grzyby.pl

Suillus americanus (Peck) Snell f. sibiricus (Singer) Klofac

maślak amerykański forma syberyjska, maślak syberyjski
Suillus americanus (Peck) Snell [gł. w GBIF (2023-1-12)] · Suillus sibiricus (Singer) Singer ssp. helveticus Singer [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Suillus Suillus Suillus SuillusSuillusmaślak limbowy (Suillus plorans)maślak pstry (Suillus variegatus)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 68
Osłona szybko zanikająca.

Pory duże, wydłużone; k. żółtawy z brązowymi, przylegającymi łuseczkami.Osłona szybko zanikająca.

Pory duże, wydłużone; k. żółtawy z brązowymi, przylegającymi łuseczkami.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.37 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Pod sosną limbą (pięcioigielna); bardzo rzadki.Pod sosną limbą (pięcioigielna); bardzo rzadki.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony