grzyby.pl

Scleroderma areolatum Ehrenb.

tęgoskór lamparci, tęgoskór areolkowaty, tęgoskór wielkozarodnikowy
Scleroderma lycoperdoides Schwein.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
01.10.2005, Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr; copyright © by Marek Snowarski
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)

owocnik

Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Owocnik szersze niż wyższe, kulistawe, przypłaszczone, niewielkie - 20-30 (50) mm średnicy; nibytrzon krótki (do 15 mm), zagrzebany w ziemi, z nielicznymi wgłębieniami i dołkowaniami, płynnie przechodzi w zasadniczą część owocnika, u podstawy zbita bryłka ziemi i grzybni; osłona (perydium) cienka, sucha krucha, niemal od początku pokryta drobnymi, równymi, ciemnymi łuseczkami, otoczonymi jaśniejszą obwódką (areolką); osłona pęka na szczycie uwalniając zarodniki.

Gleba brązowawo-płowo-oliwkowa.Owocnik szersze niż wyższe, kulistawe, przypłaszczone, niewielkie - 20-30 (50) mm średnicy; nibytrzon krótki (do 15 mm), zagrzebany w ziemi, z nielicznymi wgłębieniami i dołkowaniami, płynnie przechodzi w zasadniczą część owocnika, u podstawy zbita bryłka ziemi i grzybni; osłona (perydium) cienka, sucha krucha, niemal od początku pokryta drobnymi, równymi, ciemnymi łuseczkami, otoczonymi jaśniejszą obwódką (areolką); osłona pęka na szczycie uwalniając zarodniki.

space

Fruitbody wider than taller, subspherical, compressed, modestly-sized - 20-30 (50) mm in diameter; pseudostalk short (up to 15 mm), buried in the ground, sparsely pitted and scrobiculate, smoothly connects with the main part of the sporocarp, the base with a compact clod of earth and mycelium; the veil (peridium) thin, fragile when dry, almost from the beginning covered with tiny regular dark scales, surrounded by a lighter-coloured margin; the veil cracks open at the top releasing spores.

Gleba brownish-buff-olive.

Fruitbody wider than taller, subspherical, compressed, modestly-sized - 20-30 (50) mm in diameter; pseudostalk short (up to 15 mm), buried in the ground, sparsely pitted and scrobiculate, smoothly connects with the main part of the sporocarp, the base with a compact clod of earth and mycelium; the veil (peridium) thin, fragile when dry, almost from the beginning covered with tiny regular dark scales, surrounded by a lighter-coloured margin; the veil cracks open at the top releasing spores.

space

zarodniki

Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Zarodniki jeżowate z ostrymi kolcami; 10-12 µm średnicy, kolce 1.4-1.6 µm długości.Zarodniki jeżowate z ostrymi kolcami; 10-12 µm średnicy, kolce 1.4-1.6 µm długości.
Spores spinose with acute spines; 10-12 µm in diameter, spines 1.4-1.6 µm long.
Spores spinose with acute spines; 10-12 µm in diameter, spines 1.4-1.6 µm long.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach na żyznych glebach w lasach liściastych i na ich obrzeżach, np. pod dębami.Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach na żyznych glebach w lasach liściastych i na ich obrzeżach, np. pod dębami.
Rare, fruitbodies appears solitary or gregarious on rich soils in hardwoods and on edges of forests.
Rare, fruitbodies appears solitary or gregarious on rich soils in hardwoods and on edges of forests.

jadalne czy trujące? 🔴

Niejadalny; prawdopodobnie trujący.[105] Trujący, zjedzony w większej ilości powoduje zaburzenia gastryczne.[134]Niejadalny; prawdopodobnie trujący.[105] Trujący, zjedzony w większej ilości powoduje zaburzenia gastryczne.[134]
Od bardzo podobnego i pospolitszego tęgoskóra brodawkowanego (Scleroderma verrucosum) różni się krótszym nibytrzonem i wyraźnymi regularnymi łuseczkami otoczonymi jasną obwódką. Tęgoskór brodawkowany występuje głównie na glebach piaszczystych w lasach sosnowych, ma mniejsze zarodniki (8-11 µm, kolce 1-1.4 µm); jest zwykle większy (do 70 mm średnicy, nibytrzon jest długi (10-50 mm) i głęboko dołkowany, perydium jest popękane na nieregularne łuseczki.

Od równie podobnego tęgoskóra kurzawkowego (Scleroderma bovista) najłatwiej odróżnić po urzeźbieniu zarodników, ten ma siateczkowatą powierzchnię a nie kolczastą.Od bardzo podobnego i pospolitszego tęgoskóra brodawkowanego (Scleroderma verrucosum) różni się krótszym nibytrzonem i wyraźnymi regularnymi łuseczkami otoczonymi jasną obwódką. Tęgoskór brodawkowany występuje głównie na glebach piaszczystych w lasach sosnowych, ma mniejsze zarodniki (8-11 µm, kolce 1-1.4 µm); jest zwykle większy (do 70 mm średnicy, nibytrzon jest długi (10-50 mm) i głęboko dołkowany, perydium jest popękane na nieregularne łuseczki.

space

Very similar tęgoskór brodawkowany (Scleroderma verrucosum) can be distinguished by smaller spores (8-11 µm, kolce 1-1.4 µmö), got longer stalk and grows primary in conifer forests on sandy soils.

From similar tęgoskór kurzawkowy (Scleroderma bovista) could be easily distinguished by spores ornamentation. S. bovista got reticulate, not spine, spores surface.

Very similar tęgoskór brodawkowany (Scleroderma verrucosum) can be distinguished by smaller spores (8-11 µm, kolce 1-1.4 µmö), got longer stalk and grows primary in conifer forests on sandy soils.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051001.2.05 - Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci); Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr
051001-2
/Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr/ #15