grzyby.pl

Russula caerulea Fr.

gołąbek błękitny
Russula amara Kučera · Russula coerulea Fr. orth.var. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
gromadnie pod sosnami
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
w grupach w mchu pod sosnami
Russula cerulea
Russula cerulea
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
w grupach w mchu pod sosnami
Russula caerulea (gołąbek błękitny)
w grupach w mchu pod sosnami
Russula cerulea

owocnik

Kapelusz ciemnofioletowy, purpurowofioletowy, winnobłękitnawy, w centrum ciemniejszy, z wiekiem blaknie; 50-80(120) początkowo półkulisty, potem rozpostarty do wklęsłego, zawsze z wyraźnym, ostrym garbkiem; skórka wyraźnie błyszcząca, gładka, zdzieralna do połowy promienia kapelusza; brzeg tępy, równy, z wiekiem krótko karbowany.

space

Trzon biały, u podstawy brudnoszary lub zbrązowiały; 40-100 x 10-20 mm, podstawa zaostrzona; jędrny, z wiekiem watowaty.

space

Pileus dark violet, purple-violet, vinaceous-sky blue, centrally darker, with age fading; 50-80(120) initially hemispherical, later expanding to concave, always distinctly, acutely umbonate; cuticle distinctly glossy, smooth, peelable up to 1/2 from the margin; margin obtuse, even, with age striate.

space

Stipe white, at the base sordid grey or brownish; 40-100 x 10-20 mm, base tapered; firm, with age stuffed.

space

zarodniki

Russula caerulea (gołąbek błękitny)
spores from spore print, in Lugol (100x/1.25 Phv Zaiss planachromat., Oil.im., green interf. filter)
Wysyp zarodników ochrowożółty. Zarodniki jajowate do szerokoelipsoidalnych; 8-9 x 6.5-8 µm; brodawkowane o poszarpanej siateczce, łączniki paciorkowate do słabo grzebieniastych.
Spore print ochraceous-yellow. Spores ovoid to broadly ellipsoid; 8-9 x 6.5-8 µm; verrucose with ragged reticulation, connections usually partially broken.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty. Od lata do jesieni w grupach w nizinnych lasach sosnowych na piaszczystym podłożu; tworzy mykoryzę z sosną.
Common. Summer-fall, gregarious in pine forest on sandy soils.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.[105]
Edible.

wybrane okazy · selected collections

#5
01 10 01 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). [20]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) [18V]
  • Einhellinger, A., 1985 — Die Gattung Rusula in Bayern. [50]
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Russula caerulea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 44520 32829 BB-09 278900 DA-80 166998 DE-45 320108 274780 DE-54 263007 DE-55 265298 313321 301208 DE-64 350934 DE-65 319768

 ID32829  Russula caerulea; 2 km na W od Wilkowa, po. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2005.10. 21; bór sosnowy (Leucobryo - Pinetum); w mchu 3okazy; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 293, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 36554

 ID44520  Russula caerulea; 4 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.08.27; las mieszany (Pinus, Fagus); wśród mchów i ściółki gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, zielnik własny, H. 478a, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57132

ID166998 Russula caerulea; Gdańsk Oliwa Czarny Dwór, woj. pomorskie, DA-80; 2010.06.12; Ruderalny młodnik sosnowy w Pasie Nadmorskim; w ziemi,trawie kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak -Wykaz grzybów Pasa Nadmorskiego
uwagi: fot. 345598 fot. 345599 fot. 345600

ID263007 Russula caerulea; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2013.09.08; las mieszany -gł.sosny i brzozy; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 22,96" N i 19st 15' 8" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/593727.html

 ID265298  Russula caerulea; 0,8 km SE od wsi Kudłata Wieś, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.09.22; las sosnowy przechodzący w podmokły las brzozowy; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Ala Mikołaj, Tomasz Ślusarczyk; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/19.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 1,4" N i 19st 22' 56,75" E

Znalezisko prezentowane w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/748512.html

ID274780 Russula caerulea; 1,2 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.11.16; las sosnowo-bukowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Ala Mikołaj; eksykat: tak, u Ali Mikołaj, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 43,2" N i 19st 23' 57,8

https://www.bio-forum.pl/messages/33/781304.html
https://www.bio-forum.pl/messages/33/719770.html

ID278900 Russula caerulea; Rezerwat Torfowisko Potoczek, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2015.09.20; sosna, brzoza, torfowisko, las bagienny; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. A. Mikołajczyk; eksykat: tak, A. Mikołajczyk, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/786647.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/786648.jpg&type=image/jpeg

ID301208 Russula caerulea; 1,7 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.07.30; bór sosnowy typu drągowina; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 11" N i 19st 19' 37,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/864616.html

ID313321 Russula caerulea; 1 km S od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.09.02; bór sosnowy -sosna, buk, dąb; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 30,8" N i 19st 21' 34,2" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/945956.html

 ID319768  Russula caerulea; 1 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2018.09.09; bór sosnowy; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 34/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 38,5" N i 19st 24' 49,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1017619.html

 ID320108  Russula caerulea; 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2018.09.07; las sosnowo-bukowy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 35/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 48,6" N i 19st 23' 49" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1017653.html

ID350934 Russula caerulea; 1,5 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.08.21; las mieszany -sosna, dąb, brzoza, osika i inne; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 14,3" N 19st 16' 33" E

fot. 1275247 fot. 1275248 fot. 1275249 fot. 1275250

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji