lub brzozami licznie, w wielu grupach; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: silny zapach i smak mąki; świeże białe oprócz centrum kapelusza, ale po krótkim czasie brązowiały, najsilniej trzony; występowały zarówno w lesie typu dąbrowy, jak i boru, ale zawsze w pobliżu drzew liściastych
fot. 1270915fot. 1270916 fot. 1270917

ID350539 Tricholoma columbetta; las ok. 1,5km na pn od Lidzbarka, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC-08; 2021.09.18; las z dominacją iglastych (sosna, świerk, trochę brzóz) na równinie oraz mieszany na stromym brzegu rzeki Wel (dęby, brzozy,sosny, graby, lipy); w pobliżu dębów, lip lub brzóz licznie, w wielu grupach; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: silny zapach i smak mąki; świeże białe oprócz centrum kapelusza, ale po krótkim czasie brązowiały, najsilniej trzony
fot. 1270935fot. 1270936fot. 1270937fot. 1270938

ID350590 Tricholoma columbetta; 1 km NW od wsi Sadzawki ( cz. wsi Kruszyna ); gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.09.25; las mieszany -dąb, brzoza, sosna, rzadziej inne; na ziemi ponad 20 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 58' 55,5" N 19st 15' 36" E

fot. 1271404 fot. 1271405 fot. 1271406 fot. 1271407 fot. 1271408 fot. 1271409

ID361840 Tricholoma columbetta; las ok 0,5 km na pd. od Bryńska Szlacheckiego, gm. Lidzbark, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC-18; 2021.10.18; las: dąb, brzoza, sosna; w pobliżu dębów wiele owocników w kilku grupach; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz;
uwagi: silny zapach i smak mąkifot. 1377825fot. 1377826fot. 1377827

ID361995 Tricholoma columbetta; 1,5 km N od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.10.01; las liściasty -dąb, brzoza, osika; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1554 19,5701

fot. 1379146 fot. 1379147 fot. 1379148 fot. 1379149 fot. 1379150

ID362287 Tricholoma columbetta; Elbląg, droga prowadząca do ogrodów działkowych Zagaje, 400m. od ul. Łęczyckiej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.10.08; przydroże bitej drogi, las zadrzewienie liściaste Bk-Gb-Db-Kl; na ziemi, w podroście buków 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'05.6"N 19°28'34.6"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1380290.html

ID364593 Tricholoma columbetta; 1 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2022.09.03; dąbrowa; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1490 19,5802

fot. 1399901 fot. 1399902 fot. 1399903

11.09.
fot. 1399904 fot. 1399905

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji