grzyby.pl

Craterellus undulatus (Pers.) E. Campo et Papetti

lejkowniczek pełnotrzonowy, lejkowniczek bezsprzążkowy
Cantharellus sinuosus Fr. · Craterellus crispus Fr. · Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner ex Heinemann · Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Craterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy)
grupa w wilgotnym, błotnistym miejscu pod dębami/bukami

opis

Craterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy)
Kapelusz szarobrązowy do ciemnobrązowo-czarnego, brzeg jaśniej, żółtawo zabarwiony; 10-50 mm średnicy, płaski, lejkowaty, ale bez pustego trzonu, powierzchnia bardzo nierówna, brzeg nieregularnie pofałdowany, kędzierzawo-płatowaty; zwykle kilka owocników zrośniętych razem; często zdarzają się też wtórne kapelusze (przykład na fot. obok).

space

Trzon barwy kapelusza lub jaśniejszy, spłaszczony, wzdłużnie wklęsły, powierzchnia pofałdowana; 30-60 x 3-8 mm, podstawa zwężona, wewnątrz w części długości pusty.

space

Pileus grey-brown to dark brown-black, margin lighter yellowish coloured; 10-50 mm in diameter, plane, infundibuliform, but without hollow stipe, surface very uneven, margin irregularly undulating, cleft and crisped; usually several sporocarps concrescent; often forms secondary pileoli (example in the photo).

space

Stipe colour of the cap or lighter, flattened, longitudinally concave, surface undulating; 30-60 x 3-8 mm, base tapered, partly hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały (jasnożółty). Zarodniki szeroko-jajowate, gładkie, 9.5-12 x 7-8 µm.
Spore print white (pale yellow). Spores broadly ovoid, smooth, 9.5-12 x 7-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają grupami i w kępkach w lasach liściastych, zwłaszcza pod bukami, w miejscach podmokłych, wśród mchów; latem i jesienią.
Not common. Gregarious or clustered, in hardwood especially under Fagus in wet places.
Nieco podobny pieprznik szary (Cantharellus cinereus) ma lejkowaty kapelusz z pustym trzonem, hymenofor jest pofałdowany w dość wyraźne listewki, ma wyraźny przyjemny zapach. Również należy zwrócić uwagę na pieprznika trąbkowego (Craterellus tubaeformis) i pieprznika żyłkowanego (Craterellus lutescens) oba w części są zabarwione żółtawo i mają wyraźniej uformowane listewki na hymenoforze.
Somewhat similar pieprznik szary (Cantharellus cinereus) (photo) has an infundibuliform cap with a hollow stipe, hymenophore wrinkled to form quite distinct ridges, and has strong pleasant odour. Also worth mentioning pieprznik trąbkowy (Craterellus tubaeformis) (photo) and pieprznik trąbkowy (Craterellus tubaeformis) both partly yellowish coloured and with more distinct ridges formed on the hymenophore.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.488 [26II]
 • Watling, R.; Turnbull, E., 1998 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 8 / Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid-spored and xeruloid memebers of Tricholomataceae (excl. Mycena). p.28 [66]
 • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.225 [5]
 • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.60 [9]
 • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.361 [2]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4078]
  Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert · synonimy: Cantharellus sinuosus Fr., Craterellus crispus (Bull.) Berk., C. sinuosus (Fr.) Fr., Pseudocraterellus sinuous (Fr.) D.A. Reid.
  publikacje: Flisińska 2004 (as: Pseudocraterellus sinuosus), Nita i Bujakiewicz 2005, Adamczyk i in. 2008 (as: Craterellus sinuosus), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a (as: Craterellus sinuosus), Adamczyk 2003 (as: Craterellus sinuosus), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Narkiewicz 2011 (as: P. umbonatus), Adamczyk 2011, Ronikier 2012 (as: Craterellus sinuosus), Kujawa i Gierczyk 2012 (as: P. sinuosus), Gierczyk i in. 2013, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński 2016, Gierczyk i in. 2017a, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018 (as: P. sinuosus), Gierczyk i in. 2018a, Gierczyk i in. 2018b (as: P. sinuosus), Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019, Wrzosek 2020, Chachuła i in. 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019 (as: P. sinuosus)

znaleziska Craterellus undulatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE-84 75669 EG-15 26866

 ID26866  Pseudocraterellus sinuosus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.09.04; skraj lasu mieszanego (pod dębem, grabem, brzozą, jarząbem, sosną, jodłą, świerkiem); na ziemi kilkanaście owocników; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050904-255 herb. Pinczer, nie, notatka: TAK/050904-255; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

ID75669 Pseudocraterellus sinuosus; Las Dąbrowa - oddz. 166, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.07.12; 2007.08.30; Drzewostan mieszany: osika, sosna, jodła, dąb; w ściółce na podłożu gliniasto-piaszczystym masowo pozrastane po kilka, ale na niewielkiej powierzchni - ok. 10 m kw.; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak - zapis wideo
uwagi: Gatunek z "pogranicza" kwalifikacji do rejestru. Nie ma go na czerwonej liście, ale figuruje na czerwonej liście Gór Świętokrzyskich.
fot. 117432
Siedlisko

Wilgotne owocniki z dn. 12.07.2007
fot. 117433 fot. 117434

Wysuszone owocniki z dn. 30.08.2007
fot. 117435
Pseudocraterellus sinuosus - lejkowniczek pełnotrzonowy

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji