grzyby.pl

Scleroderma septentrionale Jeppson

tęgoskór korzeniasty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scleroderma Scleroderma Scleroderma SclerodermaSclerodermatęgoskór cytrynowy (Scleroderma citrinum)tęgoskór brodawkowany (Scleroderma verrucosum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.50 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na wydmach.Na wydmach.

jadalne czy trujące? 🔴

Prawdopodobnie trujący.[105]Prawdopodobnie trujący.[105]