grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Russula caerulea (Pers.) Fr.

gołąbek błękitny
Russula amara Kučera
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
gromadnie pod sosnami; 20.09.2001, okolice Wrocławia ; copyright © by Marek Snowarski
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
w grupach w mchu pod sosnami
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
w grupach w mchu pod sosnami
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
w grupach w mchu pod sosnami
Russula cerulea
Russula cerulea
Russula cerulea

owocnik

Kapelusz ciemnofioletowy, purpurowofioletowy, winnobłękitnawy, w centrum ciemniejszy, z wiekiem blaknie; 50 – 80 (120) początkowo półkulisty, potem rozpostarty do wklęsłego, zawsze z wyraźnym, ostrym garbkiem; skórka wyraźnie błyszcząca, gładka, zdzieralna do połowy promienia kapelusza; brzeg tępy, równy, z wiekiem krótko karbowany.

space

Trzon biały, u podstawy brudnoszary lub zbrązowiały; 40 – 100 x 10 – 20 mm, podstawa zaostrzona; jędrny, z wiekiem watowaty.

space

Pileus dark violet, purple-violet, vinaceous-sky blue, centrally darker, with age fading; 50 – 80 (120) initially hemispherical, later expanding to concave, always distinctly, acutely umbonate; cuticle distinctly glossy, smooth, peelable up to 1/2 from the margin; margin obtuse, even, with age striate.

space

Stipe white, at the base sordid grey or brownish; 40 – 100 x 10 – 20 mm, base tapered; firm, with age stuffed.

space

zarodniki

Russula caerulea (gołąbek błękitny)
Wysyp zarodników ochrowożółty. Zarodniki jajowate do szerokoelipsoidalnych; 8 – 9 x 6.5 – 8 µm; brodawkowane o poszarpanej siateczce, łączniki paciorkowate do słabo grzebieniastych.

Spore print ochraceous-yellow. Spores ovoid to broadly ellipsoid; 8 – 9 x 6.5 – 8 µm; verrucose with ragged reticulation, connections usually partially broken.

występowanie

Częsty. Od lata do jesieni w grupach w nizinnych lasach sosnowych na piaszczystym podłożu.

Common. Summer-fall, gregarious in pine forest on sandy soils.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Może być jadany.

Edible.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20011001.2.01 - Russula caerulea (gołąbek błękitny); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
011001-2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #5