red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden

Funalia extenuata (Durieu & Mont.) Domański