takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Phaeotremella mycophaga (G.W. Martin) Millanes et Wedin

trzęsak grzybojadek
Tremella mycophaga G.W. Martin