grzyby.pl

Cantharellus cinereus (Pers.: Fr.) Fr.

pieprznik szary
Pseudocraterellus cinereus (Pers.: Fr.) Kalamees
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius porninsis (mleczaj modrzewiowy)
Cantharellus cinereus (pieprznik szary)

owocnik

Kapelusz szarobrązowy od czarniawego, na brzegu jaśniejszy żółtobrązowy; 20-50 mm średnicy, zagłębiony prawie od początku, z wiekiem także z perforacją do trzonu; brzeg podwinięty, z wiekiem pofalowany, powierzchnia promieniście pomarszczona, drobno kosmkowata.

space

Trzon brązowy, barwy kapelusza lub jaśniejszy, ciemniejący z wiekiem, podstawa z białym nalotem; równogruby, pusty w środku, bocznie spłaszczony.

space

Pileus grey-brown to blackish, at margin lighter yellow-brown; 20-50 mm in diameter, depressed almost from the beginning, in age also with a perforation to the stipe; margin incurved, with age undulating, surface radially wrinkled, finely fibrillose.

space

Stipe brown, concolourous with the cap or lighter, darkening with age, base tomentose, equal, hollow inside, laterally flattened.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki owalne, gładkie, przejrzyste, z dużą kroplą, 9-11 x 6-8 µm.
Spore pint creamy. Spores oval, smooth, translucent, with a big drop, 9-11 x 6-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Wśród liści i mchów w lasach bukowych i mieszanych.
Rare. Usually gregarious among leaves and mosses in beech forests.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.[134]
Edible.

uwagi

Cantharellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy)
Cantharellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy) · owocniki doskonale zlewają się z otoczeniem i łatwo je przeoczyć
Craterellus cornucopioides (lejkowiec dęty)
Craterellus cornucopioides (lejkowiec dęty) · w grupach pod bukami; masowo
Craterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy)
Craterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy) · grupa w wilgotnym, błotnistym miejscu pod dębami/bukami
Podobnej wielkości i barwy jest lejkowniczek pełnotrzonowy (Craterellus undulatus), z także popielatym hymenoforem, tyle że bez wyraźnych żyłek.

space

Porównaj z pieprznikiem trąbkowym (Cantharellus tubaeformis) i zbliżonymi do niego gatunkami - mają ona jaśniejszy kapelusz i ciepłe brązowe barwy, z udziałem żółtych i pomarańczowych tonów.
Z barwy podobny do lejkowca dętego (Craterellus cornucopioides) ten jednak jest zdecydowanie większy i nie ma wyraźnie żyłkowanego hymenoforu.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Watling, R.; Turnbull, E., 1998 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 8 / Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid-spored and xeruloid memebers of Tricholomataceae (excl. Mycena). [66]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Cantharellus cinereus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DB-06 348843 DE-95 269093 FG-46 317097 GC-02 196433

 ID196433  Cantharellus cinereus; Supraśl, 3,5 km NE, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2011.08.14; Stary puszczański las mieszany; na ziemi, na pasie przeciwpożarowym, ziemia przeorana dość dawno, rósł wspólnie z lejkowcem dętym kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MG/13.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia nieudane bo miejsce mocno zacienione.
fot. 469803

 ID269093  Cantharellus cinereus; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2014.09.27; las bukowy, grab, rzadko dąb; na ziemi w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0000593, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 791285 fot. 791286

ID317097 Cantharellus cinereus; okolice osady Duszatyn, szlak na Jeziorka Duszatyńskie, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-46; 2018.08.06; las głównie bukowo jodłowy; na ziemi spora kępa owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1017062 fot. 1017063 fot. 1017064

ID348843 Cantharellus cinereus; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.06; Las z przewagą buka; na ziemi, na stromym zboczu kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'41.9"N 19°28'32.3"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1258991.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji