grzyby.pl
chronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.37)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Suillus americanus (Peck) Snell f. sibiricus (Singer) Klofac

maślak amerykański forma syberyjska maślak syberyjski
Suillus sibiricus (Singer) Singer ssp. helveticus Singer
Suillus Suillus Suillus SuillusSuillusmaślak limbowy (Suillus plorans)maślak pstry (Suillus variegatus)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 68
Osłona szybko zanikająca.

Pory duże, wydłużone; k. żółtawy z brązowymi, przylegającymi łuseczkami.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.37 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Pod sosną limbą (pięcioigielna); bardzo rzadki.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony