grzyby.pl

Scleroderma laeve Lloyd

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scleroderma Scleroderma Scleroderma SclerodermaSclerodermatęgoskór brodawkowany (Scleroderma verrucosum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]