fot. 011001-31 (703×395) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 011001-12
zbiór
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stropharia aeruginosa (pierścieniak grynszpanowy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.10.2001, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
copyright © by Marek Snowarski