Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany)
pokrój
Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany)
pokrój
Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany)
powierzchnia
Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany)
powierzchnia; młody owocnik

cechy makroskopowe

Owocnik 20-70 mm średnicy. Pseudotrzon dobrze wykształcony, długi, do 50 mm długości; masywny, o nierównej grubo bruzdowanej powierzchni.

space

Gleba biaława, w miarę dojrzewania do czarnej.

cechy mikroskopowe

Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany)
Zarodniki o kolczastej powierzchni, ciemnobrązowe, kuliste, 9-11 µm średnicy.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. W różnego rodzaju lasach, w parkach, na przydrożach, częściej na glebach piaszczystych; sierpień-listopad.
Podobny tęgoskór lamparci (Scleroderma areolatum) ma areolkowato spękaną powierzchnię owocnka (tj. łuseczki są otoczone jaśniejszą obwódką) i nieco większe zarodniki (11-13 µm). Owocniki są nieco mniejsze, jaśniejsze i zwykle ze słabiej wykształconym pseudokorzeniem.

jadalne czy trujące? 🔴

Trujący[105], zjedzony w większej ilości powoduje zaburzenia gastryczne.[134]

wybrane okazy · selected collections

#11
02 06 22 - 3
leg. Marek Snowarski
/Dolina Odry-Oławy/
#8
02 09 01 - 6
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hansen, L., Knudsen, H., 1997 — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. p.297 [110]
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.96 [14]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4382]
    Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. · publikacje: Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda 2002, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Mleczko 2004, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004 , Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Adamczyk 2009, Leski i in. 2010, Wilga 2000a, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2008b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Ślusarczyk 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Friedrich 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Żurawlew 2014, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Trocha i in. 2012, Halama 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Szczepkowski 2016 , Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016, Pietras i in. 2016a, Adamczyk 2011b, Pietras i in. 2015, Wojewoda i in. 2016, Kwiatkowska 2017, Wilga i Wantoch-Rekowski 2018, Gierczyk i in. 2018, Hoffeins i in. 2017, Chachuła 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Pietras i in. 2013, Kujawa i in. 2020, Friedrich 2020, Piskorski 2021, Chachuła i in. 2021, Gierczyk i in. 2020, Gorczak i in. 2020, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Ławrynowicz i in. 2009a

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji