red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. (1948)

kruchaweczka wysmukła
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi