grzyby.pl

Scleroderma areolatum Ehrenb.

tęgoskór lamparci, tęgoskór areolkowaty · tęgoskór wielkozarodnikowy
Scleroderma lycoperdoides Schwein.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)

owocnik

Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Owocnik szersze niż wyższe, kulistawe, przypłaszczone, niewielkie - 20-30(50) mm średnicy; nibytrzon krótki (do 15 mm), zagrzebany w ziemi, z nielicznymi wgłębieniami i dołkowaniami, płynnie przechodzi w zasadniczą część owocnika, u podstawy zbita bryłka ziemi i grzybni; osłona (perydium) cienka, sucha krucha, niemal od początku pokryta drobnymi, równymi, ciemnymi łuseczkami, otoczonymi jaśniejszą obwódką (areolką); osłona pęka na szczycie uwalniając zarodniki.

space

Fruitbody wider than taller, subspherical, compressed, modestly-sized - 20-30(50) mm in diameter; pseudostalk short (up to 15 mm), buried in the ground, sparsely pitted and scrobiculate, smoothly connects with the main part of the sporocarp, the base with a compact clod of earth and mycelium; the veil (peridium) thin, fragile when dry, almost from the beginning covered with tiny regular dark scales, surrounded by a lighter-coloured margin; the veil cracks open at the top releasing spores.

space

zarodniki

Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Zarodniki jeżowate z ostrymi kolcami; 10-12 µm średnicy, kolce 1.4-1.6 µm długości.
Spores spinose with acute spines; 10-12 µm in diameter, spines 1.4-1.6 µm long.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach na żyznych glebach w lasach liściastych i na ich obrzeżach, np. pod dębami.
Rare, fruitbodies appears solitary or gregarious on rich soils in hardwoods and on edges of forests.

jadalne czy trujące? 🔴

Niejadalny; prawdopodobnie trujący.[105] Trujący, zjedzony w większej ilości powoduje zaburzenia gastryczne.[134]
Od bardzo podobnego i pospolitszego tęgoskóra brodawkowanego (Scleroderma verrucosum) różni się krótszym nibytrzonem i wyraźnymi regularnymi łuseczkami otoczonymi jasną obwódką. Tęgoskór brodawkowany występuje głównie na glebach piaszczystych w lasach sosnowych, ma mniejsze zarodniki (8-11 µm, kolce 1-1.4 µm); jest zwykle większy (do 70 mm średnicy, nibytrzon jest długi (10-50 mm) i głęboko dołkowany, perydium jest popękane na nieregularne łuseczki.

space

Very similar tęgoskór brodawkowany (Scleroderma verrucosum) can be distinguished by smaller spores (8-11 µm, kolce 1-1.4 µmö), got longer stalk and grows primary in conifer forests on sandy soils.

space

wybrane okazy · selected collections

#15
05 10 01 - 2
/Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.96 [14]
 • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.504 [26II]
 • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.209 [141]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4375]
  Scleroderma areolatum Ehrenb. · synonimy: S. lycoperdoides Schwein.
  uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
  publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Adamczyk i in. 2008, Flisińska 2000b, Leski i in. 2010, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Friedrich 2010, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Friedrich 2013, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Halama 2015 , Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2015, Chachuła i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Hilszczańska 2015, Gierczyk i in. 2017a, Pietras i in. 2016a, Wojewoda i in. 2016, Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018, Hoffeins i in. 2017, Ślusarczyk 2019, Gierczyk i in. 2019b, Holec i in. 2019a, Rudawska i in. 2018, Kujawa i in. 2019, Kujawa i in. 2020a, Friedrich 2020, Stokłosa i in. 2019, Gorczak i in. 2020

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji