grzyby.pl
jadalnyGREJ

Cantharellus cinereus (Pers.: Fr.) Fr.

pieprznik szary
Pseudocraterellus cinereus (Pers.: Fr.) Kalamees
Cantharellus Cantharellus Cantharellus CantharellusCantharelluspieprznik żyłkowany (Cantharellus aurora)pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius)
Lactarius porninsis (mleczaj modrzewiowy)
30.07.2000, Kocbeø, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek
Cantharellus cinereus (pieprznik szary)

owocnik

Kapelusz szarobrązowy od czarniawego, na brzegu jaśniejszy żółtobrązowy; 20 – 50 mm średnicy, zagłębiony prawie od początku, z wiekiem także z perforacją do trzonu; brzeg podwinięty, z wiekiem pofalowany, powierzchnia promieniście pomarszczona, drobno kosmkowata.

space

Trzon brązowy, barwy kapelusza lub jaśniejszy, ciemniejący z wiekiem, podstawa z białym nalotem; równogruby, pusty w środku, bocznie spłaszczony.

space

Pileus grey-brown to blackish, at margin lighter yellow-brown; 20 – 50 mm in diameter, depressed almost from the beginning, in age also with a perforation to the stipe; margin incurved, with age undulating, surface radially wrinkled, finely fibrillose.

space

Stipe brown, concolourous with the cap or lighter, darkening with age, base tomentose, equal, hollow inside, laterally flattened.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki owalne, gładkie, przejrzyste, z dużą kroplą, 9 – 11 x 6 – 8 µm.

Spore pint creamy. Spores oval, smooth, translucent, with a big drop, 9 – 11 x 6 – 8 µm.

występowanie

Rzadki. Wsród liści i mchów w lasach bukowych.

Rare. Usually gregarious among leaves and mosses in beech forests.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Podobnej wielkości i barwy jest lejkowniczek pełnotrzonowy (Pseudocraterellus undulatus), z także popielatym hymenoforem, tyle że bez wyraźnych żyłek.

space

Porównaj z pieprznikiem trąbkowym (Cantharellus tubaeformis) i zbliżonymi do niego gatunkami - mają ona jaśniejszy kapelusz i ciepłe brązowe barwy, z udziałem żółtych i pomarańczowych tonów.

Z barwy podobny do lejkowca dętego (Craterellus cornucopioides) ten jednak jest zdecydowanie większy i nie ma wyraźnie żyłkowanego hymenoforu.

space