takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Leratiomyces magnivelaris (Peck) Bridge et Spooner

Psilocybe magnivelaris (Peck) Høil. · Stropharia magnivelaris Peck
GREJ: ID295423 (© autora fot.); copyright © by GREJ