grzyby.pl

Russula caerulea Fr.

gołąbek błękitny
Russula amara Kučera · Russula coerulea Fr. orth.var. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
gromadnie pod sosnami; 20.09.2001, okolice Wrocławia ; copyright © by Marek Snowarski
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
w grupach w mchu pod sosnami
Russula cerulea
Russula cerulea
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
w grupach w mchu pod sosnami
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
w grupach w mchu pod sosnami
Russula cerulea

owocnik

Kapelusz ciemnofioletowy, purpurowofioletowy, winnobłękitnawy, w centrum ciemniejszy, z wiekiem blaknie; 50-80 (120) początkowo półkulisty, potem rozpostarty do wklęsłego, zawsze z wyraźnym, ostrym garbkiem; skórka wyraźnie błyszcząca, gładka, zdzieralna do połowy promienia kapelusza; brzeg tępy, równy, z wiekiem krótko karbowany.

Blaszki żółtawe, z wiekiem żółtoochrowe; gęste, cienkie, blaszeczki nieliczne, zaokrąglone przy brzegu kapelusza; przyrośnięte do zatokowato wykrojonych przy trzonie.

Trzon biały, u podstawy brudnoszary lub zbrązowiały; 40-100 x 10-20 mm, podstawa zaostrzona; jędrny, z wiekiem watowaty.

Miąższ biały, jędrny, szarzeje lub brązowieje, pod skórką kapelusza liliowy; zapach owocowy; smak łagodny, gorzkawy; powierzchnia trzonu przy próbie językiem nieco gorzka. Miąższ z sulfowaniliną purpurowoczerwony.Kapelusz ciemnofioletowy, purpurowofioletowy, winnobłękitnawy, w centrum ciemniejszy, z wiekiem blaknie; 50-80 (120) początkowo półkulisty, potem rozpostarty do wklęsłego, zawsze z wyraźnym, ostrym garbkiem; skórka wyraźnie błyszcząca, gładka, zdzieralna do połowy promienia kapelusza; brzeg tępy, równy, z wiekiem krótko karbowany.

space

Trzon biały, u podstawy brudnoszary lub zbrązowiały; 40-100 x 10-20 mm, podstawa zaostrzona; jędrny, z wiekiem watowaty.

space

Pileus dark violet, purple-violet, vinaceous-sky blue, centrally darker, with age fading; 50-80 (120) initially hemispherical, later expanding to concave, always distinctly, acutely umbonate; cuticle distinctly glossy, smooth, peelable up to 1/2 from the margin; margin obtuse, even, with age striate.

Lamellae yellowish, with age yellow-ochraceous; close, thin, subgills few, rounded at the margin of the cap; adnate to sinuate.

Stipe white, at the base sordid grey or brownish; 40-100 x 10-20 mm, base tapered; firm, with age stuffed.

Flesh white, firm, becoming grey or brown, under cuticle of the cap lilac; odour fruity; taste mild, bitterish; surface of the stipe on licking slightly bitter. Flesh with SV (sulfovanillin) purple-red.

Pileus dark violet, purple-violet, vinaceous-sky blue, centrally darker, with age fading; 50-80 (120) initially hemispherical, later expanding to concave, always distinctly, acutely umbonate; cuticle distinctly glossy, smooth, peelable up to 1/2 from the margin; margin obtuse, even, with age striate.

space

Stipe white, at the base sordid grey or brownish; 40-100 x 10-20 mm, base tapered; firm, with age stuffed.

space

zarodniki

Russula caerulea (gołąbek błękitny)
Wysyp zarodników ochrowożółty. Zarodniki jajowate do szerokoelipsoidalnych; 8-9 x 6.5-8 µm; brodawkowane o poszarpanej siateczce, łączniki paciorkowate do słabo grzebieniastych.Wysyp zarodników ochrowożółty. Zarodniki jajowate do szerokoelipsoidalnych; 8-9 x 6.5-8 µm; brodawkowane o poszarpanej siateczce, łączniki paciorkowate do słabo grzebieniastych.
Spore print ochraceous-yellow. Spores ovoid to broadly ellipsoid; 8-9 x 6.5-8 µm; verrucose with ragged reticulation, connections usually partially broken.
Spore print ochraceous-yellow. Spores ovoid to broadly ellipsoid; 8-9 x 6.5-8 µm; verrucose with ragged reticulation, connections usually partially broken.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Od lata do jesieni w grupach w nizinnych lasach sosnowych na piaszczystym podłożu; tworzy mykoryzę z sosną.Częsty. Od lata do jesieni w grupach w nizinnych lasach sosnowych na piaszczystym podłożu; tworzy mykoryzę z sosną.
Common. Summer-fall, gregarious in pine forest on sandy soils.
Common. Summer-fall, gregarious in pine forest on sandy soils.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.[105]Jadalny.[105]
Edible.
Edible.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20011001.2.01 - Russula caerulea (gołąbek błękitny); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
011001-2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #5